Звичайна версія сайту
Національна платіжна система "Український платіжний простір"

 

 

ПРОСТІР – державна платіжна система, в якій розрахунки за товари та послуги, одержання готівки та інші операції здійснюються за допомогою електронних платіжних засобів.

Національний банк створив платіжну систему НПС "ПРОСТІР" з дотриманням відкритих міжнародних стандартів.   

 

Навіщо?

 • підвищити рівень національної платіжної безпеки
 • підтримати розвиток безготівкової економіки в Україні.
Порядок вступу
 1. Подати Платіжній організації ПРОСТІР (Національний банк України) заяву про вступ до ПРОСТІР, яка оформлюється у вигляді електронного повідомлення та надсилається електронною поштою Національного банку України.
 2. Одержати дозвіл Платіжної організації ПРОСТІР на укладання договору приєднання до ПРОСТІР.
 3. Подати Платіжній організації ПРОСТІР протягом п’яти робочих днів з дня отримання дозволу на укладання Договору приєднання до ПРОСТІР копії:
 • статуту банку;
 • витягу з Реєстру платників єдиного податку або свідоцтва про сплату єдиного податку;
 • витягу з Реєстру платника податку на додану вартість або свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;
 • документа, що підтверджує повноваження керівника, який підписуватиме договори з Національним банком;
 • реквізити юридичної особи.
 1. Подати Платіжній організації ПРОСТІР підписаний банком договір приєднання до ПРОСТІР (проект договору, підписаний з боку Платіжної організації ПРОСТІР, надсилається банку разом з дозволом на його укладання).
 2. Підписати акти про сплату за послуги, що надаються Національним банком України (за оформлення приєднання до ПРОСТІР та використання торговельної марки ПРОСТІР) та здійснити оплату.
 3. Надати заяву та отримати ідентифікаційний номер емітента.
 4. Отримати Правила ПРОСТІР та інші нормативні документи.
 5. Надати лист з уточненням реквізитів для укладання договору про проведення розрахунків між учасниками ПРОСТІР за операціями, виконаними із застосуванням електронних платіжних засобів ПРОСТІР з Розрахунковим банком ПРОСТІР.
 6. Укласти з Розрахунковим банком ПРОСТІР договір про проведення розрахунків між учасниками ПРОСТІР за операціями, виконаними із застосуванням електронних платіжних засобів ПРОСТІР.
 7. Протягом 10 робочих днів з дати укладання договору з розрахунковим банком перерахувати початковий внесок до страхового фонду, у розмірі, встановленому Платіжною організацією.
 8. Забезпечити підключення банку (процесингового центру) до центрального маршрутизатора та розрахунково-клірингового центру ПРОСТІР (далі – Маршрутизатор ПРОСТІР).

 • У разі використання банком власного процесингового центру, банку необхідно побудувати канал зв'язку між ним та Маршрутизатором ПРОСТІР та провести тестування.

 • Якщо банк планує користуватися послугами незалежного процесингового центру (далі – НПЦ), він має укласти відповідний договір з НПЦ про надання таких послуг та провести тестування каналу зв’язку між банком та Маршрутизатором ПРОСТІР.

 1. Забезпечити підготовку та проведення інтеграційного тестування взаємодії банка та Маршрутизатора ПРОСТІР (генерування та обмін тестовими ключами/випуск і випробування тестових платіжних карток/тестування параметрів продуктивної системи Маршрутизатора ПРОСТІР/генерування та обмін продуктивними ключами та інші заходи).

Контактна інформація з питань договорів, які укладаються банком для роботи в НПС "ПРОСТІР"


з/п

Вид договору

Відповідальний підрозділ Національного банку

Місцезнаходження
поштові реквізити та контактні телефони

1

Договір приєднання до НПС "ПРОСТІР"

Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку

03028, м. Київ, просп. Науки, 7
Тел.: +380 44 527 39 89

2

Договір про проведення розрахунків між учасниками ПРОСТІР за операціями, виконаними із застосуванням електронних платіжних засобів ПРОСТІР

Операційний департамент

01601, м. Київ - 8, вул. Інститутська, 9
Тел.: +380 44 253 14 30

 

