Стара версія
Українська | English

Головна » Монетарна політика » Цілі та завдання монетарної політики

Характеристика цілей та актуальних завдань

https://bank.gov.ua/simg/1x1.gif

Діяльність Національного банку України спрямована на виконання функцій та завдань, визначених Конституцією України та законами України.

 

Законом України "Про Національний банк України" визначено пріоритетність цілей при виконанні Національним банком України своєї основної функції відповідно до Конституції України – забезпечення стабільності грошової одиниці України. Пріоритетом грошово-кредитної (монетарної) політики визначено досягнення та підтримку цінової стабільності.

 

Проведення монетарної політики спрямоване на поступове зниження темпів інфляції до рівня середньострокової інфляційної цілі – 5% з допустимим діапазоном відхилень ± 1 в.п. Середньострокова інфляційна ціль затверджена Стратегією монетарної політики Національного банку України і може переглядатися лише у бік зниження в міру прогресу в економічному розвитку України.

Цілі та особливості застосування інструментарію монетарної політики, а також макроекономічний контекст її імплементації, деталізуються у щорічних Основних засадах грошово-кредитної політики.

 

Чому ціль щодо інфляції встановлена на рівні 5%?

 

Інформація щодо очікуваного розвитку інфляційних процесів та періоду, упродовж якого інфляція увійде в межі цільового діапазону, наводиться у прес-релізах щодо ухвалених Правлінням НБУ рішень з питань монетарної політики, а також в інфляційних звітах.

 

Для успішного функціонування економіки центральні банки повинні приділяти увагу не лише підтримці цінової стабільності, а й питанням сприяння фінансовій стабільності. Відповідну ціль законодавство визначає і для Національного банку, що є його другою за пріоритетністю ціллю.

 

У довгостроковій перспективі стабільність національної грошової одиниці неможлива без забезпечення сталого економічного розвитку. З огляду на це третьою за пріоритетністю ціллю Національного банку визначено сприяння додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримка економічної політики Уряду.

 

  На початок сторінки