Стара версія
Українська | English

Головна » Фінансовий моніторинг » Заходи впливу

Національний банк у жовтні застосував до чотирьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу

02.11.2018

прес-реліз

 

Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у жовтні 2018 року застосував до чотирьох  банків заходи впливу. Зокрема до:

 

·

АТ «ЮНЕКС БАНК» захід впливу у вигляді письмового застереження за неприведення у встановлений строк у відповідність до вимог законодавства України ідентифікації клієнтів;

 

 

 

 

 

 

·

ПАТ «Ідея  Банк» захід впливу у вигляді письмового застереження за:

 

незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;

 

неналежне виявлення публічних діячів;

 

 

 

 

 

 

·

ПАТ «АЛЬТБАНК» захід впливу у вигляді письмового застереження за:

 

неналежне виконання обов’язку розробляти та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;

 

порушення вимог щодо вивчення клієнтів банку – публічних діячів або пов’язаних з ними осіб;

 

неналежне виконання обов’язку забезпечувати у  своїй діяльності управління ризиками та здійснювати переоцінку ризиків;

 

порушення порядку інформування керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу про вжиті банком відповідні заходи;

 

 

 

 

 

 

·

ПАТ «Комерційний банк «Центр» заходи впливу у вигляді:

 

 

а) штрафу в розмірі 1,2 млн гривень за здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, вона полягає у проведенні банком фінансових операцій із залученням агентів, що діяли від імені та під контролем банку, які здійснювали приймання готівки за допомогою АПК/ПТКС з метою подальшого переказу без здійснення інкасування прийнятих готівкових коштів;

 

 

 

б) письмового застереження за:

 

непроведення ідентифікації, верифікації відповідно до вимог законодавства України клієнтів, яким банк відкрив рахунки;

 

неналежне виконання обов’язку банку розробляти, впроваджувати та постійно з урахуванням законодавства оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;

 

неналежне виявлення та вивчення публічних діячів.

 

Нагадаємо, Національний банк з 31 серпня 2016 року постійно інформує громадськість про вжиті до банків заходи впливу за порушення ними законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також - за порушення, пов’язані зі здійсненням ризикової діяльності у цій сфері, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.

 

  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   02.11.2018