Звичайна версія сайту
Порядок узгодження змін до правил платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент

Порядок узгодження змін до правил платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, визначений Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43

Строки подачі документів

Платіжна організація платіжної системи зобов'язана протягом 15 робочих днів із дня внесення змін до правил платіжної системи подати до Національного банку пакет документів

Перелік документів

Заява про узгодження змін до правил платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 1 до Положення № 43.

Зміни до правил платіжної системи, прошиті та підписані керівником платіжної організації.

Порівняльна таблиця до цих змін (за винятком викладення правил платіжної системи в новій редакції), прошиті та підписані керівником платіжної організації.

Процес та строки розгляду документів

Цей процес передбачає перевірку та оцінку поданих документів рядом фахівців Департаменту ліцензування та інших структурних підрозділів Національного банку України.

Протягом періоду розгляду також може відбуватися подання зауважень, згідно з якими платіжній організації необхідно усунути встановлені недоліки або надати додаткові пояснення чи документи.

Розгляд пакета документів здійснюється протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів.

Вимоги до оформлення документів

Документи, що подаються до Національного банку мають бути викладені українською мовою.

Документи, які складені іноземною мовою, мають супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Офіційні документи стосовно іноземних юридичних осіб, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку обов’язково подаються копії цих документів в електронному вигляді.

Електронні копії документів подаються на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти.