Звичайна версія сайту
Порядок узгодження змін до умов та порядку діяльності міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент

Порядок узгодження змін до умов та порядку діяльності міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент затверджує тНаціональний банк.

Порядок узгодження умов та порядку діяльності міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, визначений Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43.

Строки подачі документів

Платіжна організація міжнародної платіжної системи-нерезидент або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважена установа-нерезидент зобов’язані протягом 60 робочих днів із дня внесення змін.

 У разі надання своїх прав іншій юридичній особі-нерезиденту

У разі надання платіжною організацією міжнародної платіжної системи-нерезидентом своїх прав платіжної організації іншій юридичній особі-нерезиденту юридична особа - правонаступник зобов’язана протягом 60 робочих днів із дня вчинення відповідного правочину подати до Національного банку документи, передбачені підпунктами 2 - 5 пункту 1 розділу IV Положення № 43.

Процес та строки розгляду документів

Цей процес передбачає перевірку та оцінку поданих документів рядом фахівців Департаменту ліцензування та інших структурних підрозділів Національного банку України.

Протягом періоду розгляду також може відбуватися подання зауважень, згідно з якими платіжній організації необхідно усунути встановлені недоліки або надати додаткові пояснення чи документи.

Розгляд пакета документів здійснюється протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів.

Вимоги до оформлення документів

Документи, що подаються до Національного банку мають бути викладені українською мовою.

Документи, які складені іноземною мовою, мають супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Офіційні документи стосовно іноземних юридичних осіб, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право подавати до Національного банку:

  • електронні документи з кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;
  • документи на паперових носіях разом з їх копіями в електронному вигляді.

Документи на паперових носіях мають бути прошиті, пронумеровані, підписані уповноваженою особою та не містити виправлень або неточностей.

Копії документів в електронному вигляді подаються до Національного банку на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах] чи надсилаються засобами системи електронної пошти Національного банку з урахуванням технічних можливостей цієї системи (за умови підключення платіжної організаці, учасника платіжних систем та оператора послуг платіжної інфраструктури до системи електронної пошти Національного банку).

Копії документів в електронному вигляді, що подаються до Національного банку відповідно до вимог цього Положення (далі - електронні копії документів), мають створюватись у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів.

Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

  • формат готового файла - pdf;
  • сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
  • файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;
  • документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
  • роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.
Повторне отримання платіжною організацією ліцензії

Платіжна організація міжнародної платіжної системи-нерезидент або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважена установа - нерезидент зобов’язані протягом 60 робочих днів із дня повторного отримання платіжною організацією міжнародної платіжної системи-нерезидентом документа, зазначеного в абзаці третьому підпункту 2 пункту 1 розділу IV Положення № 43, подати до Національного банку копію цього документа або повідомити Національний банк про відмову органу влади іноземної держави у видачі цього документа платіжній організації міжнародної платіжної системи-нерезиденту, якщо такий документ має обмежений строк дії.