Звичайна версія сайту
Експерт з оцінки бізнес моделі та планів відновлення

Національний банк України – сучасна незалежна державна інституція, покликана забезпечувати цінову та фінансову стабільність у державі та сприяти економічному зростанню України.  

Ми інтегруємося до міжнародної спільноти центральних банків, створюємо для цього ефективну і стійку фінансову екосистему, сприяємо розвитку інноваційних фінансових технологій, підвищенню фінансової обізнаності та інклюзії громадян. 

Ми – сучасний центральний банк, що має довіру суспільства, діє для добробуту громадян і держави.
Функціональні завдання:
1.     Організація та супроводженняпроцесу оцінки бізнес- моделей банків
2.     Організація та супроводженняпроцесу аналізу планів відновлення.
3.     Оцінка бізнес моделей банків напредмет їх обґрунтованості, реалістичності, життєздатності та стійкості
4.     Визначення маркерів перерахунку
5.     Аналіз дотримання банками їх бізнесмоделей
6.     Виявлення тенденцій щодо розвиткубанків, їх продуктів, охоплення клієнтів
7.     Проведення досліджень щодоподальшого розвитку окремих пір-груп та банківської системи
8.     Моделювання впливу ринковихтенденцій на бізнес-моделі банків
9.     Надання пропозицій щодопереформатування пір-груп
10. Оцінка впливу на показники банківвід запланованих до запровадження змін в НПА НБУ
11. Участь в розробці технічногозавдання з оцінки стійкості
12. Оцінка реалістичності таефективності поданих банком планів
a.      капіталізації/реструктуризації
b.     входження в нормативні значення таусунення інших порушень
13. Напрацювання конкретнихрекомендацій банкам щодо мінімізації притаманних їм ризиків капіталу
14. Оцінка планів відновлення напредмет їх відповідності Положенню №95
15. Підготовка висновків щодоможливості визнання прийнятності/неприйнятності планів
16. Надання консультаційної підтримкибанкам щодо складання планів відновлення
17. Перевірка повноти та достатностірозрахункових моделей банків у планах відновлення
18. Аналіз Планів відновлення напредмет застосування адекватних шоків та реалістичності запланованих заходів
19. Моніторинг повідомлень банків щодопотрапляння в жовту зону та оцінка наявності підстав щодо активізації планувідновлення
20. Періодичний аналіз показниківбанків на предмет потрапляння їх до жовтої зони та не повідомлення НБУ
21. Ініціювання змін до методологіїEWS з метою підтримки її в актуальному поточним економічним умовам стані
Ми пропонуємо:
 • Можливісті для професійного розвитку  в стабільній та прозорій організації;
 • Можливість бути дотичним до розвитку країни;
 • Ринковий рівень оплати праці, премії на основі оцінювання результатів роботи (KPI);
 • Програми навчання;
 • Недержавне корпоративне пенсійне страхування;
 • Комфортні умови праці та гнучкий графік роботи;
 • Колектив однодумців.
Наші очікування від кандидата:
 • Досвід роботи у банківському секторі протягом останніх 5 років, у підрозділах ризик менеджементу, фінансово-економічного планування, аналізу та бюджетування;
 • Практичний досвід з питань оцінки кредитного ризику, ризику ліквідності , операційного, ринкового та інших ризиків, притаманних банку;
 • Обов'язкове знання: принципів формування балансу банків та фінансових установ, основ бухгалтерського обліку, МСФЗ, нормативів НБУ (нормативи капіталу, нормативи ліквідності, нормативи кредитного ризику);
 • Принципів корпоративного управління.;
 • Повна вища економічна освіта;
 • Рівень англійської мови не нижче B1;
 • Вміння самостійно приймати рішення та брати відповідальність за них, стресостійкість..
Відправити резюме

Поділитись