Звичайна версія сайту
Дії ліцензіата у разі внесення змін до раніше поданих документів

Небанківські установи (небанківські фінансові установи та оператори поштового зв’язку) повинні повідомляти Національний банк України про виникнення змін у поточній діяльності.

Зміни до умов та порядку надання послуг із переказу коштів

Погоджувати зміни умов та порядку надання послуг із переказу коштів потрібно зокрема в таких випадках:

  • зміни видів послуг (зокрема, способів ініціювання переказу коштів, користувачів послуг тощо), видів платіжних інструментів, які використовуються для ініціювання переказу коштів, у разі початку або змін у наданні послуг, пов’язаних із використанням електронних грошей, тощо;
  • у разі укладення договору про участь в іншій платіжній системі, ніж та, що зазначена в погодженій Національним банком України інформаційній довідці;
  • у разі внесення інших змін до інформаційної довідки, яка раніше була погоджена Національним банком України.

Пакет документів

Для погодження змін умов та порядку надання послуг із переказу коштів небанківська установа має подати до Національного банку України:

Процес розгляду документів

Поданий небанківською установою пакет документів вивчається та перевіряється фахівцями Національного банку України.

Якщо подані документи відповідатимуть усім установленим вимогам законодавства, Національний банк України надішле на адресу небанківської установи листа про погодження змін до умов та порядку надання послуг із переказу коштів.

У разі невідповідності поданих документів вимогам законодавства або наявності зауважень до них Національний банк України повідомить про це, надіславши небанківській установі відповідного листа.

Тривалість розгляду

Пакет документів розглядається протягом 30 робочих днів із дня отримання документів.

Зміни у структурі власності

Національний банк України потрібно повідомляти про зміни у структурі власності небанківської установи в таких випадках:

  • зміни у складі або в розмірі участі власників істотної участі в небанківській установі;
  • зміни у складі або розмірі участі десяти найбільших остаточних ключових учасників у небанківській установі.

У разі настання вищевказаних випадків до Національного банку України необхідно подати такі документи:

Також у випадку зміни власника істотної участі або збільшення істотної участі в існуючого власника небанківська установа має розкрити інформацію про джерела походження коштів цього власника (учасника).

Процес розгляду документів

Поданий небанківською установою пакет документів вивчається та перевіряється фахівцями Національного банку України.

У разі невідповідності поданих документів вимогам законодавства або наявності зауважень до них Національний банк України повідомить про це, надіславши небанківській установі відповідного листа.

Зміни у капіталі (розкриття інформації про джерела походження коштів)

Інформацію про джерела походження коштів для формування власного капіталу, у тому числі оплати частки у статутному капіталі небанківської установи, необхідно подавати до Національного банку України в таких випадках (протягом 30 робочих днів із дня настання відповідного випадку):

  • набуття або збільшення істотної участі в небанківській установі;
  • збільшення розміру власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи.

Перелік документів, які має подати небанківська установа, наведено в пунктах 343 (щодо учасників – юридичних осіб) та 344 (щодо учасників – фізичних осіб) розділу IV Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, постанова Правління НБУ від 17.08.2017 № 80 (зі змінами).

Процес розгляду документів

Поданий небанківською установою пакет документів вивчається та перевіряється фахівцями Національного банку України.

У разі невідповідності поданих документів вимогам законодавства або наявності зауважень до них Національний банк України повідомить про це, надіславши небанківській установі відповідного листа.

Зміни відомостей в анкеті небанківської установи

У разі зміни відомостей, зазначених у раніше поданій анкеті (зокрема, у разі зміни місцезнаходження, найменування небанківської установи, її керівника), небанківська установа має повідомити про ці зміни Національний банк України та подати оновлену анкету (протягом 10 робочих днів із дня настання відповідних змін).

Зміни до статуту

У разі внесення змін до статуту небанківська установа подає до Національного банку України супровідного листа, у якому коротко описує, які саме зміни було внесено, та копію статуту (протягом 10 робочих днів із дати державної реєстрації змін до статуту).

Якщо актуальна редакція статуту оприлюднена на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які не мають статусу юридичної особи, небанківська установа копію статуту не подає.

Загальні вимоги до оформлення документів

Документи, які подаються до Національного банку України, мають бути пронумеровані, прошиті та засвідчені підписом керівника небанківської установи.

Небанківські установи одночасно з документами на паперових носіях обов’язково подають до Національного банку України електронні копії цих документів.

Електронні копії документів створюються у вигляді файлів, які містять скановані з паперових носіїв зображення документів у форматі pdf.

Анкета небанківської установи та анкета керівника оператора поштового зв’язку надаються в електронному вигляді у форматах xls або xlsx та pdf.

Електронні копії документів подаються на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти.