Звичайна версія сайту
Безготівкові розрахунки

Національний банк підтримує рух економіки України до безготівкових розрахунків і сприяє розвитку платіжної інфраструктури.

Безготівкові розрахунки – швидкий, зручний та безпечний спосіб оплатити товари та послуги. Розширення сфери безготівкових розрахунків сприяє прозорості платежів та економічному росту країни.

Національний банк встановлює правила для здійснення безготівкових розрахунків та сприяє їх безпеці та надійності.

Наша мета:

 • безготівкова економіка;
 • розвинута платіжна інфраструктура;
 • прозорі, безпечні та надійні розрахунки;
 • використання інноваційних платіжних інструментів.   

Громадяни та організації можуть здійснювати безготівкові розрахунки в Україні, використовуючи:

Платіжна інструкція

Це документ, що використовується для ініціювання платіжної операції з рахунку платника на рахунок отримувача.

Платіжна інструкція може бути оформлена в електронній або  паперовій формі.

Форма, порядок надання платіжної інструкції, засоби дистанційної комунікації для ініціювання платіжних операцій визначаються умовами договору між користувачем і надавачем платіжної послуги.

Платіжні інструменти (емісійні)

До емісійних платіжних інструментів відносяться, зокрема, електронні платіжні засоби, платіжні картки та передплачені платіжні інструменти.

Електронний платіжний засіб (ЕПЗ) - платіжний інструмент, реалізований на будь-якому носії, що містить в електронній формі дані, необхідні для ініціювання платіжної операції та/або здійснення інших операцій, визначених договором з емітентом.

Платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді пластикової чи іншого виду картки.

Передплачений платіжний інструмент - платіжний інструмент для здійснення операцій з електронними грошима. Передплачений платіжний інструмент використовується відповідно до схеми виконання платіжних операцій відповідного емітента електронних грошей та/або правил платіжної системи, згідно з якими випускаються платіжні інструменти, та з дотриманням вимог законодавства України.

Емісію платіжних інструментів у межах України має право здійснювати емітент - надавач платіжних послуг, який надає послугу емісії платіжних інструментів та має право на надання такої послуги відповідно до Закону України "Про платіжні послуги".

Для здійснення емісії платіжних інструментів для використання в платіжній системі емітент (крім отримання ліцензії у Національному банку) має укласти  договір з оператором відповідної платіжної системи.

Платіжний інструмент може бути:

 • особистим - для власних потреб фізичних осіб;
 • корпоративним (бізнесовим) - для потреб господарської/ підприємницької/ незалежної професійної діяльності.

Платіжний інструмент дозволяє:

 • розрахуватися за товари і послуги;
 • переказати кошти іншій особі;
 • отримати готівку;
 • отримати інформацію про належні держателю кошти.

Ліміти/обмеження використання платіжних інструментів

Порядок та умови використання платіжного інструменту визначаються у договорі з емітентом.

Емітент має право використовувати ліміти та/або обмеження на суми та кількість платіжних операцій з використанням платіжних інструментів.

Користувач має право змінити встановлений емітентом ліміт та/або обмеження, про що повідомляє емітента в порядку, установленому договором.
 
Зверніть увагу!

 • Використовувати платіжний інструмент  може лише власник.
 • Співробітник емітента (Служби безпеки України, Національного банку, поліції тощо) ніколи не буде телефонувати і запитувати дані платіжного інструменту. У разі надходження таких дзвінків слід припинити розмову і звернутися до емітента.
 • Емітент зобов'язаний розглядати заяви користувача, надати користувачу можливість одержувати інформацію про хід розгляду заяви і повідомляти в письмовій формі про результати розгляду заяви у строк, установлений договором, але не більше строку, передбаченого законодавством України для розгляду звернень (скарг) громадян. Строки, протягом яких емітент установлює ініціатора та правомірність платіжної операції, та строки повернення на рахунок користувача суми попередньо списаної неналежної платіжної операції становлять не більше 60 календарних днів, відповідно до статті  89 Закону України "Про платіжні послуги".
Електронні гроші

Електронні гроші - одиниці вартості, що зберігаються в електронному вигляді, випущені емітентом електронних грошей для виконання платіжних операцій (у тому числі з використанням наперед оплачених платіжних карток багатоцільового використання), які приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж їх емітент, та є грошовим зобов’язанням такого емітента електронних грошей.

Електронні гроші існують лише в безготівковій формі.

 • Для електронного гаманця, що непоповнюється, максимальна сума електронних грошей  не повинна перевищувати  5 000 грн.
 • Для електронного гаманця, що поповнюється, максимальна сума електронних грошей встановлюється не вище ніж передбачено статтею 20 Закону України  "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (400 тис. грн.).

Перелік банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей.

Документарні операції та інструменти

Акредитив – це грошове зобов'язання банку-емітента виконати зобов’язання за дорученням клієнта, який відкриває акредитив, проти належного представлення документів.

Загальні правила здійснення операцій за акредитивами встановлюються Положенням про порядок здійснення банками операцій за акредитивами.

Гарантія – є одним із видів забезпечення виконання зобов’язання. За гарантією банк-гарант гарантує перед кредитором виконання боржником свого зобов’язання.

Загальні правила Національного банку України щодо порядку здійснення банками операцій надання та отримання банківських гарантій в національній та іноземних валютах та порядок їх виконання встановлені Положенням про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах.

Єдині правила і порядок проведення уповноваженими банками та фінансовими установами операцій з чеками в іноземній валюті встановлені Положенням про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України.

Загальні правила, порядок проведення і здійснення банками операцій з векселями, що видані та підлягають оплаті на території України в національній валюті, встановлені Положенням про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України.

Операції за документарними акредитивами банків України у 2021 році.

Операції за гарантіями банків України у 2021 році.