Звичайна версія сайту
Порядок реєстрації учасників платіжних систем резидентів

Порядок реєстрації резидентів та нерезидентів у якості учасників платіжних систем, платіжною організацією яких є резидент визначає Національний банк.

Для приєднання нового учасника до платіжної системи, створеної резидентом, платіжна організація відповідної платіжної системи повинна надати до Національного банку України повідомлення про укладений з учасником платіжної системи договір.

Порядок надання платіжною організацією платіжної системи-резидента повідомлення Національному банку України про укладений з учасником цієї платіжної системи договір визначений Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43.

Перелік документів, що подаються

Платіжна організація платіжної системи подає до Національного банку України повідомлення про укладання договору з учасником платіжної системи (протягом 10 робочих днів із дня укладання договору).

Вимоги до змісту повідомлення

Повідомлення має містити інформацію про:

 • дату та номер укладеного договору;
 • дати початку та закінчення дії договору;
 • повне та скорочене найменування учасника платіжної системи (для резидентів згідно зі статутом), код за ЄДРПОУ (для учасника-резидента), місцезнаходження та комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку/знак для товарів та послуг (за наявності);
 • дату та номер документа (ліцензії, дозволу тощо), виданого відповідно до законодавства країни, в якій зареєстрований учасник, на підставі якого учасник має право здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів (для учасника-нерезидента);
 • види послуг з переказу коштів, які за договором має право надавати відповідний учасник користувачам.
Вимоги до заявників

Для узгодження правил платіжної системи та внесення відомостей про платіжну систему в Реєстр платіжних систем до:

 • платіжної організації;
 • власників істотної участі платіжної організації;
 • керівників платіжної організації;
 • юридичних осіб, у яких платіжна організація є власником істотної участі;
 • юридичних осіб, у яких керівник платіжною організації є власником істотної участі та або керівником
 • не мають бути застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною.

Учасник не має бути зареєстрований в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Учасник не має здійснювати переказ коштів в Україну/ з України із використанням платіжних систем, до платіжних організацій яких застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною.

Вимоги до оформлення документів

Документи, що подаються до Національного банку мають бути викладені українською мовою.

Документи, які складені іноземною мовою, мають супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Офіційні документи стосовно іноземних юридичних осіб, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку обов’язково подаються копії цих документів в електронному вигляді.

Електронні копії документів подаються на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти.

Процес та строки розгляду документів

Цей процес передбачає перевірку та оцінку поданих документів рядом фахівців Департаменту ліцензування та інших структурних підрозділів Національного банку України.

Протягом періоду розгляду також може відбуватися подання зауважень, згідно з якими платіжній організації необхідно усунути встановлені недоліки або надати додаткові пояснення чи документи.

Розгляд пакета документів здійснюється протягом 30 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів.