Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Банкнота номіналом 10 гривень
Дата введення в обіг 

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2006 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ІВАНА МАЗЕПИ
Основний малюнок зворотної сторони — УСПЕНСЬКИЙ СОБОР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ
Розмір, мм — 66 x 124 мм
Дата друку — 2015
Дата введення в обіг — 11.04.2016

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2006 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2006 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2006 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ІВАНА МАЗЕПИ
Основний малюнок зворотної сторони — УСПЕНСЬКИЙ СОБОР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ
Розмір, мм — 66 x 124 мм
Дата друку — 2013
Дата введення в обіг — 01.09.2013

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2006 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2006 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2006 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ІВАНА МАЗЕПИ
Основний малюнок зворотної сторони — УСПЕНСЬКИЙ СОБОР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ
Розмір, мм — 66 x 124 мм
Дата друку — 2011
Дата введення в обіг — 01.07.2011

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2006 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2006 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2006 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет Івана Мазепи
Основний малюнок зворотної сторони — УСПЕНСЬКИЙ СОБОР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ
Розмір, мм — 66 х 124
Дата друку — 2006
Дата введення в обіг — 04.08.2006

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2006 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2006 року (зворотна сторона)

Лицьовий бік банкноти

Праворуч від центру лицьового боку банкноти розміщено портрет Івана Мазепи. Під портретом, праворуч, – напис “ІВАН МАЗЕПА”. Зазначені елементи дизайну виконано фарбою темно-сірого кольору.

Ліворуч від портрета, у верхній частині банкноти, розміщено декоративний елемент із зображенням малого Державного Герба України, виконаний у двох кольорах: малиновому та оливковому.

У верхній частині поля водяного знака, паралельно довгій стороні банкноти надруковано напис “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, який поділено на зони малинового та зеленувато-жовтого кольорів. Нижче розміщено підпис Голови Національного банку України і напис “ГОЛОВА”, виконані фарбою зеленувато-жовтого кольору.

Біля лівого краю банкноти розміщено елемент для людей з послабленим зором у вигляді двох горизонтальних рисок зеленувато-жовтого кольору.

У нижній частині поля водяного знака в розетці, яку поділено на зони малинового та зеленувато-жовтого кольорів, надруковано цифрове позначення номіналу “10”. Праворуч від нього розміщено частину наскрізного елемента - зображення гривні часів Київської Русі.

Вздовж правого краю короткої сторони банкноти розміщено смугу орнаменту, в якій двічі надруковано цифрове позначення номіналу. Праворуч від смуги вертикально розміщено напис “ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ”. Смугу та напис виконано у двох кольорах: малиновому та зеленувато-жовтому.

Фон центральної частини банкноти утворює зображення герба Івана Мазепи, а також сітка з цифрами “10”.

Дизайн лицьового боку банкноти доповнюють орнаменти та захисні антисканерні сітки.

 

Зворотний бік банкноти

Центральним елементом дизайну зворотного боку банкноти є зображення Успенського собору Києво-Печерської Лаври темно-сірого кольору. Праворуч від собору розміщено художню композицію, що включає атрибути життєдіяльності та творчості Івана Мазепи. Колір композиції переходить від темно-сірого до бордового.

Біля лівого краю банкноти вертикально розміщено напис “ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ”.

Вздовж трьох сторін банкноти розміщено геометричні орнаменти, виконані з використанням рожевато-коричневого, темно-рожевого, фіолетового, рожевого, світло-коричневого та сіро-блакитного кольорів.

У верхній частині вертикального орнаменту розміщено логотип Національного банку України, під яким міститься напис “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, у центральній частині – цифрове позначення номіналу “10”. Усі зазначені елементи дизайну виконано фарбою бордового кольору.

У центрі нижнього орнаменту розміщено цифрове позначення номіналу “10”, виконане тонкою лінією (негатив).

У нижній частині банкноти праворуч розміщено частину наскрізного елемента - зображення гривні часів Київської Русі, ліворуч від якого розміщено рік затвердження зразка банкноти “2004”.

У правому нижньому куті розташовано цифрове позначення номіналу “10” бордового кольору.

Серійний номер надруковано горизонтально двічі: у лівому нижньому куті фарбою червоного кольору та в правому верхньому куті фарбою чорного кольору. Кожний номер складається з двобуквеної серії і семизначного номера.

Дизайн зворотного боку банкноти доповнюють захисні антисканерні сітки.

 

Характеристика елементів захисту

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому папері із червоним відтінком, який відповідає переважаючому кольору зображень, що є на банкноті.

Папір містить багатотоновий локальний водяний знак, світлий елемент водяного знака, захисну стрічку та захисні невидимі при денному світлі волокна.

1. Водяний знак – зображення портрета Івана Мазепи, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти. Зображення розміщено локально з лівого краю лицьового боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти проти світла.

2. Світлий елемент водяного знака – зображення цифрового позначення номіналу розміщено в правій нижній частині зображення портрета Івана Мазепи.

3. ЗАХИСНА СТРІЧКА – повністю занурена в товщу паперу полімерна стрічка видима ліворуч від центру банкноти під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла. За допомогою збільшувального скла на стрічці можна побачити прозорі зображення в прямому та перевернутому вигляді: “10 ГРН”, елемент малого Державного Герба України – тризуб та підкреслене цифрове позначення номіналу “10”.

