Звичайна версія сайту
Порядок реєстрації платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент

Порядок узгодження правил платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, визначений Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43.

Перелік документів, що подаються

Заява про узгодження правил платіжної системи.

Правила платіжної системи.

Анкета платіжної організації платіжної системи (для юридичних осіб, які не є банком або небанківською установою).

Вимоги до змісту правил платіжної системи

Правила платіжної системи повинні містити:

 • організаційну структуру платіжної системи;
 • умови участі в платіжній системі, а також порядок вступу та виходу із цієї системи;
 • систему управління в платіжній системі ризиками, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку з питань нагляду (оверсайта) платіжних систем (окремо за кожним ризиком, властивим платіжній системі), порядок забезпечення безперервності діяльності платіжної системи і порядок урегулювання неплатоспроможності й інших випадків нездатності виконання учасниками платіжної системи своїх зобов'язань, у тому числі порядок створення та використання страхового фонду (за його наявності);
 • види послуг з переказу коштів, які надаватимуться в платіжній системі, із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні та/або фізичні особи), видів валют переказу тощо;
 • порядок ініціювання та здійснення переказу і взаєморозрахунків за цим переказом у платіжній системі, уключаючи:
  опис платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата суми переказу коштів у платіжній системі [для систем переказу коштів - з наведенням зразків документів на переказ та видачу готівки (за наявності)];
  опис руху інформаційних повідомлень і руху коштів із часу ініціювання переказу до завершення взаєморозрахунків за цим переказом у платіжній системі (уключаючи схематичне зображення) та визначення моменту, після якого переказ коштів не може бути скасований ні учасником платіжної системи, ні третьою стороною (момент невідкличності);
  опис регламенту проведення взаєморозрахунків;
 • порядок застосування дати валютування (у разі її використання);
 • строки проведення переказу коштів;
 • порядок відкликання розрахункових документів (у разі надання послуг із застосуванням розрахункових документів);
 • порядок проведення моніторингу з метою ідентифікації помилкових/ неналежних переказів, суб’єктів цих переказів (для карткових платіжних систем);
 • вимогу до учасників платіжної системи повідомляти один одного про помилкові/неналежні перекази, суб’єктів цих переказів;
 • порядок виконання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які поширюватимуться на учасника платіжної системи;
 • порядок забезпечення в платіжній системі супроводження переказу коштів інформацією про ініціатора та отримувача на всіх етапах здійснення переказу коштів;
 • систему захисту інформації, що висвітлює:
  схему обміну інформацією, яка використовується в платіжній системі;
  технологію обміну інформацією в платіжній системі, уключаючи порядок обміну інформацією з віддаленими робочими місцями приймання/виплати переказів (уключаючи порядок доступу, формування/перевірки електронних підписів, шифрування тощо);
  технологію обміну інформацією між платіжною системою і системою автоматизації банку для обліку переказів коштів (уключаючи порядок доступу, формування/перевірки електронних підписів, шифрування тощо);
  систему захисту інформації на всіх етапах функціонування платіжної системи, уключаючи найменування алгоритмів і довжину ключів, паролів, технологію використання засобів захисту інформації, інформацію про розробника цих засобів, систему керування ключами.
  Якщо правила платіжної системи включають відомості щодо захисту інформації, які містять банківську таємницю, то такі відомості мають бути викладені в окремому документі, оформленому відповідно до нормативно-правових актів Національного банку щодо зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці;
 • порядок проведення реконсиляції;
 • порядок здійснення платіжною організацією контролю за дотриманням учасниками платіжної системи вимог правил платіжної системи;
 • порядок вирішення спорів учасників між собою і між учасниками та користувачами, пов’язаних із функціонуванням платіжної системи;
 • порядок зберігання паперових та електронних документів на переказ коштів, а також порядок створення архівів електронних документів відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.
Вимоги до заявників

Для узгодження правил платіжної системи та внесення відомостей про платіжну систему в Реєстр платіжних систем до:

 1. платіжної організації;
 2. власників істотної участі платіжної організації;
 3. керівників платіжної організації;
 4. юридичних осіб, у яких платіжна організація є власником істотної участі;
 5. юридичних осіб, у яких керівник платіжною організації є власником істотної участі та або керівником

не мають бути застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною.

Вимоги до оформлення документів

Документи, що подаються до Національного банку мають бути викладені українською мовою.

Документи, які складені іноземною мовою, мають супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Офіційні документи стосовно іноземних юридичних осіб, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку обов’язково подаються копії цих документів в електронному вигляді.

Електронні копії документів подаються на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти.

Процес та строки розгляду документів

Цей процес передбачає перевірку та оцінку поданих документів рядом фахівців Департаменту ліцензування та інших структурних підрозділів Національного банку України.

Протягом періоду розгляду також може відбуватися подання зауважень, згідно з якими платіжній організації необхідно усунути встановлені недоліки або надати додаткові пояснення чи документи.

Розгляд пакета документів здійснюється протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів.