Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Імплементація Положення учасниками, присутніми на ринку фінансових послуг

Постановою Правління Національного банку від 24 грудня 2021 року № 153 (далі – Постанова) затверджено Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг (далі – Положення). Положення суттєво оновлює порядок ліцензування, реєстрації та умови провадження діяльності з надання фінансових послуг. Нинішні гравці повинні виконати низку дій з метою приведення у відповідність до Положення та подати до Національного банку підтвердні документи.

Надавачі фінансових послуг (крім операторів поштового зв’язку) зобов’язані:

 

до 01 лютого 2022 року подати:

 

 • заповнені таблиці 1, 2 опитувальника (додаток 6 до Положення);
 • документи, що підтверджують повноваження уповноваженого представника діяти від імені надавача фінансових послуг для здійснення офіційної комунікації Національного банку з надавачем фінансових послуг. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженого представника, не подаються, якщо таким уповноваженим представником є керівник надавача фінансових послуг;

до 01 липня 2022 року забезпечити та подати письмове запевнення в довільній формі про:

 

 • розроблення та затвердження політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів відповідно до вимог Положення;
 • приведення діяльності відокремлених підрозділів у відповідність до вимог Положення. Звертаємо увагу, що до відокремлених підрозділів відповідно до Положення належать філії, представництва, відділення, пункти надання фінансових послуг, каси та інші підрозділи надавача фінансових послуг, які здійснюють усі або частину функцій з надання фінансових послуг від його імені або виконують функції представництва та захисту його інтересів;
 • відповідність вимогам пункту 213 глави 22 розділу III Положення осіб, які мають істотну участь у надавачі фінансових послуг шляхом передання їм права голосу за акціями/частками в статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг за довіреністю/довіреностями від учасника/учасників надавача фінансових послуг, довіреність/довіреності від учасника/учасників небанківської фінансової установи, а також подати документи, які підтверджують таку відповідність (не поширюється на юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги);
 • відповідність вимогам пункту 214 глави 22 розділу III Положення осіб, які мають істотну участь у надавачі фінансових послуг, набуту шляхом передання їм в управління акцій/часток у статутному (складеному) капіталі надавача фінансових послуг та/або будь-якої юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами в надавачі фінансових послуг, укладення правочину про передання акцій/часток у статутному (складеному) капіталі, а також подати документи, які підтверджують таку відповідність (не поширюється на юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги);
 • відповідність керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб (за наявності) надавача фінансових послуг вимогам щодо ділової репутації, професійної придатності, суміщення посад у надавачі фінансових послуг, що передбачені в главах 17, 19 розділу II та пункті 221 глави 24 розділу IV Положення, а також подати анкету керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника/надавача фінансових послуг (додаток 5 до Положення) щодо кожної такої особи;
 • відповідність власників істотної участі в небанківській фінансовій установі вимогам щодо ділової репутації, встановленим у пункті 221 глави 24 розділу IV Положення, а також подати анкету фізичної/юридичної особи стосовно участі в надавачі фінансових послуг (щодо всіх фізичних/юридичних осіб, які є власниками істотної участі в надавачі фінансових послуг) (додаток 3 або 4 до Положення), підписані такими особами (не поширюється на юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги);
 • актуальність і достовірність інформації, наведеної в Комплексній інформаційній системі Національного банку, щодо надавача фінансових послуг та його відокремлених підрозділів;
 • розміщення на всіх власних вебсайтах інформації, визначеної в главі 7 розділу II Положення;
 • розроблення та затвердження документів, визначених у пункті 96 глави 9 розділу ІІ Положення, із дотриманням вимог пунктів 97, 98 глави 9 розділу ІІ Положення.
Юридичні особи-лізингодавці зобов’язані:

до 01 липня 2022 року подати в паперовій формі/у формі електронного документа та через Комплексну інформаційну систему Національного банку (онлайн):

 • реєстраційну картку юридичної особи;
 • реєстраційну картку відокремленого підрозділу юридичної особи. Інформація подається щодо всіх відокремлених підрозділів юридичної особи.
Об’єднані кредитні спілки, кредитні спілки та страховики зобов’язані:

до 01 липня 2022 року:

 • затвердити політику винагороди та положення про органи управління і контролю з урахуванням вимог Положення, та подати письмове запевнення про затвердження відповідних документів та їх відповідність вимогам Положення;
 • привести свою організаційну структуру у відповідність до вимог Положення, подати нову організаційну структуру, складену згідно з вимогами додатка 16 до Положення, та рішення уповноваженого органу про її затвердження або його копію чи витяг з нього.
Надавачі фінансових послуг, які станом на 01 січня 2022 року мають діючу ліцензію на надання гарантій, зобов’язані:

до 01 липня 2022 року забезпечити приведення власного капіталу до розміру не менше ніж 10 мільйонів гривень.

Запитати про ліцензування

Питання та відповіді
Чи потрібно виконувати вищезазначені дії та подавати документи надавачам фінансових послуг, що мають ліцензії на надання фінансових послуг, які не ліцензуються в порядку, передбаченому Положенням (переказ коштів та торгівля валютними цінностями в готівковій формі)?

Так, потрібно, оскільки вимоги постанови поширюються на всіх надавачів фінансових послуг, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк.

Чи потрібно керуватися пунктом 412 Положення під час подання анкети фізичної особи або анкети юридичної особи на виконання вимог Постанови?

Ні, вимоги пункту 412 Положення щодо підписантів та нотаріального засвідчення підпису в анкеті фізичної особи та анкеті юридичної особи поширюються лише на випадки подання таких анкет у складі пакетів документів на погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі.

Чи підлягає легалізації в установленому законодавством України порядку анкета фізичної особи чи анкета юридичної особи, якщо власником істотної участі є іноземець або юридична особа-нерезидент?

Ні, анкети не є документами, які видані в іноземній країні, в значенні норми пункту 12 Положення.

Чи потрібно подавати окреме запевнення щодо виконання кожного з обов’язків, передбачених у Постанові?

Ні, запевнення подається в довільній формі та може містити інформацію щодо виконання всіх обов’язків, передбачених у Постанові.

Чи може в надавача фінансових послуг бути кілька уповноважених представників?

Так, за наявності кількох уповноважених представників таблиця 2 опитувальника, а також документи, що підтверджують повноваження, подаються щодо кожного з них.

Документи, що підтверджують повноваження уповноваженого представника, не подаються, якщо таким уповноваженим представником є керівник надавача фінансових послуг.

Яким чином забезпечити актуальність і достовірність інформації щодо надавача фінансових послуг та його відокремлених підрозділів, наведеної в Комплексній інформаційній системі Національного банку?

Надавач фінансових послуг повинен перевірити всю інформацію щодо себе та своїх відокремлених підрозділів у Комплексній інформаційній системі Національного банку на предмет достовірності та повноти.

По відокремленим підрозділам, відсутнім в Комплексній інформаційній системі Національного банку, потрібно подати реєстраційну картку відокремленого підрозділу юридичної особи.

У разі виявлення неактуальної/недостовірної інформації потрібно подати реєстраційну картку з метою внесення змін та/або доповнень.