Звичайна версія сайту
ПІДСУМКИ ДИСКУСІЇ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ З МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики щодо рівня облікової ставки – публічний документ, що містить опис дискусії між членами Комітету з монетарної політики (КМП), яка щоразу передує ухваленню Правлінням Національного банку рішення щодо рівня облікової ставки.

На відміну від прес-релізів щодо рішень з монетарної політики, які відображають консенсусну позицію Правління Національного банку, "Підсумки дискусії" презентують знеособлену позицію усіх членів КМП щодо необхідного монетарного рішення та відповідну аргументацію не лише більшості членів, а й альтернативні думки.

Публікація цього документу спрямована на посилення розуміння учасниками ринку логіки та мотивації монетарних рішень Правління НБУ, що сприятиме підвищенню здатності учасників ринку передбачати подальші зміни у монетарній політиці Національного банку і, як наслідок, посиленню дії процентного каналу трансмісійного механізму та ефективнішому управлінню інфляційними очікуваннями.