Звичайна версія сайту
Безготівкові розрахунки

Національний банк підтримує рух економіки України до безготівкових розрахунків і сприяє розвитку платіжної інфраструктури.

Безготівкові розрахунки – швидкий, зручний та безпечний спосіб оплатити товари та послуги. Розширення сфери безготівкових розрахунків сприяє прозорості платежів та економічному росту країни.

Національний банк встановлює правила для здійснення безготівкових розрахунків та сприяє їх безпеці та надійності.

Наша мета:

  • безготівкова економіка;
  • розвинута платіжна інфраструктура;
  • прозорі, безпечні та надійні розрахунки;
  • використання інноваційних платіжних інструментів.   

Громадяни та організації можуть здійснюють безготівкові розрахунки в Україні, використовуючи:

Розрахунковий документ

Це документ, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунку платника на рахунок отримувача. Розрахунковий документ може бути у паперовому або електронному вигляді.

Електронний розрахунковий документ – документ інформація в якому представлена у формі електронних даних, уключаючи відповідні реквізити, який може бути сформований, переданий, збережений і перетворений у візуальну форму. Електронний розрахунковий документ передається клієнтом до банку, шляхом дистанційного обслуговування, без відвідування клієнтом банку.

Дистанційне обслуговування рахунку клієнт може здійснювати за допомогою систем "Клієнт-банк", "Клієнт-Інтернет-банк", "телефонний банкінг" тощо.

До розрахункових документів відносяться платіжне доручення, платіжна вимога, платіжна вимога-доручення, меморіальний ордер.

Платіжне доручення – розрахунковий інструмент, який містить доручення платника банку, здійснити переказ визначеної суми коштів зі свого рахунку на рахунок отримувача.

Платіжна вимога – розрахунковий інструмент, що містить вимогу стягувача або при договірному списанні отримувача до обслуговуючого платника банку здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок отримувача.

Платіжна вимога-доручення – розрахунковий документ, що містить вимогу отримувача безпосередньо до платника сплатити суму коштів та доручення платника банку, що його обслуговує, здійснити переказ визначеної платником суми коштів зі свого рахунку на рахунок отримувача.

Меморіальний ордер – розрахунковий документ (внутрішньобанківський), який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунка платника і для внутрішньобанківських операцій.

Електронний платіжний засіб (ЕПЗ)

Це платіжний інструмент, який надає його держателю можливість отримати інформацію про належні держателю кошти та ініціювати їх переказ.

До ЕПЗ відносяться платіжні картки та мобільні платіжні інструменти.

Емісію ЕПЗ у межах України проводять виключно банки, що уклали договір з платіжною організацією платіжної системи та отримали її дозвіл на виконання цих операцій (крім банків, які здійснюють емісію ЕПЗ для використання в межах цих банків).

Платіжна картка – інструмент доступу до рахунку (у вигляді пластикової чи іншого виду картки). Платіжна картка може бути особистою чи корпоративною.

Мобільний платіжний інструмент – інструмент доступу до рахунку, реалізований в апаратно-програмному середовищі мобільного телефону або іншого бездротового пристрою.

Платіжна картка та мобільний платіжний інструмент дозволяють:

  • розрахуватися за товари і послуги;
  • переказати кошти іншій особі;
  • отримати готівку.

Зверніть увагу!

  • Використовувати ЕПЗ може лише власник.
  • Заборонено передавати ЕПЗ, повідомляти ПІН, одноразові паролі, тощо іншим особам.
  • Співробітник банку (Служби безпеки України, Національного банку, поліції тощо) ніколи не буде телефонувати і запитувати дані платіжної картки. У разі надходження таких дзвінків слід припинити розмову і звернутися до банку емітенту.
Електронні гроші

Електронні гроші – наперед оплачений засіб платежу, який випускається банком-емітентом в обмін на готівкові та/або безготівкові кошти та призначений для здійснення розрахунків за товари, роботи, послуги, а також переказів між фізичними особами. Розрахунки за допомогою електронних грошей відбуваються переважно у мережі Інтернет. Електронні гроші зберігаються на електронному пристрої, є неперсоніфікованим засобом платежу.

Детальніше про ліміти.

Перелік банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей.

Документарні операції та інструменти

Акредитив – це грошове зобов'язання банку-емітента виконати зобов’язання за дорученням клієнта, який відкриває акредитив, проти належного представлення документів.

Загальні правила здійснення операцій за акредитивами встановлюються Положенням про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями.

Гарантія – є одним із видів забезпечення виконання зобов’язання. За гарантією банк-гарант гарантує перед кредитором виконання боржником свого зобов’язання.

Загальні правила Національного банку України щодо порядку здійснення банками операцій надання та отримання банківських гарантій в національній та іноземних валютах та порядок їх виконання встановлені Положенням про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах.

Єдині правила і порядок проведення уповноваженими банками та фінансовими установами операцій з чеками в іноземній валюті встановлені Положенням про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України

Загальні правила, порядок проведення і здійснення банками операцій з векселями, що видані та підлягають оплаті на території України в національній валюті, встановлені Положенням про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України.

Операції за документарними акредитивами банків України у 2021 році.

Операції за гарантіями банків України у 2021 році.

Корисні посилання