Regular version of site
Skip to content
Banknote denomination of 10 hryvnias
In circulation date 

10 Hryvnia Banknote Designed in 2006

In circulation

Main picture of the front side — A portrait of IVAN MAZEPA
Main picture of the back side — The Assuption Cathedral of the Kyiv-Pechersk Lavra Monastery
Size, mm — 66 x 124 мм
Print date — 2015
In circulation date — 11.04.2016

10 Hryvnia Banknote Designed in 2006 (front side)
10 Hryvnia Banknote Designed in 2006 (back side)

10 Hryvnia Banknote Designed in 2006

In circulation

Main picture of the front side — A portrait of IVAN MAZEPA
Main picture of the back side — The Assuption Cathedral of the Kyiv-Pechersk Lavra Monastery
Size, mm — 66 x 124 мм
Print date — 2013
In circulation date — 01.09.2013

10 Hryvnia Banknote Designed in 2006 (front side)
10 Hryvnia Banknote Designed in 2006 (back side)

10 Hryvnia Banknote Designed in 2006

In circulation

Main picture of the front side — A portrait of IVAN MAZEPA
Main picture of the back side — The Assuption Cathedral of the Kyiv-Pechersk Lavra Monastery
Size, mm — 66 x 124 мм
Print date — 2011
In circulation date — 01.07.2011

10 Hryvnia Banknote Designed in 2006 (front side)
10 Hryvnia Banknote Designed in 2006 (back side)

10 Hryvnia Banknote Designed in 2004 (issued in 2006)

In circulation

Main picture of the front side — A portrait of IVAN MAZEPA
Main picture of the back side — The Assuption Cathedral of the Kyiv-Pechersk Lavra Monastery
Size, mm — 66 х 124
Print date — 2006
In circulation date — 04.08.2006

10 Hryvnia Banknote Designed in 2004 (issued in 2006) (front side)
10 Hryvnia Banknote Designed in 2004 (issued in 2006) (back side)

Лицьовий бік банкноти

Праворуч від центру лицьового боку банкноти розміщено портрет Івана Мазепи. Під портретом, праворуч, – напис “ІВАН МАЗЕПА”. Зазначені елементи дизайну виконано фарбою темно-сірого кольору.

Ліворуч від портрета, у верхній частині банкноти, розміщено декоративний елемент із зображенням малого Державного Герба України, виконаний у двох кольорах: малиновому та оливковому.

У верхній частині поля водяного знака, паралельно довгій стороні банкноти надруковано напис “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, який поділено на зони малинового та зеленувато-жовтого кольорів. Нижче розміщено підпис Голови Національного банку України і напис “ГОЛОВА”, виконані фарбою зеленувато-жовтого кольору.

Біля лівого краю банкноти розміщено елемент для людей з послабленим зором у вигляді двох горизонтальних рисок зеленувато-жовтого кольору.

У нижній частині поля водяного знака в розетці, яку поділено на зони малинового та зеленувато-жовтого кольорів, надруковано цифрове позначення номіналу “10”. Праворуч від нього розміщено частину наскрізного елемента - зображення гривні часів Київської Русі.

Вздовж правого краю короткої сторони банкноти розміщено смугу орнаменту, в якій двічі надруковано цифрове позначення номіналу. Праворуч від смуги вертикально розміщено напис “ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ”. Смугу та напис виконано у двох кольорах: малиновому та зеленувато-жовтому.

Фон центральної частини банкноти утворює зображення герба Івана Мазепи, а також сітка з цифрами “10”.

Дизайн лицьового боку банкноти доповнюють орнаменти та захисні антисканерні сітки.

 

Зворотний бік банкноти

Центральним елементом дизайну зворотного боку банкноти є зображення Успенського собору Києво-Печерської Лаври темно-сірого кольору. Праворуч від собору розміщено художню композицію, що включає атрибути життєдіяльності та творчості Івана Мазепи. Колір композиції переходить від темно-сірого до бордового.

Біля лівого краю банкноти вертикально розміщено напис “ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ”.

Вздовж трьох сторін банкноти розміщено геометричні орнаменти, виконані з використанням рожевато-коричневого, темно-рожевого, фіолетового, рожевого, світло-коричневого та сіро-блакитного кольорів.

