Звичайна версія сайту
Проєкт

Підтримка реформ фінансового сектору в Україні

Тема: Проєкти міжнародної технічної допомоги

Мета. Підтримка реформ фінансового сектору та надання консультаційних послуг для реалізації реформ та розбудови фінансової системи України задля сталого економічного розвитку, заснованого на повноцінному ринковому конкурентному середовищі відповідно до стандартів ЄС, сприяння реалізації Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року.

В рамках виконання завдань, визначених у цих проєктах консультанти забезпечували реалізацію проєктів та організовували роботу щодо вдосконалення законодавства України відповідно до міжнародних норм і стандартів, розробляли низку нормативно-правових документів Національного банку та побудови внутрішніх процедур і політик.

Консультантами Проєкту надавалась допомога у реалізації таких проєктів Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року:

  • Проєкт А. 6 "Удосконалити систему регулювання та нагляду за фінансовим сектором (імплементація PSD2)";
  • Проєкт А. 9 "Забезпечити подальший розвиток безготівкових розрахунків, інфраструктури фінансового ринку та оверсайту";
  • Проєкт А. 10 "Підвищити рівень корпоративного управління учасників фінансового сектору";
  • Проєкт А. 15 "Стимулювати розвиток інфраструктури фінансового сектору";
  • Проєкт А. 16 "Забезпечити розвиток інфраструктури посередників фінансового ринку";
  • Проєкт А. 22 "Підвищити продуктивність банківської системи";
  • Проєкт В. 1 "Забезпечити інституційну та фінансову незалежність регуляторів та ФГВФО";
  • Проєкт В. 13 "Сприяти використанню новітніх IT-технологій учасниками фінансового сектору";
  • Проєкт С. 1 "Підвищити рівень фінансової обізнаності, рівень культури заощаджень населення та застосування інноваційних платіжних інструментів".
Докладніше
Дата: 02.11.2016 – 30.06.2020
Міжнародний партнер з розвитку: Європейський банк реконструкції та розвитку
Виконавець: Громадська спілка "Фонд підтримки реформ в Україні"