Стара версія
Українська | English

Головна » Прес-центр » Новини

Незалежні аудитори підтвердили Консолідовану фінансову звітність НБУ за 2018 рік

17.04.2019

прес-реліз

 

Національний банк завершив процес підготовки річної фінансової звітності за 2018 рік для затвердження Радою Національного банку України.

 

16 квітня 2019 року консолідована фінансова звітність Національного банку України була схвалена Правлінням, підписана Головою Національного банку Яковом Смолієм, головним бухгалтером НБУ Богданом Лукасевичем та директором Департаменту фінансового контролінгу НБУ Олегом Стринжею. З боку зовнішнього аудитора звітність підписали партнери з аудиту компанії "Делойт енд Туш ЮСК" в Україні Євген Заноза та Наталя Самойлова.

 

Звітність отримала позитивний висновок незалежного аудитора без застережень.

 

Згідно з висновком компанії "Делойт енд Туш ЮСК", Консолідована фінансова звітність Національного банку України достовірно та в усіх суттєвих аспектах відображає його фінансовий стан на кінець дня 31 грудня 2018 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни в капіталі згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

 

Голова Національного банку Яків Смолій подякував аудиторській компанії за високий професіоналізм та якісно виконану роботу. Він також нагадав, що відповідно до українського законодавства річна Консолідована фінансова звітність разом із аудиторським звітом має бути затверджена Радою Національного банку не пізніше 30 квітня 2019 року. Після затвердження цей документ буде опубліковано на офіційному Інтернет-представництві Національного банку.

 

На виконання вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" разом з Консолідованою фінансовою звітністю за 2018 рік Національним банком було складено також річний консолідований Звіт про управління. За результатами його розгляду, незалежним аудитором не виявлено невідповідності з річною Консолідованою фінансовою звітністю. Звіт про управління буде опубліковано разом з річною Консолідованою фінансовою звітністю.

 

Довідково

 

Відповідно до Закону України "Про Національний банк України", НБУ складає фінансову звітність згідно з МСФЗ, яка підлягає обов’язковому аудиті не рідше одного разу на рік аудиторською фірмою, що має досвід проведення аудиту центральних банків. Аудит річної фінансової звітності Національного банку України проводиться за міжнародними стандартами аудиту.

 

Компанія "Делойт" підтверджує звітність понад 20 центральних банків у світі. Національний банк обрав цю компанію в якості незалежного аудитора через проведення тендеру. "Делойт енд Туш ЮСК " в Україні перевіряв фінансову звітність Національного банку за останні п’ять років.

 

Відповідно до Закону України "Про Національний банк України", у річній фінансовій звітності, що підтверджена зовнішнім аудитором та затверджена Радою Національного банку України, визначається прибуток до розподілу та на його основі – сума перерахувань до Державного бюджету України.


  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   17.04.2019