4. НАСКРІЗНИЙ ЕЛЕМЕНТ (СУМІЩЕНЕ ЗОБРАЖЕННЯ) – зображення, всі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла (зображення гривні часів Київської Русі), яке розміщено на межі поля водяного знака в нижній частині лицьового та зворотного боків банкноти. Під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла в зображенні проглядає літера “У”.

5. РЕЛЬЄФНІ ЕЛЕМЕНТИ – елементи, що надруковані фарбою, яка виступає над поверхнею паперу, і шорсткість яких відчувається на дотик (портрет, написи, цифрові позначення номіналу, мікротекст). Є тільки на лицьовому боці банкноти.

Підвищений рельєф мають такі зображення: окремі ділянки ручної гравюри портрета; напис “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ” у верхній частині поля водяного знака; елемент для людей з послабленим зором; розетка з цифровим позначенням номіналу у нижній частині поля водяного знака; напис “ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ” вздовж правого краю банкноти.

6. ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПОСЛАБЛЕНИМ ЗОРОМ – рельєфне позначення номіналу у вигляді двох горизонтальних рисок, розміщене біля лівого краю лицьового боку банкноти.

7. ЛАТЕНТНЕ (ПРИХОВАНЕ) ЗОБРАЖЕННЯ – рельєфне зображення цифрового позначення номіналу “10”, приховане в декоративному елементі із зображенням малого Державного Герба України, розміщено у верхній частині лицьового боку банкноти ліворуч. Зображення цифри “10” стає видимим під час розглядання банкноти під гострим кутом до джерела світла.

8. МІКРОТЕКСТ – написи, що повторюються, які можна прочитати за допомогою збільшувального скла.

Мікротексти на лицьовому боці банкноти:

напис “НБУ”, виконаний офсетним друком мікрошрифтом (позитив зображення) та обрамляє справа зону водяного знака;

слово “УКРАЇНА” виконано офсетним друком мікрошрифтом (негатив зображення), повторюється чотири рази і розміщено вздовж контуру наскрізного елемента всередині;

смуга орнаменту виконана інтагліо друком з позитиву та негативу зображення мікрошрифта “10” (цифри з перемінною товщиною), яку розміщено вздовж правого краю короткої сторони банкноти; ліворуч смуга обмежена стрічкою із мікротекста “ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ” (позитив зображення).

Мікротексти на зворотному боці банкноти:

дві смужки, виконані мікрошрифтом “УКРАЇНА” (позитив зображення), що обрамляють смугу орнаменту розміщену вздовж лівої сторони банкноти;

зображення Успенського собору Києво-Печерської Лаври виконано мікрошрифтом “10” (позитив зображення, цифри з перемінною товщиною і висотою);

цифрове позначення номіналу у правому нижньому куті банкноти наповнено мікрошрифтом “10” (позитив зображення, цифри з перемінною товщиною і висотою).

9. ОРЛОВСЬКИЙ ДРУК – спеціальний друк, який забезпечує точне збігання фарб на межі двох різних кольорів без розривів і зміщення елементів дизайну. На лицьовому боці банкноти - портрет, напис “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, декоративний елемент із зображенням малого Державного Герба України, розетка з цифровим позначенням номіналу в у нижній частині поля водяного знака, смуга орнаменту вздовж правого краю короткої сторони банкноти. На зворотному боці банкноти - антисканерні сітки, орнаменти та підклади під малюнками.

10. РАЙДУЖНИЙ ДРУК – спеціальний друк, що забезпечує поступовий перехід одного кольору елементів без їх розривів і зміщення в інший (на лицьовому боці – переходи в орнаментах вздовж верхнього та нижнього країв банкноти та в антесканерній сітці, що зверху та знизу обрамляє поле водяного знака, на зворотному боці – переходи в горизонтальних орнаментах та в підкладі під зображенням Успенського собору Києво-Печерської Лаври).

11. АНТИСКАНЕРНА СІТКА – розміщені під різними кутами тонкі лінії, які під час копіювання або сканування банкноти можуть утворювати на копії “муар” (захисні сітки з обох боків банкноти).

Крім елементів захисту для візуального визначення банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2004 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ІВАНА МАЗЕПИ
Основний малюнок зворотної сторони — УСПЕНСЬКИЙ СОБОР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ
Розмір, мм — 66 x 124 мм
Дата друку — 2005
Дата введення в обіг — 01.07.2005
Елементи захисту

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2004 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2004 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2004 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ІВАНА МАЗЕПИ
Основний малюнок зворотної сторони — УСПЕНСЬКИЙ СОБОР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ
Розмір, мм — 66 x 124 мм
Дата друку — 2004
Дата введення в обіг — 01.11.2004
Елементи захисту

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2004 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2004 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2000 року

Вилучається з обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ІВАНА МАЗЕПИ
Основний малюнок зворотної сторони — КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА
Розмір, мм — 66 x 133 мм
Дата друку — 2000
Дата введення в обіг — 08.11.2000
Елементи захисту

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2000 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2000 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 1994 року

Вилучається з обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ІВАНА МАЗЕПИ
Основний малюнок зворотної сторони — КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА
Розмір, мм — 66 x 133 мм
Дата друку — 1994
Дата введення в обіг — 01.09.1997

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 1994 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 10 гривень зразка 1994 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 1992 року

Вилучається з обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ІВАНА МАЗЕПИ
Основний малюнок зворотної сторони — КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА
Розмір, мм — 70 x 135 мм
Дата друку — 1992
Дата введення в обіг — 02.09.1996
Елементи захисту

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 1992 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 10 гривень зразка 1992 року (зворотна сторона)