Звичайна версія сайту
Щорічне надання інформації Національному банку

За результатами діяльності кожного року небанківські установи (небанківські фінансові установи та оператори поштового зв’язку) повинні подати до Національного банку такі документи:

  • до 01 лютого – відомості про структуру власності станом на 01 січня поточного року;
  • до 01 червня – фінансову звітність та аудиторський висновок щодо фінансової звітності.
Відомості про структуру власності
Фінансова звітність та аудиторський висновок щодо фінансової

Фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності:

  • форма № 1 “Баланс” (“Звіт про фінансовий стан”);
  • форма № 2 “Звіт про фінансові результати” (“Звіт про сукупний дохід”);
  • форма № 3 “Звіт про рух грошових коштів” (“Звіт про рух грошових коштів”);
  • форма № 4 “Звіт про власний капітал” (“Звіт про власний капітал”);
  • примітки до фінансової звітності.

Аудиторський звіт суб’єкта аудиторської діяльності про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності міжнародним стандартам фінансової звітності. Аудиторський звіт щодо фінансової звітності небанківської установи має бути підготовлений суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності небанківських фінансових установ.

Загальні вимоги до оформлення документів

Документи, які подаються до Національного банку України, мають бути пронумеровані, прошиті та засвідчені підписом керівника небанківської установи.

Небанківські установи одночасно з документами на паперових носіях обов’язково подають до Національного банку України електронні копії цих документів.

Електронні копії документів створюються у вигляді файлів, які містять скановані з паперових носіїв зображення документів у форматі pdf.

Анкета небанківської установи та анкета керівника оператора поштового зв’язку надаються в електронному вигляді у форматах xls або xlsx та pdf.

Електронні копії документів подаються на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти.