Звичайна версія сайту
Банкнота номіналом 10 гривень
Дата введення в обіг 

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2006 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ІВАНА МАЗЕПИ
Основний малюнок зворотньої сторони — УСПЕНСЬКИЙ СОБОР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ
Розмір — 66 x 124 мм
Дата друку — 2015
Дата введення в обіг — 11.04.2016

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2006 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ІВАНА МАЗЕПИ
Основний малюнок зворотньої сторони — УСПЕНСЬКИЙ СОБОР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ
Розмір — 66 x 124 мм
Дата друку — 2013
Дата введення в обіг — 01.09.2013

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2006 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ІВАНА МАЗЕПИ
Основний малюнок зворотньої сторони — УСПЕНСЬКИЙ СОБОР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ
Розмір — 66 x 124 мм
Дата друку — 2011
Дата введення в обіг — 01.07.2011

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2006 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет Івана Мазепи
Основний малюнок зворотньої сторони — УСПЕНСЬКИЙ СОБОР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ
Розмір — 66 х 124 мм
Дата друку — 2006
Дата введення в обіг — 04.08.2006

Лицьовий бік банкноти

Праворуч від центру лицьового боку банкноти розміщено портрет Івана Мазепи. Під портретом, праворуч, – напис “ІВАН МАЗЕПА”. Зазначені елементи дизайну виконано фарбою темно-сірого кольору.

Ліворуч від портрета, у верхній частині банкноти, розміщено декоративний елемент із зображенням малого Державного Герба України, виконаний у двох кольорах: малиновому та оливковому.

У верхній частині поля водяного знака, паралельно довгій стороні банкноти надруковано напис “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, який поділено на зони малинового та зеленувато-жовтого кольорів. Нижче розміщено підпис Голови Національного банку України і напис “ГОЛОВА”, виконані фарбою зеленувато-жовтого кольору.

Біля лівого краю банкноти розміщено елемент для людей з послабленим зором у вигляді двох горизонтальних рисок зеленувато-жовтого кольору.

У нижній частині поля водяного знака в розетці, яку поділено на зони малинового та зеленувато-жовтого кольорів, надруковано цифрове позначення номіналу “10”. Праворуч від нього розміщено частину наскрізного елемента - зображення гривні часів Київської Русі.

Вздовж правого краю короткої сторони банкноти розміщено смугу орнаменту, в якій двічі надруковано цифрове позначення номіналу. Праворуч від смуги вертикально розміщено напис “ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ”. Смугу та напис виконано у двох кольорах: малиновому та зеленувато-жовтому.

Фон центральної частини банкноти утворює зображення герба Івана Мазепи, а також сітка з цифрами “10”.

Дизайн лицьового боку банкноти доповнюють орнаменти та захисні антисканерні сітки.

 

Зворотний бік банкноти

Центральним елементом дизайну зворотного боку банкноти є зображення Успенського собору Києво-Печерської Лаври темно-сірого кольору. Праворуч від собору розміщено художню композицію, що включає атрибути життєдіяльності та творчості Івана Мазепи. Колір композиції переходить від темно-сірого до бордового.

Біля лівого краю банкноти вертикально розміщено напис “ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ”.

Вздовж трьох сторін банкноти розміщено геометричні орнаменти, виконані з використанням рожевато-коричневого, темно-рожевого, фіолетового, рожевого, світло-коричневого та сіро-блакитного кольорів.

У верхній частині вертикального орнаменту розміщено логотип Національного банку України, під яким міститься напис “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, у центральній частині – цифрове позначення номіналу “10”. Усі зазначені елементи дизайну виконано фарбою бордового кольору.

У центрі нижнього орнаменту розміщено цифрове позначення номіналу “10”, виконане тонкою лінією (негатив).

У нижній частині банкноти праворуч розміщено частину наскрізного елемента - зображення гривні часів Київської Русі, ліворуч від якого розміщено рік затвердження зразка банкноти “2004”.

У правому нижньому куті розташовано цифрове позначення номіналу “10” бордового кольору.

Серійний номер надруковано горизонтально двічі: у лівому нижньому куті фарбою червоного кольору та в правому верхньому куті фарбою чорного кольору. Кожний номер складається з двобуквеної серії і семизначного номера.

Дизайн зворотного боку банкноти доповнюють захисні антисканерні сітки.

 

Характеристика елементів захисту

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому папері із червоним відтінком, який відповідає переважаючому кольору зображень, що є на банкноті.

Папір містить багатотоновий локальний водяний знак, світлий елемент водяного знака, захисну стрічку та захисні невидимі при денному світлі волокна.

1. Водяний знак – зображення портрета Івана Мазепи, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти. Зображення розміщено локально з лівого краю лицьового боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти проти світла.

2. Світлий елемент водяного знака – зображення цифрового позначення номіналу розміщено в правій нижній частині зображення портрета Івана Мазепи.

3. ЗАХИСНА СТРІЧКА – повністю занурена в товщу паперу полімерна стрічка видима ліворуч від центру банкноти під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла. За допомогою збільшувального скла на стрічці можна побачити прозорі зображення в прямому та перевернутому вигляді: “10 ГРН”, елемент малого Державного Герба України – тризуб та підкреслене цифрове позначення номіналу “10”.

