Звичайна версія сайту
Департамент банківського нагляду

Директор: Дегтярьова Наталія Михайлівна
Контактний телефон: +380 44 230 18 22

Основні функції:

  • здійснення безвиїзного банківського нагляду за банками України та філіями іноземних банків в Україні (далі – Банки) з метою недопущення погіршення їх фінансового стану та зменшення наявних ризиків, забезпечення стабільної діяльності та захисту інтересів вкладників та кредиторів Банків;
  • здійснення моніторингу діяльності банківських груп;
  • оперативне реагування на факти порушення Банками банківського законодавства, вимог нормативно-правових актів НБУ, здійснення ризикової діяльності та застосування до Банків адекватних заходів впливу відповідно до законодавства України;
  • здійснення контролю за дотриманням Банками вимог законодавства України з питань проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту;
  • визначення пов’язаних з банками осіб та виявлення операцій та інших відносин банків з пов’язаними особами;
  • контроль за виконанням банками положень законодавства України щодо визначення пов’язаних осіб, здійснення операцій з ними;
  • розроблення та здійснення заходів щодо приведення операцій банків з пов’язаними особами у відповідність до вимог законодавства України.