Національний банк України

Електронні гроші
[повернутись

Визначення електронних грошей - одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі.

 

 

Законодавче регулювання

 

Вимоги, що регулюють випуск та використання електронних грошей в Україні, викладено в статті 15 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та Положенні про електронні гроші в Україні, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 04.11.2010 № 481 (зі змінами).

 

Статтею 15 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" визначено поняття "електронні гроші" – одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі.

 

Законом визначено, що:

- випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк;

- випуск електронних грошей здійснюється шляхом їх надання користувачам або комерційним агентам в обмін на готівкові або безготівкові кошти;

- банк має право випускати електронні гроші на суму, яка не перевищує суму отриманих ним грошових коштів;

- банк, що здійснює випуск електронних грошей, зобов’язаний погашати випущені ним електронні гроші на вимогу користувача;

- порядок здійснення операцій з електронними грошима та максимальна сума електронних грошей на електронному пристрої, що перебуває в розпорядженні користувача, визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.

 

Таким нормативно-правовим актом Національного банку України є Положення про електронні гроші в Україні.

 

 

Перелік банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей. 

[повернутись