4. НАСКРІЗНИЙ ЕЛЕМЕНТ (СУМІЩЕНЕ ЗОБРАЖЕННЯ) – зображення, всі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла (зображення гривні часів Київської Русі), яке розміщено на межі поля водяного знака в нижній частині лицьового та зворотного боків банкноти. Під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла в зображенні проглядає літера “У”.

5. РЕЛЬЄФНІ ЕЛЕМЕНТИ – елементи, що надруковані фарбою, яка виступає над поверхнею паперу, і шорсткість яких відчувається на дотик (портрет, написи, цифрові позначення номіналу, мікротекст). Є тільки на лицьовому боці банкноти.

Підвищений рельєф мають такі зображення: окремі ділянки ручної гравюри портрета; напис “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ” у верхній частині поля водяного знака; елемент для людей з послабленим зором; розетка з цифровим позначенням номіналу у нижній частині поля водяного знака; напис “ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ” вздовж правого краю банкноти.

6. ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПОСЛАБЛЕНИМ ЗОРОМ – рельєфне позначення номіналу у вигляді двох горизонтальних рисок, розміщене біля лівого краю лицьового боку банкноти.

7. ЛАТЕНТНЕ (ПРИХОВАНЕ) ЗОБРАЖЕННЯ – рельєфне зображення цифрового позначення номіналу “10”, приховане в декоративному елементі із зображенням малого Державного Герба України, розміщено у верхній частині лицьового боку банкноти ліворуч. Зображення цифри “10” стає видимим під час розглядання банкноти під гострим кутом до джерела світла.

8. МІКРОТЕКСТ – написи, що повторюються, які можна прочитати за допомогою збільшувального скла.

Мікротексти на лицьовому боці банкноти:

напис “НБУ”, виконаний офсетним друком мікрошрифтом (позитив зображення) та обрамляє справа зону водяного знака;

слово “УКРАЇНА” виконано офсетним друком мікрошрифтом (негатив зображення), повторюється чотири рази і розміщено вздовж контуру наскрізного елемента всередині;

смуга орнаменту виконана інтагліо друком з позитиву та негативу зображення мікрошрифта “10” (цифри з перемінною товщиною), яку розміщено вздовж правого краю короткої сторони банкноти; ліворуч смуга обмежена стрічкою із мікротекста “ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ” (позитив зображення).

Мікротексти на зворотному боці банкноти:

дві смужки, виконані мікрошрифтом “УКРАЇНА” (позитив зображення), що обрамляють смугу орнаменту розміщену вздовж лівої сторони банкноти;

зображення Успенського собору Києво-Печерської Лаври виконано мікрошрифтом “10” (позитив зображення, цифри з перемінною товщиною і висотою);

цифрове позначення номіналу у правому нижньому куті банкноти наповнено мікрошрифтом “10” (позитив зображення, цифри з перемінною товщиною і висотою).

9. ОРЛОВСЬКИЙ ДРУК – спеціальний друк, який забезпечує точне збігання фарб на межі двох різних кольорів без розривів і зміщення елементів дизайну. На лицьовому боці банкноти - портрет, напис “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, декоративний елемент із зображенням малого Державного Герба України, розетка з цифровим позначенням номіналу в у нижній частині поля водяного знака, смуга орнаменту вздовж правого краю короткої сторони банкноти. На зворотному боці банкноти - антисканерні сітки, орнаменти та підклади під малюнками.

10. РАЙДУЖНИЙ ДРУК – спеціальний друк, що забезпечує поступовий перехід одного кольору елементів без їх розривів і зміщення в інший (на лицьовому боці – переходи в орнаментах вздовж верхнього та нижнього країв банкноти та в антесканерній сітці, що зверху та знизу обрамляє поле водяного знака, на зворотному боці – переходи в горизонтальних орнаментах та в підкладі під зображенням Успенського собору Києво-Печерської Лаври).

11. АНТИСКАНЕРНА СІТКА – розміщені під різними кутами тонкі лінії, які під час копіювання або сканування банкноти можуть утворювати на копії “муар” (захисні сітки з обох боків банкноти).

Крім елементів захисту для візуального визначення банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2004 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ІВАНА МАЗЕПИ
Основний малюнок зворотньої сторони — УСПЕНСЬКИЙ СОБОР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ
Розмір — 66 x 124 мм
Дата друку — 2005
Дата введення в обіг — 01.07.2005
Елементи захисту

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2004 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ІВАНА МАЗЕПИ
Основний малюнок зворотньої сторони — УСПЕНСЬКИЙ СОБОР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ
Розмір — 66 x 124 мм
Дата друку — 2004
Дата введення в обіг — 01.11.2004
Елементи захисту

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 2000 року

Вилучається з обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ІВАНА МАЗЕПИ
Основний малюнок зворотньої сторони — КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА
Розмір — 66 x 133 мм
Дата друку — 2000
Дата введення в обіг — 08.11.2000
Елементи захисту

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 1994 року

Вилучається з обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ІВАНА МАЗЕПИ
Основний малюнок зворотньої сторони — КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА
Розмір — 66 x 133 мм
Дата друку — 1994
Дата введення в обіг — 01.09.1997

Банкнота номіналом 10 гривень зразка 1992 року

Вилучається з обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ІВАНА МАЗЕПИ
Основний малюнок зворотньої сторони — КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА
Розмір — 70 x 135 мм
Дата друку — 1992
Дата введення в обіг — 02.09.1996
Елементи захисту