Національний банк України

Національний банк розпочинає співробітництво з Національною академією правових наук
[повернутись

01.03.2019

прес-реліз

 

Національний банк України з метою посилення юридичної експертизи та розвитку відповідних компетенцій персоналу  01 березня 2019 року підписав угоду з Національною академією правових наук України.

 

Угода передбачає наукове, науково-практичне та методичне співробітництво між НБУ та Національною академією правових наук у процесі реалізації їх завдань, функцій і повноважень  та відповідно до встановлених мети і напрямів співробітництва.

 

"Співпрацювати НБУ та академія будуть у сфері реалізації фінансової та грошово-кредитної політики, регулювання правил проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна у банках, регулювання діяльності платіжних систем та систем розрахунків в Україні, здійснення банківського нагляду, ліцензування банківської діяльності та операцій", –  зазначив директор юридичного департаменту НБУ Олег Заморський.

 

"Враховуючи те, що Національна академія правових наук України та її установи беруть безпосередню участь у розробці та реалізації цілої низки найважливіших загальнодержавних програм щодо правового забезпечення інноваційного розвитку, інвестиційної діяльності, розвитку юридичної освіти, адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, налагодження співпраці з Національним банком України буде сприяти ефективності нормотворчої діяльності державного регулятора та вдосконалення правозастосування",  – підкреслив начальник відділу організаційного і науково-методичного забезпечення діяльності Київського регіонального центру НАПрН України, доктор юридичних наук Анатолій Коструба.

 

Угода передбачає такі основні напрямки співробітництва:

·          підготовка наукових висновків щодо тлумачення та застосування законодавства України;

·          правовий аналіз та узагальнення практики застосування законодавства України з питань, що належать до повноважень Національного банку;

·          участь у розробці проектів законів та інших нормативно-правових актів, а також у  підготовці аналітичних матеріалів, пропозицій, методичних рекомендацій та інших документів з питань, що належать до компетенції Національного банку;

·          участь у здійсненні експертизи проектів законів, інших актів законодавства України з питань банківської діяльності;

·          взаємний обмін результатами наукових досліджень та реалізація спільних наукових проектів і розробок, зокрема, за грантами, конкурсами та іншими формами залучення наукових інвестицій;

·          проведення спільних заходів у рамках впровадження нового законодавства України, а також –  наукових, науково-практичних та науково-методичних конференцій, "круглих столів", симпозіумів, конгресів, семінарів, інших наукових заходів, зокрема, міжнародних.

 

Для реалізації цього договору та визначення конкретних заходів співробітництва Національний банк і Національна академія правових наук планують  створювати спільні робочі групи, в яких братимуть  участь уповноважені представники кожної зі сторін. Угода також передбачає можливість залучення до роботи таких груп інших науковців та практиків.

 


 

 


 

[повернутись