Звичайна версія сайту
Порядок отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Порядок отримання ліцензії визначений Положенням про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.08.2017 № 80.

Пакет документів для отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків включає:

Реєстраційні документи
 • Копія статуту
 • Копія документа, що підтверджує внесення небанківської фінансової установи до Реєстру фінансових установ
Документи щодо фінансового стану
 • Бізнес-план
 • Фінансова звітність
 • Аудиторські звіти про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності
 • Інформація суб'єкта аудиторської діяльності про підтвердження джерел походження коштів для формування власного капіталу небанківської установи та достатності її фінансового стану для здійснення діяльності з переказу коштів згідно з бізнес-планом
 • Довідки банків, що обслуговують рахунки небанківської установи
 • Довідка органу державної фіскальної служби про відсутність заборгованості зі сплати податків
 • Кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій
Документи щодо структури власності

Відомості про структуру власності небанківської установи:

Документи, які підтверджують джерела походження коштів для формування власного капіталу

Документи щодо керівників оператора поштового зв’язку
 • Копія документа про призначення на посаду
 • Анкета керівника небанківської установи
 • Копія документа про здобуття вищої освіти
 • Копія трудової книжки
 • Копії всіх сторінок паспорта
 • Кредитні звіти від кваліфікованих бюро кредитних історій
 • Довідка органу державної фіскальної служби про відсутність заборгованості зі сплати податків
 • Довідка про відсутність судимості
Додаткові документи для операторів поштового зв’язку
 • Інформація суб'єкта аудиторської діяльності щодо підтвердження наявності не менше ніж 50 % доходів від діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку
 • Інформація про приміщення
Вимоги до заявників

Прозора структура власності

Структура власності небанківської установи є прозорою, якщо:

 • відомості про структуру власності небанківської установи дають змогу визначити:
 1. усіх власників істотної участі;
 2. усіх ключових учасників небанківської установи та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюзі володіння корпоративними правами небанківської установи;
 3. характер взаємозв’язків між цими особами.
 • документи про структуру власності відповідають вимогам Національного банку України
 • набуття/збільшення істотної участі в небанківській фінансові установі погоджено в порядку, установленому законодавством

Структура власності небанківської установи є непрозорою, якщо:

 • неможливо визначити всіх власників істотної участі через наявність у структурі власності трастових конструкцій
 • структура власності небанківської установи є циклічною

Задовільний фінансовий стан

Для отримання ліцензії на переказ коштів небанківська установа повинна:

 • мати власний капітал:

для небанківських фінансових установ – у розмірі, установленому уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

для операторів поштового зв’язку – у розмірі не меньше 10 мільйонів гривень

 • мати грошові кошти в розмірі, достатньому для виконання бізнес-плану в перший рік здійснення своєї діяльності, але не менше ніж 500 тисяч гривень
 • не мати фінансових інвестицій в капітал ключових учасників у її структурі власності, сумарний розмір яких перевищує 25% власного капіталу небанківської установи
 • не мати заборгованості зі сплати податків і зборів.

Бездоганна ділова репутація

Для отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків небанківська установа, та/або її керівники та власники істотної участі не повинні:

 • бути об'єктами застосування санкцій з боку іноземних держав, міждержавних об'єднань, міжнародних організацій або України;
 • бути включеними до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
 • допускати фактів надання недостовірної інформації Національному банку або іншим державним органам;
 • мати судимості за вчинення умисних злочинів, яка не погашена та не знята в установленому законодавством порядку;
 • володіти істотною участю або займати посади в органах управління в:
 1. банку, який з певних підстав був віднесений до категорії неплатоспроможних, або банку у якого було відкликано банківську ліцензію;
 2. небанківській установі, щодо якої було прийнято рішення про призначення тимчасової адміністрації та/або анулювання (відкликання) ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг, та/або виключення з Реєстру фінансових установ/Реєстру операторів;
 3. платіжній організації платіжної системи, щодо якої було прийнято рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення законодавства України про санкції та/або у зв'язку із наявністю документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.
Вимоги до оформлення документів
 • Документи, які подаються до Національного банку України мають бути пронумеровані, прошиті та засвідчені підписом керівника небанківської установи.
 • Небанківські установи одночасно з документами на паперових носіях обов'язково подають до Національного банку України електронні копії цих документів.
 • Електронні копії документів створюються у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів у форматі pdf.
 • Анкета небанківської установи та анкета керівника оператора поштового зв’язку надаються в електронному вигляді у форматах xls або xlsx та pdf.
 • Електронні копії документів подаються на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти.
Процес розгляду документів

Цей процес передбачає перевірку та оцінку поданих документів рядом фахівців Департаменту ліцензування та інших структурних підрозділів Національного банку України.

Протягом періоду розгляду також може відбуватися подання зауважень, згідно з якими небанківській установі необхідно усунути встановлені недоліки або надати додаткові пояснення чи документи.

Розгляд пакета документів здійснюється протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів.