Українська | English

Головна » Статистика » Грошово-кредитна та фінансова статистика » Фінансові ринки

Справедлива вартість ОВДП та коригуючі коефіцієнти

Постанова Правління Національного банку України від 26 жовтня 2015 року № 732 "Про схвалення деяких розпорядчих актів Національного банку України"

 

Порядок оцінки за справедливою вартістю цінних паперів резидентів, що перебувають у власності Національного банку України або приймаються ним як забезпечення виконання зобов’язань (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Правління Національного банку України від 02 червня 2017 року № 338-рш)

Справедлива вартість цінних паперів, які приймаються Національним банком України як забезпечення виконання зобов’язань, та коригуючі коефіцієнти для них

 

Умови випуску облігацій, які приймаються НБУ в заставу за операціями з рефінансування банків

 

 

Криві безкупонної дохідності, побудовані з застосуванням параметричної моделі Нельсона-Сігела

 

Коефіцієнти кривої безкупонної дохідності

 

 

Коефіцієнти кривої безкупонної дохідності

 

  На початок сторінки