Звичайна версія сайту
Рада Національного банку

Рада Національного банку відповідає за розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснює контроль за проведенням грошово-кредитної політики. Крім того, вона здійснює нагляд за системою внутрішнього контролю Національного банку.

Рада Національного банку складається з дев’яти членів:

 • чотири особи призначаються Верховною Радою України;
 • чотири особи – Президентом України;
 • Голова Національного банку входить до Ради за посадою.
Президент України призначив членів Ради Національного банку:

 

Указом № 470/2016 від 24 жовтня 2016 року:

 • Богдана Данилишина – на 7 років;
 • Василя Фурмана – на 6 років.

Указом № 102/2018 від 17 квітня 2018 року:

 • Миколу Каленського – на 5 років.

Указом № 430/2022 від 21 червня 2022 року:

 • Ігоря Веремія – на 7 років.
Верховна Рада України затвердила членів Ради Національного банку:

 

Постановою № 1440 від 7 липня 2016 року:

 • Віктора Козюка – строком на 7 років.

Постановою № 897-IХ від 16 вересня 2020 року:

 • Василя Горбаля – на 7 років.

На засіданні 14 листопада 2019 року члени Ради НБУ вдруге обрали Головою Б. Данилишина.

 

Повноваження Ради

Повноваження Ради Національного банку України визначений Ст. 9 Закону України "Про Національний банк України". Згідно з нею, Рада Національного банку:

 1. Розробляє Основні засади грошово-кредитної політики на підставі пропозицій, наданих Правлінням Національного банку, публікує їх в офіційних виданнях та подає щорічно до 15 вересня до Верховної Ради України для інформування.
 2. Здійснює контроль за проведенням грошово-кредитної політики.
 3. Здійснює аналіз впливу грошово-кредитної політики України на стан соціально-економічного розвитку України та розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до неї.
 4. Затверджує щорічно до 15 листопада поточного року кошторис витрат Національного банку на наступний рік.
 5. Приймає рішення про спрямування прибутку до розподілу на збільшення статутного капіталу Національного банку та формування резервів, які є джерелом фінансування інвестицій, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку.
 6. Затверджує Регламент Ради Національного банку України, положення про Аудиторський комітет та інші робочі органи Ради Національного банку.
 7. Приймає рішення про збільшення розміру статутного капіталу Національного банку.
 8. Визначає порядок, періодичність проведення внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку та затверджує річний план його проведення, затверджує положення про підрозділ внутрішнього аудиту.
 9. Затверджує до 1 листопада звітного року аудиторську фірму для проведення аудиту річної фінансової звітності Національного банку, визначену за результатами проведення процедури закупівлі згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель".
 10. Розглядає аудиторський висновок та затверджує до 30 квітня наступного за звітним року річну фінансову звітність Національного банку, звіт про виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку та розподіл прибутку до розподілу за звітний рік, оприлюднює затверджену Радою Національного банку річну фінансову звітність Національного банку на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
 11. Затверджує рішення Правління Національного банку про участь Національного банку у міжнародних фінансових організаціях.
 12. Оцінює діяльність Правління Національного банку щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики та з інших питань, рішення щодо яких є обов’язковими для Правління Національного банку; вносить Правлінню Національного банку рекомендації стосовно:
 • методів та форм прогнозування макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики;
 • окремих заходів монетарного і регулятивного характеру та їх впливу на економічний і соціальний розвиток України;
 • політики курсоутворення та валютного регулювання;
 • розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності;
 • вдосконалення платіжної системи;
 • інших питань, віднесених законом до компетенції Ради Національного банку.
 1. Вносить рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України.
 2. Затверджує за поданням Правління Національного банку методику визначення заробітної плати Голови Національного банку та його заступників.
 3. Створює Аудиторський комітет та інші робочі органи Ради Національного банку, визначає їх склад та керівників.
 4. Призначає на посаду та звільняє з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту.
 5. Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступників Голови Національного банку за поданням Голови Національного банку.
 6. Здійснює нагляд за діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту.
 7. Затверджує за поданням Правління Національного банку методику визначення винагороди членам Ради Національного банку, крім Голови Національного банку. Розмір щорічної винагороди члена Ради Національного банку України не може бути вищим за чотирикратний максимальний розмір заробітної плати члена Правління Національного банку.
 8. Підтверджує наявність або відсутність ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та (або) фінансової системи держави, для цілей запровадження та (або) подовження строку дії та (або) дострокового припинення дії заходів відповідно до ст. 12 Закону України "Про валюту і валютні операції".

У разі неодноразового невиконання або неналежного виконання Правлінням Національного банку рішень Ради Національного банку, які є обов’язковими згідно з цим Законом, Рада Національного банку має право звернутися до Голови Національного банку або до Верховної Ради України та Президента України з викладенням своїх позицій.

Основні засади грошово-кредитної політики

2022 рік