Звичайна версія сайту
Порядок узгодження змін до умов та порядку діяльності міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент

Порядок узгодження змін до умов та порядку діяльності міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент затверджує тНаціональний банк.

Порядок узгодження умов та порядку діяльності міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, визначений Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43.

Строки подачі документів

Платіжна організація міжнародної платіжної системи-нерезидент або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважена установа-нерезидент зобов’язані протягом 60 робочих днів із дня внесення змін.

 У разі надання своїх прав іншій юридичній особі-нерезиденту

У разі надання платіжною організацією міжнародної платіжної системи-нерезидентом своїх прав платіжної організації іншій юридичній особі-нерезиденту юридична особа - правонаступник зобов’язана протягом 60 робочих днів із дня вчинення відповідного правочину подати до Національного банку документи, передбачені підпунктами 2 - 5 пункту 1 розділу IV Положення № 43.

Процес та строки розгляду документів

Цей процес передбачає перевірку та оцінку поданих документів рядом фахівців Департаменту ліцензування та інших структурних підрозділів Національного банку України.

Протягом періоду розгляду також може відбуватися подання зауважень, згідно з якими платіжній організації необхідно усунути встановлені недоліки або надати додаткові пояснення чи документи.

Вимоги до оформлення документів

Документи, що подаються до Національного банку мають бути викладені українською мовою.

Документи, які складені іноземною мовою, мають супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Офіційні документи стосовно іноземних юридичних осіб, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку обов’язково подаються копії цих документів в електронному вигляді.

Електронні копії документів подаються на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти.