Звичайна версія сайту
Порядок реєстрації учасників міжнародних платіжних систем, платіжною організацією яких є нерезидент

Порядок реєстрації резидентів у якості учасників платіжних систем, платіжною організацією якої є нерезидент визначає Національний банк.

Для виходу на платіжний ринок України міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, необхідно узгодити умови та порядок діяльності відповідної міжнародної платіжної системи в Україні.

Порядок узгодження умов та порядку діяльності міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, визначений Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43.

Перелік документів, що подаються

Заява про реєстрацію договору про участь у міжнародній платіжній систем;

Копія договору про участь у міжнародній платіжній системі мовою оригіналу та примірник його перекладу на українську мову. До договору подаються документи, які є невід’ємною частиною договору;

Інформаційна довідка.

Вимоги до змісту інформаційної довідки

Інформаційна довідка має містити опис:

  • видів послуг з переказу коштів, які надаватимуться учасником міжнародної платіжної системи, із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні та/або фізичні особи), видів валют переказу тощо;
  • загальної схеми здійснення переказу, уключаючи рух інформаційних повідомлень та рух коштів із часу ініціювання переказу користувачем до завершення взаєморозрахунків за цим переказом у міжнародній платіжній системі (уключаючи схематичне зображення), із зазначенням повних найменувань і місцезнаходження задіяних юридичних осіб (розрахункових банків, процесингових центрів, сервісних організацій тощо).
Вимоги до заявників

Для узгодження правил платіжної системи та внесення відомостей про платіжну систему в Реєстр платіжних систем до:

  • платіжної організації;
  • власників істотної участі платіжної організації;
  • керівників платіжної організації;
  • юридичних осіб, у яких платіжна організація є власником істотної участі;
  • юридичних осіб, у яких керівник платіжною організації є власником істотної участі та або керівником не мають бути застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною.

Учасник не має права здійснювати переказ коштів в Україну/ з України із використанням платіжних систем, до платіжних організацій яких застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною

Вимоги до оформлення документів

Документи, що подаються до Національного банку мають бути викладені українською мовою.

Документи, які складені іноземною мовою, мають супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Офіційні документи стосовно іноземних юридичних осіб, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку обов’язково подаються копії цих документів в електронному вигляді.

Електронні копії документів подаються на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти.

Процес розгляду документів

Цей процес передбачає перевірку та оцінку поданих документів рядом фахівців Департаменту ліцензування та інших структурних підрозділів Національного банку України.

Протягом періоду розгляду також може відбуватися подання зауважень, згідно з якими платіжній організації необхідно усунути встановлені недоліки або надати додаткові пояснення чи документи.

Розгляд пакета документів здійснюється протягом 30 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів.

Зміна найменування учасника

Учасник міжнародної платіжної системи в разі зміни свого найменування зобов’язаний протягом 10 робочих днів після реєстрації змін відповідно до законодавства України повернути до Національного банку оригінал реєстраційного свідоцтва для отримання нового.