Звичайна версія сайту
Департамент банківського нагляду
Директор: Дегтярьова Наталія Михайлівна


Контактний телефон: +380 44 230 18 22
e-mail: [email protected]

Основні функції:

 

  • здійснення ефективного безвиїзного банківського нагляду на індивідуальній та консолідованій основі за дотриманням банками України, філіями іноземних банків в Україні (далі – банки), банківськими групами, іншими особами, які охоплюються наглядовою діяльністю НБУ відповідно до Закону про банки, банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ, установлених економічних нормативів з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників і кредиторів банку;
  • оперативне реагування на факти порушення банками, банківськими групами або іншими особами, які можуть бути об’єктами перевірки НБУ відповідно до Закону про банки, банківського законодавства, вимог нормативно-правових актів НБУ, здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банків, та застосування адекватних заходів впливу відповідно до законодавства України з метою недопущення погіршення фінансового стану банків та зменшення наявних ризиків, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків;
  • здійснення поточного моніторингу фінансового стану банків та показників банківських груп з метою визначення подальших наглядових дій за банками, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких НБУ здійснює наглядову діяльність, банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ, установлених економічних нормативів та сприяння захисту інтересів вкладників і кредиторів банків на підставі спостереження за змінами у фінансовому стані банків;
  • виявлення під час здійснення банківського нагляду ознак пов’язаності осіб з банками, підготовка пропозицій щодо визначення осіб пов’язаними з банками шляхом внесення таких питань для розгляду Комітетом з питань нагляду за банками, здійснення контролю за операціями банків із пов’язаними з банком особами;
  • здійснення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України з питань проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту;
  • методологічна підтримка АІС "Досьє банків";
  • створення та підтримка наглядової звітності, управління наглядовими даними, аналітичне забезпечення пруденційних функцій НБУ в частині питань щодо банківської системи.