Звичайна версія сайту
Порядок внесення змін до договору про участь у платіжній системі нерезидента та іншої інформації щодо діяльності учасника

Порядок внесення змін до договору про участь у платіжній системі нерезидента та іншої інформації щодо діяльності учасника визначає Національний банк.

Протягом дії договору про участі в платіжній системі нерезидента можуть змінюватись умови договору та інша інформація щодо діяльності учасника у цій системі.

Порядок узгодження змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, та іншої інформації щодо діяльності учасника у цій системі визначений Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43.

Зміни до повідомлення про реєстрацію договору

Учасник міжнародної платіжної системи зобов'язаний протягом 15 робочих днів із дня внесення змін до повідомлення про реєстрацію договору про участь у міжнародній платіжній системі та/або зареєстрованого Національним банком договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, подати до Національного банку:

  • повідомлення про реєстрацію змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі за формою, передбаченою додатком 6 до Положення №43;
  • копію змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі мовою оригіналу та примірник їх перекладу на українську мову (подається в разі внесення таких змін).
Процес розгляду документів

Національний банк зобов’язаний протягом 30 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів, поданих для реєстрації договору/змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, розглянути ці документи.

Повідомлення щодо реєстрації договору з непрямим учасником та про надання платіжній організації міжнародної карткової платіжної системи гарантій щодо участі іншого банку і припинення надання таких гарантій розглядається Національним банком України протягом 10 робочих днів.

Обмеження діяльності

Учасник міжнародної платіжної системи не має права надавати послуги міжнародної платіжної системи згідно зі змінами до договору, що не зареєстровані Національним банком, крім змін щодо комісійних або інших видів винагород за послуги відповідної міжнародної платіжної системи, найменування іноземних валют та реквізитів рахунків, не пов'язаних зі зміною розрахункового банку.

Повідомлення про надання гарантій

Банк, який відповідно до договору з платіжною організацією міжнародної карткової платіжної системи має право здійснювати емісію та/або еквайринг платіжних карток, а також проводити розрахунки за операціями з їх застосуванням з платіжною організацією цієї системи та її учасниками (принциповий учасник міжнародної карткової платіжної системи), зобов'язаний повідомити Національний банк про дату початку надання платіжній організації міжнародної карткової платіжної системи гарантій щодо участі іншого банку і дату припинення надання таких гарантій.

Учасник міжнародної платіжної системи зобов'язаний виконати зазначені вище вимоги протягом 10 робочих днів із дня укладання, унесення змін, продовження дії, розірвання договору або дати надання платіжній організації міжнародної карткової платіжної системи гарантій щодо участі іншого банку.

Розірвання договору про участь

Учасник міжнародної платіжної системи зобов’язаний протягом 10 робочих днів із дня розірвання договору про участь у міжнародній платіжній системі в письмовій формі повідомити про це Національний банк та повернути реєстраційне свідоцтво.

Зміна найменування учасника

Учасник міжнародної платіжної системи в разі зміни свого найменування (якщо така зміна не пов'язана зі зміною типу акціонерного товариства) зобов'язаний протягом 10 робочих днів після реєстрації змін відповідно до законодавства України повернути до Національного банку оригінал реєстраційного свідоцтва для отримання нового.

Укладення нового договору про участь

Учасник міжнародної платіжної системи, який зареєстрував у Національному банку договір про участь у міжнародній платіжній системі, укладений на заміну раніше зареєстрованого договору, зобов’язаний протягом 15 робочих днів із дня реєстрації нового договору повідомити Національний банк про розірвання раніше зареєстрованого договору та повернути реєстраційне свідоцтво, отримане до цього договору.

Реєстрація договору з непрямим учасником

Учасник міжнародної платіжної системи, який зареєстрував у Національному банку договір про участь у міжнародній платіжній системі (прямий учасник міжнародної платіжної системи), зобов'язаний протягом 10 робочих днів повідомити Національний банк про укладання, унесення змін, продовження дії, розірвання договору з юридичною особою (яка має право відповідно до законодавства України бути учасником платіжної системи), згідно з яким ця юридична особа отримала право надавати користувачам послуги щодо здійснення переказу коштів у відповідній міжнародній платіжній системі (непрямий учасник міжнародної платіжної системи). Повідомлення надсилається до Національного банку за зразком, наведеним у додатку 8 до Положення № 43.

Набуття/передавання прав за договором про участь

Учасник міжнародної платіжної системи зобов'язаний протягом 15 робочих днів із дня отримання повідомлення від платіжної організації міжнародної платіжної системи про вчинення нею правочину про набуття / передавання прав за договором про участь у міжнародній платіжній системі подати до Національного банку копію цього повідомлення, а також повідомлення за формою, передбаченою додатком 6 до Положення № 43.

Отримання дублікату

Учасник міжнародної платіжної системи має право звернутися до Національного банку із заявою про отримання дубліката реєстраційного свідоцтва в разі втрати або пошкодження такого свідоцтва.

Учасник міжнародної платіжної системи для отримання дубліката реєстраційного свідоцтва зобов'язаний подати до Національного банку такі документи:

  • заяву про видачу дубліката реєстраційного свідоцтва із зазначенням обставин, які призвели до його втрати або пошкодження;
  • не придатне для користування реєстраційне свідоцтво в разі його пошкодження.

Національний банк має право відмовити учаснику міжнародної платіжної системи у видачі дубліката реєстраційного свідоцтва, якщо за результатами розгляду документів установлено, що подані учасником міжнародної платіжної системи документи містять недостовірну інформацію.