Національний банк України

Національний банк запроваджує порядок відхилення аудиторської фірми від проведення аудиту банку
[повернутись

06.08.2018

 

 

Національний банк України з 01 жовтня 2018 року запроваджує порядок відхилення (відсторонення) аудиторської фірми від проведення аудиту банку.

 

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності 07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 (далі – Закон про аудит), скасовується право Національного банку на ведення Реєстру аудиторських фірм, які здійснюють зовнішній аудит банків.

 

Натомість, Національний банк протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом отримав право відхиляти обрану банком для проведення зовнішнього аудиту аудиторську фірму або відстороняти аудиторську фірму, яка проводить зовнішній аудит банку.

 

На виконання Закону про аудит Національним банком затверджено Положення про порядок відхилення (відсторонення) Національним банком України аудиторської фірми, яка обрана банком для проведення зовнішнього аудиту (далі – Положення про відхилення).

 

Положенням про відхилення, зокрема визначаються:

-

порядок інформування банком Національного банку про обрану для проведення зовнішнього аудиту аудиторську фірму (після проведення конкурсу з відбору аудиторської фірми);

-

підстави прийняття Національним банком рішення про відхилення (відсторонення) обраної банком аудиторської фірми;

-

порядок прийняття Національним банком рішення щодо відхилення або відсторонення аудиторської фірми (рішення приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем, що створений у Національному банку);

-

порядок інформування Національним банком банку та Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, що створюється згідно із Законом про аудит, про прийняте Національним банком рішення про відхилення (відсторонення) аудиторської фірми.

 

Положення про відхилення затверджене постановою Правління Національного банку № 89 від 02 серпня 2018 року та діє з 01.10.2018 до 06.02.2021 (включно).  Цією ж постановою з 01.10.2018 визнаються такими, що втратили чинність, Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, затверджене постановою Правління Національного банку від 17.11.2011 № 410, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.12.2011 за № 1466/20204 (зі змінами), та Положення про Комітет з питань аудиту банків України, затверджене постановою Правління Національного банку від 06.04.2015 № 214 (зі змінами).

 


 

[повернутись