Стара версія
Українська | English

Головна » Інформаційні матеріали » Офіційні повідомлення

Опублікований звіт про виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектору за 2018 рік

26.02.2019

 

 

Національний банк України оприлюднив звіт про виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року (далі – Комплексна програма) за 2018 рік. Загалом Національний банк задоволений темпами виконання стратегічного документа та вважає їх співставними зі складністю та комплексністю завдань. Утім, окремі проекти потребують додаткової координації зусиль стейкхолдерів для їх успішної реалізації та завершення у строк, зокрема в контексті підтримки пріоритетних законопроектів фінансового сектору.

 

У 2019 році Національний банк спільно з основними стейкхолдерами (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб) продовжуватиме реалізацію комплексних проектів з реформування фінансового сектору, а також планує розпочати роботу над новим стратегічним документом реформування фінансового сектору до 2025 року.

 

Ключові цифри звіту:

70% усіх дій Комплексної програми виконано або планується виконати впродовж 2019 року (за умов ухвалення відповідних законопроектів);

реалізація близько 16% від усіх дій триватиме після завершення Комплексної програми, оскільки пов’язана із імплементацією директив ЄС, на що відводилося більше часу, ніж дія Програми;

29% усіх дій (70 дій із 240) завершені. Це, зокрема, ті, що стосуються лібералізації валютного регулювання, системного впровадження функції макропруденційного регулювання, удосконалення фінансового моніторингу, ліцензування банків, забезпечення прозорості структур власності банків та підвищення стандартів розкриття інформації та звітності.

 

Комплексна програма має 16 ключових кількісних показників ефективності, які де-факто є індикаторами успішності її реалізації та позитивного впливу на фінансовий сектор загалом.

 

Так, станом на 31 грудня 2018 року більшість кількісних показників ефективності виконання Комплексної програми (12 з 16) уже наближені до досягнення цільових показників. Це, наприклад, такі показники, як:

зниження інфляції,

підвищення рівня безготівкових розрахунків в економіці,

зниження доларизації

покращення співвідношення кредитів та депозитів в банківській системі тощо.

 

Водночас рівень проникнення страхування знижується. Спостерігається також пласка динаміка кількісних показників розвитку ринків капіталу, системи недержавного пенсійного забезпечення. Це є наслідком відсутності прогресу в ухваленні законодавчих актів, спрямованих на впровадження необхідних передумов для розвитку цих ринків.

 

Довідково

 

Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року

 

Національна рада реформ підтримала та схвалила Комплексну програму розвитку фінансового сектору України до 2020 року 15 травня 2015 року. Вона була затверджена постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2015 року № 391, а також відповідними рішеннями інших регуляторів фінансового ринку (рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 червня 2015 року № 931 та розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 11 червня 2015 року № 1367).

 

Документ був вперше оновлений фінансовими регуляторами в січні 2017 року, друге його оновлення відбулося в травні 2018 р. Оновлена Комплексна програма приділяє увагу таким напрямам, як розвиток інфраструктури платіжного ринку України, розвиток та регулювання діяльності Fintech-компаній та краудфандингу, розробка національної стратегії підвищення рівня фінансової обізнаності та ін.

 

Основна мета Комплексної програми – розбудова в Україні повноцінного, дієвого та ефективного фінансового ринку, збалансування всіх його сегментів, розбудова інфраструктури та зміцнення стійкості до загроз.

 

Комплексна програма розроблена Національним банком України разом з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, представниками Міністерства фінансів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, професійних асоціацій (НАБУ, УФУ тощо), експертами фінансового ринку, керівниками депутатських фракцій Верховної Ради України.

 

Документ відповідає вимогам Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020", Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Угоди про коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна" тощо.

 

У Комплексній програмі викладені стратегічні напрями розвитку фінансового сектору, основні принципи бачення майбутнього, етапи реалізації реформи. Заходи Комплексної програми здійснюються за трьома ключовими напрямами:

А. - забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансового сектору; 

В. - розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового ринку; 

С. - захист прав споживачів та інвесторів фінансового сектору.

 

Усього Комплексна програма містить понад 60 проектів, які реалізуються за міжнародними принципами проектного менеджменту. Таким чином, реалізація Комплексної програми має три етапи:

І етап – вирішення проблем минулого та оздоровлення фінансового сектору (2014 – 2016 роки);

ІІ етап – закладення фундаменту для розвитку системи (2015 – 2017 роки);

ІІІ етап – реалізація заходів, спрямованих на розвиток фінансової системи (2017 – 2020 роки).

 


  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   26.02.2019