Звичайна версія сайту
КРИВА БЕЗКУПОННОЇ ДОХІДНОСТІ
КРИВА БЕЗКУПОННОЇ ДОХІДНОСТІ (zero-coupon yield curve) – графічна інтерпретація дохідності однорідних безкупонних боргових цінних паперів з різними періодами до погашення. Базова крива безкупонної дохідності будується Національним банком України за державними облігаціями. Метою побудови кривої безкупонної дохідності є отримання простого інструменту для оцінки боргових цінних паперів.