У верхній частині вертикального орнаменту розміщено логотип Національного банку України, під яким міститься напис “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, у центральній частині – цифрове позначення номіналу “10”. Усі зазначені елементи дизайну виконано фарбою бордового кольору.

У центрі нижнього орнаменту розміщено цифрове позначення номіналу “10”, виконане тонкою лінією (негатив).

У нижній частині банкноти праворуч розміщено частину наскрізного елемента - зображення гривні часів Київської Русі, ліворуч від якого розміщено рік затвердження зразка банкноти “2004”.

У правому нижньому куті розташовано цифрове позначення номіналу “10” бордового кольору.

Серійний номер надруковано горизонтально двічі: у лівому нижньому куті фарбою червоного кольору та в правому верхньому куті фарбою чорного кольору. Кожний номер складається з двобуквеної серії і семизначного номера.

Дизайн зворотного боку банкноти доповнюють захисні антисканерні сітки.

 

Характеристика елементів захисту

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому папері із червоним відтінком, який відповідає переважаючому кольору зображень, що є на банкноті.

Папір містить багатотоновий локальний водяний знак, світлий елемент водяного знака, захисну стрічку та захисні невидимі при денному світлі волокна.

1. Водяний знак – зображення портрета Івана Мазепи, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти. Зображення розміщено локально з лівого краю лицьового боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти проти світла.

2. Світлий елемент водяного знака – зображення цифрового позначення номіналу розміщено в правій нижній частині зображення портрета Івана Мазепи.

3. ЗАХИСНА СТРІЧКА – повністю занурена в товщу паперу полімерна стрічка видима ліворуч від центру банкноти під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла. За допомогою збільшувального скла на стрічці можна побачити прозорі зображення в прямому та перевернутому вигляді: “10 ГРН”, елемент малого Державного Герба України – тризуб та підкреслене цифрове позначення номіналу “10”.

4. НАСКРІЗНИЙ ЕЛЕМЕНТ (СУМІЩЕНЕ ЗОБРАЖЕННЯ) – зображення, всі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла (зображення гривні часів Київської Русі), яке розміщено на межі поля водяного знака в нижній частині лицьового та зворотного боків банкноти. Під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла в зображенні проглядає літера “У”.

5. РЕЛЬЄФНІ ЕЛЕМЕНТИ – елементи, що надруковані фарбою, яка виступає над поверхнею паперу, і шорсткість яких відчувається на дотик (портрет, написи, цифрові позначення номіналу, мікротекст). Є тільки на лицьовому боці банкноти.

Підвищений рельєф мають такі зображення: окремі ділянки ручної гравюри портрета; напис “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ” у верхній частині поля водяного знака; елемент для людей з послабленим зором; розетка з цифровим позначенням номіналу у нижній частині поля водяного знака; напис “ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ” вздовж правого краю банкноти.

6. ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПОСЛАБЛЕНИМ ЗОРОМ – рельєфне позначення номіналу у вигляді двох горизонтальних рисок, розміщене біля лівого краю лицьового боку банкноти.

7. ЛАТЕНТНЕ (ПРИХОВАНЕ) ЗОБРАЖЕННЯ – рельєфне зображення цифрового позначення номіналу “10”, приховане в декоративному елементі із зображенням малого Державного Герба України, розміщено у верхній частині лицьового боку банкноти ліворуч. Зображення цифри “10” стає видимим під час розглядання банкноти під гострим кутом до джерела світла.

8. МІКРОТЕКСТ – написи, що повторюються, які можна прочитати за допомогою збільшувального скла.

Мікротексти на лицьовому боці банкноти:

напис “НБУ”, виконаний офсетним друком мікрошрифтом (позитив зображення) та обрамляє справа зону водяного знака;

слово “УКРАЇНА” виконано офсетним друком мікрошрифтом (негатив зображення), повторюється чотири рази і розміщено вздовж контуру наскрізного елемента всередині;

смуга орнаменту виконана інтагліо друком з позитиву та негативу зображення мікрошрифта “10” (цифри з перемінною товщиною), яку розміщено вздовж правого краю короткої сторони банкноти; ліворуч смуга обмежена стрічкою із мікротекста “ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ” (позитив зображення).