Контактна інформація з питань договорів, які укладаються банком для роботи в НПС "ПРОСТІР"


з/п

Вид договору

Відповідальний підрозділ НПЦ

Місцезнаходження
поштові реквізити та контактні телефони

1

Договір про надання інформаційних послуг НПЦ (у разі якщо банк не має власного ПЦ)

АТ "Українська національна розрахункова картка"

вул. Марини Раскової, 11 корпус Б, м. Київ, 02660

Тел./факс: +380 44 494 25 90

ЗАТ "Український процесинговий центр"

пр. Московський, 9, корпус 5А, п/с №65, м. Київ, 04073

Тел./факс: +380 44 247 49 72

ТОВ "ТАС Лінк"

пр. Перемоги, 65, м. Київ, 03062

Тел./факс: +380 44 392 02 02

E-mail: office@taslink.com.ua

ПАТ "ПУМБ"

вул. Андріївська, буд.4, м. Київ, 04070

Тел./факс: +380 44 231 75 94

 

Нормативно-правова база

"Правила Національної платіжної системи "Український платіжний простір", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" від 07.06.2013 №213/2013 (зі змінами).

"Положення про порядок приєднання банків до Національної платіжної системи "Український платіжний простір" і припинення участі в системі", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР": від 01.08.2016 №315 із змінами.

"Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації, Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру, розрахункового банку Національної платіжної системи "Український платіжний простір", постанова Правління Національного банку України від 15 червня 2017 року №53 (зі змінами).

"Перелік міжбанківських комісійних за операціями, що виконуються в Національній платіжній системі "Український платіжний простір" (далі - ПРОСТІР) за операціями з електронними платіжними засобами ПРОСТІР", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР", від 16.09.2013 №221/2013 (зі змінами).

Ліміти за операціями переказу грошових коштів з платіжної картки НПС "ПРОСТІР" на іншу платіжну картку НПС "ПРОСТІР", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" від 15.09.2016 №57/320/2016).

Вимоги до платіжної інфраструктури учасників Національної платіжної системи "Український платіжний простір", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" від 27.07.2016 №314/2016.

"Положення про порядок вступу небанківських установ-еквайрів до Національної платіжної системи “Український платіжний простір” та припинення їх участі в системі", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" від 24.12.2019 № 57/20/2019 (із змінами).

Роз’яснення щодо роботи з електронними грошима в Національній платіжній системі "Український платіжний простір".

Вимоги до розміщення зображення торговельного знаку Національної платіжної системи "Український платіжний простір, у місцях де здійснюються операції з використанням електронних платіжних засобів НПС "ПРОСТІР", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" від 15.06.2020 №57/13/2020.

"Вимоги до платіжної інфраструктури учасників Національної платіжної системи "Український платіжний простір", рішення Правління НБУ від 07.05.2020 №318-рш.

Документи надаються після укладання договору приєднання до НПС "ПРОСТІР"

Регламент Національної платіжної системи "Український платіжний простір", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" від 23.06.2017 №15/2017.

Положення про вимоги до виробників та персоналізаторів електронних платіжних засобів Національної платіжної системи "Український платіжний простір", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" від 02.08.2016 №316.

Вимоги до дизайну і якості бланків платіжних карток Національної платіжної системи "Український платіжний простір", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" від 02.06.2016 №303 зі змінами від 23.11.2016.

Порядок вирішення спірних ситуацій з використанням електронних платіжних засобів Національної платіжної системи "Український платіжний простір", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" від 16.01.2017 №3.

Положення про здійснення операцій з електронними грошима в Національній платіжній системі "Український платіжний простір", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" від 12.03.2014 №233 (зі змінами).

Методика розрахунку страхового фонду Національної платіжної системи "Український платіжний простір", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" протокол від 24.02.2021 №57/4/2021.

Учасники

З переліком можна ознайомитися за посиланням

Торговельна марка

Національна платіжна система "Український платіжний простір" (НПС "ПРОСТІР") є новою назвою Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП).

Логотипи Національної платіжної системи "Український платіжний простір" у векторому форматі: