Звичайна версія сайту
Порядок реєстрації платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент

Порядок узгодження правил платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, визначений Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43.

Перелік документів, що подаються

Заява про узгодження правил платіжної системи.

Правила платіжної системи.

Анкета платіжної організації платіжної системи (для юридичних осіб, які не є банком або небанківською установою).

Вимоги до змісту правил платіжної системи

Правила платіжної системи повинні містити:

 • організаційну структуру платіжної системи із зазначенням функцій кожного структурного елемента;
 • умови участі в платіжній системі, а також порядок вступу та виходу із цієї системи;
 • систему управління в платіжній системі ризиками, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку з питань нагляду (оверсайта) платіжних систем;
  заходи для забезпечення безперервності діяльності платіжної системи, передбачені нормативно-правовими актами Національного банку з питань нагляду (оверсайта) платіжних систем;
  порядок урегулювання неплатоспроможності й інших випадків нездатності виконання учасниками платіжної системи своїх зобов'язань, уключаючи порядок створення та використання страхового фонду (за його наявності);
 • види послуг з переказу коштів, які надаватимуться в платіжній системі, із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні особи, фізичні особи та фізичні особи - підприємці), валюти переказу (національна, іноземна), способу ініціювання та виплати переказу (готівковий/безготівковий);
 • порядок ініціювання та здійснення переказу і взаєморозрахунків за цим переказом у платіжній системі, уключаючи
  • перелік платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюється ініціювання переказу коштів, документів, що підтверджують ініціювання переказу коштів та документів, на підставі яких здійснюється виплата переказу;
  • опис руху інформаційних повідомлень і руху коштів із часу ініціювання переказу до завершення взаєморозрахунків за цим переказом у платіжній системі (уключаючи схематичне зображення) та визначення моменту, після якого переказ коштів не може бути скасований ні учасником платіжної системи, ні третьою стороною (момент невідкличності);
  • порядок проведення взаєморозрахунків;
 • порядок застосування дати валютування (у разі її використання);
 • строки проведення переказу коштів;
 • порядок відкликання розрахункових документів (у разі надання послуг із застосуванням розрахункових документів);
 • порядок проведення моніторингу з метою ідентифікації помилкових/неналежних переказів, суб'єктів цих переказів (для карткових платіжних систем);
 • вимогу до учасників платіжної системи повідомляти один одного про помилкові/неналежні перекази, суб'єктів цих переказів;
 • систему захисту інформації, що висвітлює:
  • схему обміну інформацією, яка використовується в платіжній системі;
  • технологію обміну інформацією в платіжній системі, уключаючи порядок обміну інформацією з віддаленими робочими місцями приймання/виплати переказів (уключаючи порядок вступу, формування/перевірки електронних підписів, шифрування);
  • технологію обміну інформацією між платіжною системою і системою автоматизації банку для обліку переказів коштів (уключаючи порядок доступу, формування/перевірки електронних підписів шифрування);
  • систему захисту інформації на всіх етапах функціонування платіжної системи, уключаючи найменування алгоритмів і довжину ключів, паролів, технологію використання засобів захисту інформації, інформацію про розробника цих засобів, систему керування ключами;
  • процедуру автентифікації користувачів у платіжній системі;
  • порядок захисту електронних документів щодо переказу коштів під час їх зберігання в платіжній системі.
   Якщо правила платіжної системи містять відомості, що належать до інформації з обмеженим доступом, то такі відомості мають викладатися в окремому документі з відповідним грифом обмеження доступу;
 • порядок проведення реконсиляції;
 • порядок вирішення спорів учасників між собою і між учасниками та користувачами, пов'язаних із функціонуванням платіжної системи.
Вимоги до заявників

Для узгодження правил платіжної системи та внесення відомостей про платіжну систему в Реєстр платіжних систем до:

 1. платіжної організації;
 2. власників істотної участі платіжної організації;
 3. керівників платіжної організації;
 4. юридичних осіб, у яких платіжна організація є власником істотної участі;
 5. юридичних осіб, у яких керівник платіжною організації є власником істотної участі та або керівником

не мають бути застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною.

Вимоги до оформлення документів
 • Документи, що подаються до Національного банку мають бути викладені українською мовою.
 • Документи, які складені іноземною мовою, мають супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.
 • Офіційні документи стосовно іноземних юридичних осіб, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.
 • Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право подавати до Національного банку:
  • електронні документи з кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;
  • документи на паперових носіях разом з їх копіями в електронному вигляді.
 • Документи на паперових носіях мають бути прошиті, пронумеровані, підписані уповноваженою особою та не містити виправлень або неточностей.
 • Копії документів в електронному вигляді подаються до Національного банку на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах] чи надсилаються засобами системи електронної пошти Національного банку з урахуванням технічних можливостей цієї системи (за умови підключення платіжної організаці, учасника платіжних систем та оператора послуг платіжної інфраструктури до системи електронної пошти Національного банку).
 • Копії документів в електронному вигляді, що подаються до Національного банку відповідно до вимог цього Положення (далі - електронні копії документів), мають створюватись у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів.
 • Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:
  • формат готового файла - pdf;
  • сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
  • файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;
  • документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
  • роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.
Процес та строки розгляду документів

Цей процес передбачає перевірку та оцінку поданих документів рядом фахівців Департаменту ліцензування та інших структурних підрозділів Національного банку України.

Протягом періоду розгляду також може відбуватися подання зауважень, згідно з якими платіжній організації необхідно усунути встановлені недоліки або надати додаткові пояснення чи документи.

Розгляд пакета документів здійснюється протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів.

Вимоги до розробки документів

Протягом трьох місяців з дати внесення Національним банком до Реєстру відомостей щодо платіжної системи, але до дня проведення в цій платіжній системі першої операції з переказу коштів, платіжна організація платіжної системи зобов'язана розробити та затвердити внутрішні документи:

 • з питань фінансового моніторингу та порядку забезпечення в платіжній системі супроводження переказу коштів інформацією про ініціатора та отримувача на всіх етапах здійснення переказу коштів, які поширюватимуться на учасника цієї платіжної системи;
 • передбачені нормативно-правовими актами Національного банку з питань нагляду (оверсайта) платіжних систем.
Отримання дублікату

Платіжна організація платіжної системи має право звернутися до Національного банку із заявою про отримання дубліката свідоцтва про узгодження правил / змін до правил платіжної системи в разі втрати або пошкодження такого свідоцтва.

Платіжна організація платіжної системи для отримання дубліката свідоцтва про узгодження правил / змін до правил платіжної системи зобов'язана подати до Національного банку такі документи:

 • заяву про видачу дубліката свідоцтва про узгодження правил / змін до правил платіжної системи із зазначенням обставин, які призвели до його втрати або пошкодження;
 • не придатне для користування свідоцтво про узгодження правил / змін до правил платіжної системи в разі його пошкодження.

Національний банк має право відмовити платіжній організації платіжної системи у видачі дубліката свідоцтва про узгодження правил/змін до правил платіжної системи, якщо за результатами розгляду документів установлено, що подані платіжною організацією платіжної системи документи містять неповну або недостовірну інформацію.