Мікротексти на зворотному боці банкноти:

дві смужки, виконані мікрошрифтом “УКРАЇНА” (позитив зображення), що обрамляють смугу орнаменту розміщену вздовж лівої сторони банкноти;

зображення Успенського собору Києво-Печерської Лаври виконано мікрошрифтом “10” (позитив зображення, цифри з перемінною товщиною і висотою);

цифрове позначення номіналу у правому нижньому куті банкноти наповнено мікрошрифтом “10” (позитив зображення, цифри з перемінною товщиною і висотою).

9. ОРЛОВСЬКИЙ ДРУК – спеціальний друк, який забезпечує точне збігання фарб на межі двох різних кольорів без розривів і зміщення елементів дизайну. На лицьовому боці банкноти - портрет, напис “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, декоративний елемент із зображенням малого Державного Герба України, розетка з цифровим позначенням номіналу в у нижній частині поля водяного знака, смуга орнаменту вздовж правого краю короткої сторони банкноти. На зворотному боці банкноти - антисканерні сітки, орнаменти та підклади під малюнками.

10. РАЙДУЖНИЙ ДРУК – спеціальний друк, що забезпечує поступовий перехід одного кольору елементів без їх розривів і зміщення в інший (на лицьовому боці – переходи в орнаментах вздовж верхнього та нижнього країв банкноти та в антесканерній сітці, що зверху та знизу обрамляє поле водяного знака, на зворотному боці – переходи в горизонтальних орнаментах та в підкладі під зображенням Успенського собору Києво-Печерської Лаври).

11. АНТИСКАНЕРНА СІТКА – розміщені під різними кутами тонкі лінії, які під час копіювання або сканування банкноти можуть утворювати на копії “муар” (захисні сітки з обох боків банкноти).

Крім елементів захисту для візуального визначення банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

10 Hryvnia Banknote Designed in 2004

In circulation

Main picture of the front side — A portrait of IVAN MAZEPA
Main picture of the back side — The KYIV-PECHERSK MONASTERY
Size, mm — 66 x 124 мм
Print date — 2005
In circulation date — 01.07.2005
Elements of protection

10 Hryvnia Banknote Designed in 2004 (front side)
10 Hryvnia Banknote Designed in 2004 (back side)

10 Hryvnia Banknote Designed in 2004

In circulation

Main picture of the front side — A portrait of IVAN MAZEPA
Main picture of the back side — The KYIV-PECHERSK MONASTERY
Size, mm — 66 x 124 мм
Print date — 2004
In circulation date — 01.11.2004
Elements of protection

10 Hryvnia Banknote Designed in 2004 (front side)
10 Hryvnia Banknote Designed in 2004 (back side)

10 Hryvnia Banknote Designed in 2000

Withdrawn from circulation

Main picture of the front side — A portrait of IVAN MAZEPA
Main picture of the back side — The KYIV-PECHERSK MONASTERY
Size, mm — 66 x 133 мм
Print date — 2000
In circulation date — 08.11.2000
Security Features

10 Hryvnia Banknote Designed in 2000 (front side)
10 Hryvnia Banknote Designed in 2000 (back side)

10 Hryvnia Banknote Designed in 1994

Withdrawn from circulation

Main picture of the front side — A portrait of IVAN MAZEPA
Main picture of the back side — The KYIV-PECHERSK MONASTERY
Size, mm — 66 x 133 мм
Print date — 1994
In circulation date — 01.09.1997

10 Hryvnia Banknote Designed in 1994 (front side)
10 Hryvnia Banknote Designed in 1994 (back side)

10 Hryvnia Banknote Designed in 1992

Withdrawn from circulation

Main picture of the front side — A portrait of IVAN MAZEPA
Main picture of the back side — The KYIV-PECHERSK MONASTERY
Size, mm — 70 x 135 мм
Print date — 1992
In circulation date — 02.09.1996
Security Features

10 Hryvnia Banknote Designed in 1992 (front side)
10 Hryvnia Banknote Designed in 1992 (back side)