Звичайна версія сайту
Дії ліцензіата під час унесення змін до раніше поданих документів

Небанківські установи (небанківські фінансові установи та оператори поштового зв’язку) повинні повідомити Національний банк України в разі виникнення змін у поточній діяльності.

Зміни в структурі власності

Національний банк України потрібно повідомляти про зміни в структурі власності небанківської установи у таких випадках:

  • зміни у складі або в розмірі участі власників істотної участі в небанківській установі;
  • зміни у складі або розмірі участі десяти найбільших остаточних ключових учасників у небанківській установі.

У разі настання вищевказаних випадків до Національного банку України необхідно подати такі документи (протягом 10 робочих днів із дати таких змін):

Також у випадку зміни власника істотної участі або збільшення істотної участі в існуючого власника небанківська установа має розкрити інформацію про джерела походження коштів цього власника (учасника).

Процес розгляду документів

Поданий небанківською установою пакет документів вивчається і перевіряється фахівцями Національного банку України.

У разі невідповідності поданих документів вимогам законодавства або наявності зауважень до них Національний банк України повідомить про це небанківську установу, направивши їй відповідного листа.

Зміни у капіталі (розкриття інформації про джерела походження коштів)

Інформацію про джерела походження коштів для формування власного капіталу, у тому числі оплати частки у статутному капіталі небанківської установи, необхідно подавати до Національного банку України в таких випадках (протягом 30 робочих днів із дня настання відповідних змін):

  • набуття або збільшення істотної участі в небанківській установі;
  • збільшення розміру власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи.

Перелік документів, які має подати небанківська установа, наведено в пунктах 34 (щодо учасників – юридичних осіб) та 35 (щодо учасників –фізичних осіб) розділу IV Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв’язку ліцензій на здійснення валютних операцій № 297 (зі змінами).

Процес розгляду документів

Поданий небанківською установою пакет документів вивчається і перевіряється фахівцями Національного банку України.

У разі невідповідності поданих документів вимогам законодавства або наявності зауважень до них Національний банк України повідомить про це, направивши небанківській установі відповідний лист.

Зміни до статуту

У разі внесення змін до статуту небанківська установа подає до Національного банку України супровідний лист, у якому коротко описує, які саме зміни були внесені до статуту (протягом 30 днів із дати державної реєстрації змін до статуту).

Зміни відомостей в анкеті небанківської установи або анкеті керівника

У разі виникнення змін в інформації, зазначеній в анкеті небанківської установи та/або анкеті керівника, небанківська установа подає оновлену анкету (протягом 10 робочих днів із дня настання таких змін).

Зміни відомостей, зазначених у ліцензії/витягу з електронного реєстру ліцензій

У разі зміни найменування, ідентифікаційного коду, інших відомостей, зазначених у ліцензії/витягу з електронного реєстру ліцензій, небанківська установа зобов’язана подати до Національного банку України (протягом 30 днів із дня державної реєстрації таких змін):

Зміна (збільшення) кількості структурних підрозділів, що потребує збільшення мінімального розміру капіталу

У разі, якщо небанківська установа планує мати більше 50 структурних підрозділів,  вона повинна збільшити розмір мінімального власного капіталу з розрахунку п’ять мільйонів гривень на кожні наступні 50 структурних підрозділів.

Небанківська установа, яка потребує збільшення мінімального розміру власного капіталу, у зв’язку зі збільшенням кількості структурних підрозділів, подає до Національного банку України (не пізніше ніж за один місяць до відкриття нових структурних підрозділів):

  • фінансову звітність юридичної особи, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності;
  • проміжну фінансову звітність юридичної особи за останній завершений звітний період між останньою річною звітною датою та датою внесення коштів до власного капіталу небанківської установи (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року);
  • аудиторський звіт суб’єкта аудиторської діяльності про підтвердження достовірності та повноти поданої фінансової звітності;
  • інформацію щодо включення суб’єкта аудиторської діяльності до реєстру аудиторів.
Розширення/зміна переліку валютних операцій

У разі розширення/зміни переліку валютних операцій небанківська установа звертається до Національного банку із заявою про видачу ліцензії на здійснення валютних операцій за формою, визначеною в додатку 6 Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв’язку ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 № 297 (зі змінами).

Загальні вимоги до оформлення документів

Документи, які подаються до Національного банку України, мають бути пронумеровані, прошиті та засвідчені підписом керівника небанківської установи.

Небанківські установи одночасно з документами на паперових носіях обов’язково подають до Національного банку України електронні копії цих документів.

Електронні копії документів створюються у вигляді файлів, які містять скановані з паперових носіїв зображення документів у форматі pdf.

Анкета небанківської установи та анкета керівника оператора поштового зв’язку надаються в електронному вигляді у форматах xls або xlsx та pdf.

Електронні копії документів подаються на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти.