Regular version of site

СПРОСТУВАННЯ: Голова НБУ Яків Смолій у 2002 році захистив кандидатську дисертацію та має науковий ступінь кандидата економічних наук EN_version_v0.2

У зв’язку з поширенням деякими журналістами недостовірної інформації щодо відсутності у Голови Національного банку Якова Смолія наукового ступіня кандидата економічних наук Національний банк повідомляє таке.

Рішенням спеціалізованої вченої ради Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України на підставіприлюдного захисту дисертації Якову Смолію присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності "економіко-математичне моделювання".

Яків Смолій має відповідний диплом кандидата наук ДК №018086, затверджений рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від09 квітня 2003 року.

Описание: D:\o04638\Рабочий стол\img043.jpg

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Якова Смолія на тему "Економіко-математичне моделювання і системна інтеграція сховищ даних банківської інформації" виконана на кафедрі інформаційних систем в економіці Київськогонаціонального економічного університету Міністерства освіти і науки України (м. Київ).

Захист відбувся 16 грудня 2002 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.006.01 при Київському національному економічномууніверситеті.

З дисертацією можна ознайомиться в бібліотеці Київського національного економічного університету, а також у Національній бібліотеціУкраїни імені В. І. Вернадського.

Прес-служба вважає поширення недостовірної інформації провокацією, спрямованою на дискредитацію роботи Національного банкуУкраїни.

Водночас прес-служба Національного банку просить представників засобів масової інформації дотримуватися канонів журналістськоїетики, утриматися від поширення фейкових новин та перевіряти інформацію перед публікацією.

Subscribe for notifications

Subscribe to news alerts

Share