Звичайна версія сайту
Порядок узгодження умов та порядку діяльності міжнародної платіжної системи та міжнародної системи інтерне-розрахунків, платіжною організацією якої є нерезидент

Порядок узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи та міжнародної системи інтернет-розрахунків, платіжною організацією якої є нерезидент здійснює Національний банк.

Для виходу на платіжний ринок України міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, необхідно узгодити умови та порядок діяльності відповідної міжнародної платіжної системи в Україні, визначені Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43.

Перелік документів для системи переказу коштів / карткової системи

Заява про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи.

Один із таких документів:

 • витягу з банківського, торговельного, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію платіжної організації міжнародної платіжної системи;
 • дозволу, ліцензії або іншого документа, яким надано право платіжній організації міжнародної платіжної системи здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів;
 • копії документів (витягів із документів) платіжної організації міжнародної платіжної системи, що визначають:
 • організаційну структуру міжнародної платіжної системи, яка має включати дані щодо платіжної організації міжнародної платіжної системи, розрахункових банків, процесингових центрів, інших осіб із зазначенням повних найменувань, місцезнаходження та їх функцій, а також найменування органу влади іноземної держави, у якому зареєстровано головний офіс платіжної організації міжнародної платіжної системи;
 • порядок вступу та виходу з міжнародної платіжної системи та перелік документів, які подаються для вступу до міжнародної платіжної системи;
 • систему управління у відповідній міжнародній платіжній системі ризиками ліквідності, кредитним, правовим, операційним і системним;
 • види послуг, які надаватимуться міжнародною платіжною системою її учасникам-резидентам, та порядок їх надання;
 • перелік платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата суми переказу коштів у міжнародній платіжній системі [для міжнародних систем переказу коштів - з наведенням зразків документів на переказ та видачу готівки (за наявності)];
 • технологію здійснення переказу коштів учасниками платіжної системи, уключаючи технологію обміну інформацією в міжнародній платіжній системі та опис системи захисту інформації, яка використовуватиметься міжнародною платіжною системою на території України.
  Якщо в платіжної організації міжнародної платіжної системи-нерезидента зазначених у цьому підпункті документів немає, то до Національного банку подається інформаційна довідка з викладенням зазначених у ньому питань;

копії документів (витягів із документів) міжнародної платіжної системи, що регламентують:

 • вимоги у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які поширюватимуться на учасників міжнародної платіжної системи, та порядок виконання ними цих вимог;
 • порядок забезпечення в міжнародній платіжній системі виконання рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо переказів;
 • анкету за формою, наведеною в додатку 8 до цього Положення, щодо платіжної організації міжнародної платіжної системи. Анкета щодо платіжної організації міжнародної платіжної системи, яка є публічною компанією або юридичною особою, контроль над якою здійснюється публічною компанією, не подається.
  Для цілей підпункту 5 пункту 1 розділу IV Положення № 43 публічною компанією є іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі.
  Анкета додатково надається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx.
Вимоги до документів щодо фінансового моніторингу

Документи (витягів із документів) міжнародної платіжної системи повинні регламентувати:

 • вимоги у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які поширюватимуться на учасників міжнародної платіжної системи, та порядок виконання ними цих вимог;
 • порядок забезпечення в міжнародній платіжній системі виконання рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо переказів.
Перелік документів для системи інтернет-розрахунків

Документи (витягів із документів) міжнародної платіжної системи повинні регламентувати:

 • вимоги у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які поширюватимуться на учасників міжнародної платіжної системи, та порядок виконання ними цих вимог;
 • порядок забезпечення в міжнародній платіжній системі виконання рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо переказів.
Вимоги до оформлення документів

Документи, що подаються до Національного банку мають бути викладені українською мовою.

Документи, які складені іноземною мовою, мають супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Офіційні документи стосовно іноземних юридичних осіб, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку обов’язково подаються копії цих документів в електронному вигляді.

Електронні копії документів подаються на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти.

Вимоги до змісту інформаційної довідки щодо умов та порядку діяльності

Інформаційна довідка щодо умов та порядку діяльності міжнародної платіжної системи повинна визначати:

 • організаційну структуру міжнародної платіжної системи, яка має включати дані щодо платіжної організації міжнародної платіжної системи, розрахункових банків, процесингових центрів, інших осіб із зазначенням повних найменувань, місцезнаходження та їх функцій, а також найменування органу влади іноземної держави, у якому зареєстровано головний офіс платіжної організації міжнародної платіжної системи;
 • порядок вступу та виходу з міжнародної платіжної системи та перелік документів, які подаються для вступу до міжнародної платіжної системи;
 • систему управління у відповідній міжнародній платіжній системі ризиками ліквідності, кредитним, правовим, операційним і системним;
 • види послуг, які надаватимуться міжнародною платіжною системою її учасникам-резидентам, та порядок їх надання;
 • перелік платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата суми переказу коштів у міжнародній платіжній системі [для міжнародних систем переказу коштів - з наведенням зразків документів на переказ та видачу готівки (за наявності)];
 • технологію здійснення переказу коштів учасниками платіжної системи, уключаючи технологію обміну інформацією в міжнародній платіжній системі та опис системи захисту інформації, яка використовуватиметься міжнародною платіжною системою на території України.
Вимоги до заявників

Для узгодження правил платіжної системи та внесення відомостей про платіжну систему в Реєстр платіжних систем до:

 1. платіжної організації;
 2. власників істотної участі платіжної організації;
 3. керівників платіжної організації;
 4. юридичних осіб, у яких платіжна організація є власником істотної участі;
 5. юридичних осіб, у яких керівник платіжною організації є власником істотної участі та або керівником

не мають бути застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною.

Платіжна організація міжнародної платіжної системи, розрахунковий банк міжнародної платіжної системи, процесинговий центр міжнародної платіжної системи не мають бути зареєстровані в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Процес розгляду документів

Цей процес передбачає перевірку та оцінку поданих документів рядом фахівців Департаменту ліцензування та інших структурних підрозділів Національного банку України.

Протягом періоду розгляду також може відбуватися подання зауважень, згідно з якими платіжній організації необхідно усунути встановлені недоліки або надати додаткові пояснення чи документи.

Розгляд пакета документів здійснюється протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів.