Звичайна версія сайту
Порядок узгодження змін до умов діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури

Узгодження змін до умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури здійснює Національний банк.

Порядок узгодження Національним банком України змін до умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури визначений Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43.

Строки подачі документів

Оператор послуг платіжної інфраструктури зобов'язаний протягом 15 робочих днів із дня внесення змін до документів, передбачених підпунктами 2 - 4 пункту 2 розділу VII Положення № 43, подати до Національного банку нові документи, передбачені підпунктами 2 - 4 пункту 2 розділу VII Положення № 43.

Зміна найменування/місцезнаходження

Оператор послуг платіжної інфраструктури в разі зміни свого найменування, місцезнаходження зобов’язаний протягом 10 робочих днів після реєстрації змін відповідно до законодавства України в письмовій формі повідомити про це Національний банк.

Обмеження діяльності

Оператор послуг платіжної інфраструктури не має права надавати послуги згідно зі змінами до документів, передбачених підпунктами 3, 4 пункту 2 розділу VII Положення № 43, що не узгоджені з Національним банком.

Вимоги до оформлення документів

Документи, що подаються до Національного банку мають бути викладені українською мовою.

Документи, які складені іноземною мовою, мають супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Офіційні документи стосовно іноземних юридичних осіб, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку обов’язково подаються копії цих документів в електронному вигляді.

Електронні копії документів подаються на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти.

Процес та строки розгляду документів

Цей процес передбачає перевірку та оцінку поданих документів рядом фахівців Департаменту ліцензування та інших структурних підрозділів Національного банку України.

Протягом періоду розгляду також може відбуватися подання зауважень, згідно з якими платіжній організації необхідно усунути встановлені недоліки або надати додаткові пояснення чи документи.

Розгляд пакета документів здійснюється протягом 30 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів.