Звичайна версія сайту
Порядок реєстрації операторів послуг платіжної інфраструктури

Порядок реєстрації операторів послуг платіжної інфраструктури здійснює Національний банк.

Для набуття статусу оператора послуг платіжної інфраструктури необхідно узгодити в Національному банку України умови та порядок діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури.

Порядок узгодження Національним банком України умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури визначений Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43.

Перелік документів, що подаються

Заява про узгодження правил платіжної системи.

Правила платіжної системи.

Анкета платіжної Заява про узгодження умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури.

Анкета оператора послуг платіжної інфраструктури.

Внутрішні документи щодо порядку надання послуг.

Копії чинних документів, що підтверджують відповідність міжнародному стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток Payment Card Industry Data Security Standard (далі - PCI DSS), організації платіжної системи (для юридичних осіб, які не є банком або небанківською установою).

Вимоги до внутрішніх документів щодо порядку надання послуг

Заява про узгодження правил платіжної системи.

Правила платіжної системи.

Анкета платіжної Заява про узгодження умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури.

Анкета оператора послуг платіжної інфраструктури.

Внутрішні документи щодо порядку надання послуг.

Копії чинних документів, що підтверджують відповідність міжнародному стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток Payment Card Industry Data Security Standard (далі - PCI DSS).організації платіжної системи (для юридичних осіб, які не є банком або небанківською установою).

Якщо відсутній сертифікат PCI DSS

Якщо немає сертифіката PCI DSS або в разі надання оператором послуг платіжної інфраструктури інших видів послуг, ніж оброблення інформації за операціями в міжнародних карткових платіжних системах, внутрішні документи мають містити:

  • опис системи захисту інформації, яка використовуватиметься під час надання послуг платіжної інфраструктури, уключаючи найменування алгоритмів і довжину ключів, паролів, технологію використання засобів захисту інформації, інформацію про розробника засобів, систему керування ключами;
  • строки і порядок зберігання інформації щодо переказу коштів, який має передбачати зберігання даних про кожну операцію з переказу коштів з можливістю відновити дані про дату здійснення операції, ініціатора та отримувача переказу, місце ініціювання та виплати переказу, суму та валюту переказу коштів.
Вимоги до заявників

У оператора послуг платіжної інфраструктури має бути відсутнім факт подання недостовірної інформації.

Умови та порядок діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури має відповідати вимогам законодавства України з питань переказу коштів, захисту інформації.

Вимоги до оформлення документів

Документи, що подаються до Національного банку мають бути викладені українською мовою.

Документи, які складені іноземною мовою, мають супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Офіційні документи стосовно іноземних юридичних осіб, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку обов’язково подаються копії цих документів в електронному вигляді.

Електронні копії документів подаються на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти.

Процес та строки розгляду документів

Цей процес передбачає перевірку та оцінку поданих документів рядом фахівців Департаменту ліцензування та інших структурних підрозділів Національного банку України.

Протягом періоду розгляду також може відбуватися подання зауважень, згідно з якими платіжній організації необхідно усунути встановлені недоліки або надати додаткові пояснення чи документи.

Розгляд пакета документів здійснюється протягом 30 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів.