Українська | English

Головна » Статистика » Грошово-кредитна та фінансова статистика » Фінансові ринки

Справедлива вартість ОВДП та коригуючі коефіцієнти

Постанова Правління Національного банку України від 26 жовтня 2015 року № 732 "Про схвалення деяких розпорядчих актів Національного банку України"

 

Порядок оцінки за справедливою вартістю цінних паперів резидентів, що перебувають у власності Національного банку України або приймаються ним як забезпечення виконання зобов’язань (із змінами і доповненнями)

Наказ Національного банку України від 19 вересня 2018 року № 890-но "Про затвердження моделей для розрахунку базових кривих безкупонної дохідності"

Наказ Національного банку України від 26 липня 2018 року № 674-но "Про затвердження розмірів коригуючих коефіцієнтів та граничного рівня зменшення обсягу заставлених активів (майна)"

Справедлива вартість цінних паперів, які приймаються Національним банком України як забезпечення виконання зобов’язань, та коригуючі коефіцієнти для них

 

Умови випуску облігацій, які приймаються НБУ в заставу за операціями з рефінансування банків

 

 

Криві безкупонної дохідності, побудовані з застосуванням параметричної моделі Нельсона-Сігела

 

Коефіцієнти кривої безкупонної дохідності

 

 

Коефіцієнти кривої безкупонної дохідності

 

  На початок сторінки