Національний банк України

Показники діяльності банківського сектору за перше півріччя 2015 року
[повернутись

23.07.2015

прес-реліз

 

Станом на 01 липня 2015 року фінансовий результат діючих банків був від'ємним і становив 30.6 млрд. грн. Про це свідчать дані доходів і витрат банків України за підсумками першого півріччя 2015 року. Загалом з початку року банки України зазнали значних збитків – майже 82 млрд. грн., 62.7% з них припадає на неплатоспроможні банки, у яких діють введені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб тимчасові адміністрації.

 

Від’ємний фінансовий результат банківської системи сформувався насамперед за рахунок суттєвих обсягів відрахувань у резерви на можливі втрати від активних операцій, зокрема за кредитами позичальників, платоспроможність яких погіршилася. За підсумками першого півріччя 2015 року відрахування в резерви у 4.4 раза перевищили їх обсяги за відповідний період минулого року.

 

Також відбулися зміни в структурі доходів та витрат банків. Складні економічні умови та скорочення обсягів банківського кредитування призвели до скорочення частки процентних доходів на 4.31 п. п. порівняно з першим півріччям 2014 року. Наразі процентні доходи забезпечують 68.4% усіх доходів банків. Водночас запровадження банками політики оптимізації доходів і витрат призвело до зростання обсягів доходів від торговельних операцій та інших операційних доходів банків, а відтак і їх часток у структурі доходів – відповідно на 2.3 та 1.7 п. п. – до 10.9% та 5.6%. При цьому забезпечення банками поміркованої тарифної політики сприяло зростанню комісійних доходів на 19,4% порівняно з першим півріччям 2014 року, а їх питомої ваги у загальних доходах банків на 0.4 п. п. – до 12.7%.

 

Реалізація банками заходів щодо оптимізації власної організаційної структури та чисельності персоналу дала змогу скоротити загальні адміністративні витрати на 10.2% порівняно з першим півріччям 2014 року, а їх частка у загальних витратах банків скоротилася на 11.5 п. п. – до 9.6%.

 

Зниження економічної активності на початку року, дія достатньо високих девальваційних та інфляційних очікувань суттєво гальмували процес відновлення роботи банківського сектору. Водночас очищення банківського сектору шляхом виведення з ринку неплатоспроможних банків, стабілізація на валютному ринку у другому кварталі, поступове поліпшення інфляційної динаміки формують стабілізаційні тренди у банківському секторі. З квітня поточного року три місяці поспіль триває зростання депозитних вкладень фізичних осіб у національній валюті (гривневі вклади юридичних осіб зростали упродовж травня-червня), суттєво уповільнилося скорочення депозитів в іноземній валюті.

 

З метою забезпечення стабільної роботи банківської системи, зокрема в частині забезпечення достатніх обсягів її капіталізації, наразі триває діагностичне обстеження 20 найбільших українських банків у рамках спільної з Міжнародним валютним фондом програми розширеного фінансування (EFF). За його результатами буде визначено додаткову потребу банків у капіталі. За результатами минулорічного стрес-тестування, яке проходило в рамках програми "Стенд-бай" Міжнародного валютного фонду та проекту Світового банку, усі банки, що мали провести докапіталізацію, забезпечили виконання розроблених за результатами діагностичного обстеження бізнес-планів та узятих на себе зобов’язань у визначені строки.


 

[повернутись