Звичайна версія сайту
Порядок реєстрації операторів послуг платіжної інфраструктури

Порядок реєстрації операторів послуг платіжної інфраструктури здійснює Національний банк.

Для набуття статусу оператора послуг платіжної інфраструктури необхідно узгодити в Національному банку України умови та порядок діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури.

Порядок узгодження Національним банком України умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури визначений Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43.

Перелік документів, що подаються

Заява про узгодження умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури, за формою наведеною в додатку 9 до положення № 43;

Анкета, підписана керівником оператора послуг платіжної інфраструктури, за формою, наведеною в додатку 2 до Положення № 43. Анкета додатково надається у форматі xls або xlsx;

Інформаційна довідка щодо умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури за формою, наведеною в додатку 10 до Положення № 43;

Копії чинних документів, що підтверджують відповідність міжнародному стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток Payment Card Industry Data Security Standard (далі - PCI DSS), у разі наявності.

Вимоги до заявників

Для реєстрації оператора послуг платіжної інфраструктури та внесення відомостей про нього до Реєстру платіжних систем до:

 • оператора послуг платіжної інфраструктури;
 • власників істотної участі оператора послуг платіжної інфраструктури;
 • керівників оператора послуг платіжної інфраструктури;
 • юридичних осіб, у яких оператор послуг платіжної інфраструктури є власником істотної участі;
 • юридичних осіб, у яких власник істотної участі/керівник оператора послуг платіжної інфраструктури є власником істотної участі та або керівником

не мають бути застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною.

Вимоги до оформлення документів

Документи, що подаються до Національного банку мають бути викладені українською мовою.

Документи, які складені іноземною мовою, мають супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Офіційні документи стосовно іноземних юридичних осіб, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право подавати до Національного банку:

 • електронні документи з кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;
 • документи на паперових носіях разом з їх копіями в електронному вигляді.

Документи на паперових носіях мають бути прошиті, пронумеровані, підписані уповноваженою особою та не містити виправлень або неточностей.

Копії документів в електронному вигляді подаються до Національного банку на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах] чи надсилаються засобами системи електронної пошти Національного банку з урахуванням технічних можливостей цієї системи (за умови підключення платіжної організаці, учасника платіжних систем та оператора послуг платіжної інфраструктури до системи електронної пошти Національного банку).

Копії документів в електронному вигляді, що подаються до Національного банку відповідно до вимог цього Положення (далі - електронні копії документів), мають створюватись у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів.

Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

 • формат готового файла - pdf;
 • сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
 • файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;
 • документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
 • роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.
Процес та строки розгляду документів

Цей процес передбачає перевірку та оцінку поданих документів рядом фахівців Департаменту ліцензування та інших структурних підрозділів Національного банку України.

Протягом періоду розгляду також може відбуватися подання зауважень, згідно з якими платіжній організації необхідно усунути встановлені недоліки або надати додаткові пояснення чи документи.

Розгляд пакета документів здійснюється протягом 45 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів.