Звичайна версія сайту
Порядок внесення змін до договору про участь у платіжній системі нерезидента та іншої інформації щодо діяльності учасника

Порядок внесення змін до договору про участь у платіжній системі нерезидента та іншої інформації щодо діяльності учасника визначає Національний банк.

Протягом дії договору про участі в платіжній системі нерезидента можуть змінюватись умови договору та інша інформація щодо діяльності учасника у цій системі.

Порядок узгодження змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, та іншої інформації щодо діяльності учасника у цій системі визначений Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43.

Зміна договору про участь

Учасник міжнародної платіжної системи зобов’язаний протягом 15 робочих днів із дня внесення змін до зареєстрованого Національним банком договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, подати до Національного банку:

  • заява про реєстрацію змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі за зразком, наведеним у додатку 4 до Положення № 43;
  • копію змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі мовою оригіналу та примірник його перекладу на українську мову.

Учасник міжнародної платіжної системи зобов'язаний додатково до документів, зазначених вище, подати до Національного банку новий документ, передбачений підпунктом 3 пункту 1 розділу V Положення № 43, якщо згідно з унесеними змінами до зареєстрованого Національним банком договору про участь у міжнародній платіжній системі змінюються види послуг з переказу коштів та/або загальна схема здійснення переказу коштів.

Процес розгляду документів

Національний банк зобов’язаний протягом 30 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів, поданих для реєстрації договору/змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, розглянути ці документи.

Повідомлення щодо реєстрації договору з непрямим учасником та про надання платіжній організації міжнародної карткової платіжної системи гарантій щодо участі іншого банку і припинення надання таких гарантій розглядається Національним банком України протягом 10 робочих днів.

Обмеження діяльності

Учасник міжнародної платіжної системи не має права надавати послуги міжнародної платіжної системи згідно зі змінами до договору, що не зареєстровані Національним банком, крім змін щодо комісійних або інших видів винагород за послуги відповідної міжнародної платіжної системи.

А також, учасник міжнародної платіжної системи не має права надавати послуги міжнародної платіжної системи згідно зі змінами, унесеними до переліку видів послуг з переказу коштів та/або загальної схеми здійснення переказу коштів, опис яких був наведений в інформаційній довідці, передбаченій підпунктом 3 пункту 1 розділу V Положення № 43, якщо ці зміни не узгоджені Національним банком.

Повідомлення про надання гарантій

Банк, який відповідно до договору з платіжною організацією міжнародної карткової платіжної системи має право здійснювати емісію та/або еквайринг платіжних карток, а також проводити розрахунки за операціями з їх застосуванням з платіжною організацією цієї системи та її учасниками (принциповий учасник міжнародної карткової платіжної системи), зобов’язаний у письмовій формі повідомити Національний банк про надання платіжній організації міжнародної карткової платіжної системи гарантій щодо участі іншого банку і припинення надання таких гарантій.

Розірвання договору про участь

Учасник міжнародної платіжної системи зобов’язаний протягом 10 робочих днів із дня розірвання договору про участь у міжнародній платіжній системі в письмовій формі повідомити про це Національний банк та повернути реєстраційне свідоцтво.

Зміна найменування учасника

Учасник міжнародної платіжної системи в разі зміни свого найменування зобов’язаний протягом 10 робочих днів після реєстрації змін відповідно до законодавства України повернути до Національного банку оригінал реєстраційного свідоцтва для отримання нового.

Укладення нового договору про участь

Учасник міжнародної платіжної системи, який зареєстрував у Національному банку договір про участь у міжнародній платіжній системі, укладений на заміну раніше зареєстрованого договору, зобов’язаний протягом 15 робочих днів із дня реєстрації нового договору повідомити Національний банк про розірвання раніше зареєстрованого договору та повернути реєстраційне свідоцтво, отримане до цього договору.

Зміна переліку/схеми послуг учасника

Учасник міжнародної платіжної системи, який має намір унести зміни до переліку видів послуг з переказу коштів та/або загальної схеми здійснення переказу коштів, опис яких був наведений в інформаційній довідці, передбаченій підпунктом 3 пункту 1 розділу V Положення № 43, зобов'язаний подати до Національного банку новий документ, передбачений підпунктом 3 пункту 1 розділу V Положення № 43.

Реєстрація договору з непрямим учасником

Учасник міжнародної платіжної системи, який зареєстрував у Національному банку договір про участь у міжнародній платіжній системі (прямий учасник) зобов’язаний протягом 10 робочих днів у письмовій формі повідомити Національний банк про укладання, унесення змін, продовження дії, розірвання договору з юридичною особою (яка має право відповідно до законодавства України бути учасником платіжної системи), згідно з яким ця юридична особа отримала право надавати користувачам послуги щодо здійснення переказу коштів у відповідній міжнародній платіжній системі (непрямий учасник).

Повідомлення має містити інформацію про номер та дату укладення/розірвання договору, повне найменування непрямого учасника, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, перелік послуг щодо здійснення переказу коштів, які за договором надаються непрямому учаснику та які непрямий учасник може надавати користувачам, а також порядок розрахунків за здійсненими переказами у відповідній міжнародній платіжній системі.

Прямий учасник зобов’язаний здійснювати контроль за наданням непрямим учасником послуг щодо здійснення переказу коштів у відповідній міжнародній платіжній системі.

Набуття/передавання прав за договором про участь

Учасник міжнародної платіжної системи зобов’язаний протягом 15 робочих днів із дня отримання повідомлення від платіжної організації міжнародної платіжної системи про вчинення нею правочину про набуття/передавання прав за договором про участь у міжнародній платіжній системі подати до Національного банку копію цього повідомлення, а також інформаційну довідку, передбачену підпунктом 3 пункту 1 розділу V Положення № 43.