Банкнота номіналом 500 грн

Уведення в обіг 11 квітня 2016 року

Нова банкнота

Перетягуйте банкноту або скористайтесь смугою прокрутки нижче,
щоб переглянути у форматі 360°

Рельєфний елемент
Елемент для людей з послабленим зором, шорсткість якого відчувається на дотик

Зображення Григорія Сковороди
Основне зображення лицьового боку — портрет Григорія Сковороди переміщено в центр банкноти

Зображення Києво-Могилянської академії
Центральний елемент дизайну зворотного боку банкноти

Зображення Києво-Могилянської академії
Центральний елемент дизайну зворотного боку банкнотиНаскрізний елемент
Цілісне зображення цифрового позначення номіналу, видиме при розгляданні банкноти проти світла

Наскрізний елемент
Цілісне зображення цифрового позначення номіналу, видиме при розгляданні банкноти проти світла

SPARK-елемент
При зміні кута нахилу банкноти спостерігається кінетичний ефект — поступові переходи кольору від зеленого до синього

SPARK-елемент
При зміні кута нахилу банкноти спостерігається кінетичний ефект — поступові переходи кольору від зеленого до синього

«Віконна» захисна стрічка
Стрічка має зображення номіналу «500» та графічного знака гривні. При зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки

«Віконна» захисна стрічка
Стрічка має зображення номіналу «500» та графічного знака гривні. При зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки

Григорій Сковорода

Григорій Сковорода – найсамобутніший народний мислитель та просвітитель, шлях якого не повторив ніхто інший, праці якого належать до вагоміших духовних надбань України.


Саме Сковорода майже три століття тому освітив шляхи розвитку української нації, окреслив найважливіші риси її ментальності – «трисонячну єдність», «сродну» працю, «філософію мудрого серця».


Кожне покоління українських інтелектуалів звертається до його ідей, заново відкриваючи для себе їх сутність.


Світоглядні позиції легендарного мислителя є особливо актуальними і сьогодні, оскільки проблеми щастя, самопізнання, самовдосконалення і дотепер залишаються гострими і злободенними.

Елементи захисту

Водяні знаки

Багатотоновий водяний знак — портретне зображення Г. Сковороди та світлий елемент водяного знака — зображення цифрового позначення номіналу (розміщено вертикально в правій нижній частині багатотонового водяного знака)

Занурена захисна стрічка

Повністю занурена в товщу паперу захисна стрічка, на якій за допомогою збільшувального скла можна побачити зображення у прямому та перевернутому вигляді: «500 ГРН», елемент малого Державного Герба України (тризуб) і цифрове позначення номіналу «500»

«Віконна» захисна стрічка

Темно-сірого кольору з яскраво вираженим кінетичним ефектом. Стрічка має зображення номіналу «500» та графічного знака гривні. При зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки

SPARK-елемент

При зміні кута нахилу банкноти спостерігається кінетичний ефект — поступові переходи кольору від зеленого кольору до синього

Наскрізний елемент

Зображення цифрового позначення номіналу «500», усі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла

Латентне зображення

Зображення цифрового позначення номіналу – «500»: цифри видимі під час розглядання банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом:

  • темні на світлому фоні – при розгляданні банкноти з довгої сторони
  • світлі на темному фоні – при розгляданні банкноти з короткої сторони

Рельєфні елементи

Елементи зображень, шорсткість яких відчувається на дотик; для прикладу наведені збільшені зображення:

  • написи та зображення;
  • елемент для людей з послабленим зором
  • фрагмент портрета

Мікротексти

Написи, що повторюються, і які можна прочитати за допомогою збільшувального скла

Розміщення елементів захисту банкноти номіналом 500 гривень


Завантажуйте
мобільний додаток

Завантажуйте
мобільний додаток

Цікава інформація