Звичайна версія сайту
Порядок реєстрації учасників платіжних систем резидентів

Порядок реєстрації резидентів та нерезидентів у якості учасників платіжних систем, платіжною організацією яких є резидент визначає Національний банк.

Для приєднання нового учасника до платіжної системи, створеної резидентом, платіжна організація відповідної платіжної системи повинна надати до Національного банку України повідомлення про укладений з учасником платіжної системи договір.

Порядок надання платіжною організацією платіжної системи-резидента повідомлення Національному банку України про укладений з учасником цієї платіжної системи договір визначений Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43.

Перелік документів, що подаються

Платіжна організація платіжної системи-резидент зобов'язана протягом 15 робочих днів із дня укладання договору з учасником цієї платіжної системи подати до Національного банку повідомлення про укладений з учасником платіжної системи договір у формі, передбаченій додатком 4 до Положення № 43.

Платіжна організація платіжної системи - резидент має право делегувати прямому учаснику свій обов'язок щодо повідомлення Національного банку про укладений договір з непрямим учасником.

Прямий учасник платіжної системи - резидента зобов'язаний протягом 15 робочих днів із дня укладання договору з непрямим учасником подати до Національного банку повідомлення про укладений з учасником платіжної системи договір у формі, передбаченій додатком 4 до Положення № 43.

Вимоги до заявників

Для реєстрації учасника платіжної системи та внесення відомостей про нього до Реєстру платіжних систем до:

 • учасника;
 • власників істотної участі учасника;
 • керівників учасника;
 • юридичних осіб, у яких учасник є власником істотної участі;
 • юридичних осіб, у яких власник істотної участі/керівник учасника є власником істотної участі та або керівником

не мають бути застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною.

Учасник не має бути зареєстрований в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Учасник не має здійснювати переказ коштів в Україну/ з України із використанням платіжних систем, до яких або до платіжних організацій чи власників істотної участі яких застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною.

Вимоги до оформлення документів

Документи, що подаються до Національного банку мають бути викладені українською мовою.

Документи, які складені іноземною мовою, мають супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Офіційні документи стосовно іноземних юридичних осіб, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право подавати до Національного банку:

 • електронні документи з кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;
 • документи на паперових носіях разом з їх копіями в електронному вигляді.

Документи на паперових носіях мають бути прошиті, пронумеровані, підписані уповноваженою особою та не містити виправлень або неточностей.

Копії документів в електронному вигляді подаються до Національного банку на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах] чи надсилаються засобами системи електронної пошти Національного банку з урахуванням технічних можливостей цієї системи (за умови підключення платіжної організаці, учасника платіжних систем та оператора послуг платіжної інфраструктури до системи електронної пошти Національного банку).

Копії документів в електронному вигляді, що подаються до Національного банку відповідно до вимог цього Положення (далі - електронні копії документів), мають створюватись у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів.

Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

 • формат готового файла - pdf;
 • сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
 • файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;
 • документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
 • роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.
Процес та строки розгляду документів

Цей процес передбачає перевірку та оцінку поданих документів рядом фахівців Департаменту ліцензування та інших структурних підрозділів Національного банку України.

Протягом періоду розгляду також може відбуватися подання зауважень, згідно з якими платіжній організації необхідно усунути встановлені недоліки або надати додаткові пояснення чи документи.

Розгляд пакета документів здійснюється протягом 30 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів.

Вимоги до безпеки

Платіжна організація платіжної системи зобов'язана не пізніше трьох місяців з дати внесення Національним банком до Реєстру відомостей щодо учасника цієї платіжної системи в разі використання учасником власної системи захисту подати до Національного банку опис системи захисту, яку використовуватиме учасник цієї платіжної системи під час надання послуг з переказу коштів, уключаючи найменування алгоритмів і довжину ключів, паролів, технологію використання засобів захисту інформації, інформацію про розробника засобів, систему керування ключами.