Звичайна версія сайту
Оверсайт інфраструктур фінансового ринку

Національний банк здійснює оверсайт інфраструктур фінансового ринку, щоб забезпечити їхнє безперервне, надійне та ефективне функціонування. Оверсайт спрямований на виявлення та запобігання ризиковій діяльності, що загрожує інтересам користувачів інфраструктур фінансового ринку.

Ми дотримуємося таких принципів оверсайта:

 • прозорість – оприлюднення політики оверсайта та загальних вимог до інфраструктур фінансового ринку;
 • застосування міжнародних стандартів для інфраструктур фінансового ринку;
 • послідовність вимог до всіх інфраструктур фінансового ринку, включно зі створеними Національним банком;
 • повноваження та можливості для здійснення ефективного оверсайта;
 • співпраця з державними регуляторами та центральними банками інших країн.

Оверсайт інфраструктур фінансового ринку є однією з основних функцій центральних банків у багатьох країнах світу.

Відповідно до світової практики та міжнародних стандартів оверсайта (Принципи для інфраструктур фінансового ринку, PFMI) виділяють п’ять інфраструктур фінансового ринку, за якими здійснюється оверсайт:

 • платіжні системи;
 • центральні депозитарії цінних паперів;
 • системи розрахунків за цінними паперами;
 • центральні контрагенти;
 • торгові репозиторії.
Об'єкти оверсайта

Платіжні системи

Національний банк здійснює оверсайт платіжних систем, який включає: 

 • моніторинг платіжних систем;
 • оцінювання платіжних систем на відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам оверсайта;
 • надання у разі потреби вказівок та рекомендацій щодо удосконалення діяльності відповідних систем та застосування до них заходів впливу (у разі порушення законодавства).

Об’єктами оверсайта платіжних систем на сьогодні в Україні є:

 • платіжні організації платіжних систем;
 • учасники платіжних систем;
 • оператори послуг платіжної інфраструктури (клірингові, процесингові установи та інші особи, уповноважені надавати окремі види послуг або здійснювати операційні та інші технологічні функції в платіжних системах).

Інші інфраструктури фінансового ринку

Національний банк розробив Методику оцінювання інфраструктур фінансового ринку, яка базується на міжнародних стандартах оверсайта Principles for financial market infrastructures, CPMI – IOSCO, 2012, та рекомендаціях методології оцінки Disclosure framework and Assessment methodology, CPSS-IOSCO, 2012. Документ розроблено з метою попереднього оцінювання Національного депозитарію України, який, згідно з законодавством, виконує функцію центрального депозитарію цінних паперів та функції системи розрахунків щодо цінних паперів.

Міжнародний валютний фонд рекомендував Національному банку поширити функцію оверсайта на центральний депозитарій цінних паперів та центрального контрагента, що сприятиме подальшій розбудові ринків капіталу в Україні,  зниженню системних ризиків, втіленню міжнародних стандартів та кращих світових практик здійснення оверсайта за інфраструктурами фінансового ринку.

Методика застосовується до таких інфраструктур фінансового ринку:

 • центральний депозитарій цінних паперів;
 • система розрахунків за цінними паперами;
 • центральний контрагент.

Методикою визначений порядок та особливості застосування міжнародних стандартів оверсайта до зазначених інфраструктур та інструкції щодо здійснення їхнього оцінювання.

Моніторинг

Виїзний моніторинг об’єктів оверсайта

Виїзний моніторинг проводиться за місцезнаходженням об'єктів оверсайта з метою контролю за дотриманням ними законодавства України, виявлення та запобігання ризиковій діяльності.

У 2020 році здійснено одну планову виїзну перевірку учасника платіжної системи та дві планові перевірки (у формі безвиїзних перевірок) платіжної організації платіжної системи та учасника платіжної системи.

Основні виявлені порушення стосувалися:

 • невідображення операцій щодо переказу коштів в системах обліку;
 • надання недостовірної звітності щодо діяльності платіжних систем та їх учасників, подання якої передбачено нормативно-правовими актами Національного банку України;
 • незабезпечення безперервності діяльності та захисту інформації;
 • недотримання вимог законодавства щодо захисту прав користувачів послуг платіжних систем.

За виявлені порушення Національний банк України застосовував захід впливу, передбачений статтею 41 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

Також, з метою перевірки наявної інформації щодо фактів порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів було ініційовано здійснення безвиїзної перевірки трьох учасників платіжних систем.

Безвиїзний моніторинг об’єктів оверсайта

Безвиїзний моніторинг спрямований на аналіз діяльності платіжних систем за такими показниками:

 • обсяги та види операцій, виконані в платіжній системі, та їхня частка в загальному обсязі операцій, здійснених у країні системами відповідного виду;
 • кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів для клієнтів банку, платіжних пристроїв чи пунктів надання фінансових послуг, що використовуються під час здійснення операцій;
 • кількість учасників платіжної системи в розрізі їхніх видів та частка учасників у загальному обсязі операцій, що виконуються в платіжній системі;
 • обсяги інформаційних повідомлень, оброблених операторами послуг платіжної інфраструктури в платіжній системі, у розрізі платіжних систем та їх учасників тощо.

За недотримання вимог нормативно-правових актів Національного банку України в частині подання до Національного банку України даних статистичної звітності щодо діяльності в платіжних системах одного учасника платіжної системи притягнуто до адміністративної відповідальності, а шістнадцятьом об’єктам надіслані листи з вимогою про вжиття заходів щодо посилення контролю за поданням до Національного банку України статистичних даних (звітності). 

Категоріі важливості платіжних систем

Відповідно до статті 41 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" діяльність Національного банку з оверсайта включає визначення категорії важливості платіжних систем в Україні (системно важливі, соціально важливі та важливі платіжні системи).

Розподіл платіжних систем за категоріями важливості здійснюється Національним банком згідно з міжнародною практикою для приведення діяльності значущих платіжних систем, які займають значну частку на ринку, у відповідність до міжнародних стандартів оверсайта.

Критеріями визначення важливості платіжних систем є обсяги операцій і види послуг, які надаються платіжними системами:

Системно важливі Соціально важливі Важливі

> 10% міжбанківських переказів;
здійснення переказів за правочинами з державними ЦП;
врегулюв. зобов’язань учасників ін. платіжних систем

> 10% внутрішньодерж. та транскорд.переказів;
> 10% операцій з використанням ЕПЗ

5-10% міжбанківських переказів;
5-10% внутрішньодерж. та транскорд. переказів;
5-10% операцій з використанням ЕПЗ;
> 5% внутрішньодержавних переказів;
> 5% транскордонних переказів;
єдина на ринку за видом послуг

До діяльності платіжних систем, які увійшли до однієї з категорій важливості, Національний банк застосовує посилені вимоги в частині управління та організації діяльності, доступу та участі в платіжній системі, системи управління ризиками, остаточності розрахунків, забезпечення кіберстійкості та управління безперервністю діяльності для підвищення надійності та ефективності цих платіжних систем. 

Інформація щодо розподілу платіжних систем за категоріями важливості використовується Національним банком для визначення об’єктів комплексного оцінювання на відповідність міжнародним стандартам оверсайта, а також для планування перевірок об’єктів оверсайта. 

Перелік платіжних систем, віднесених до категорій важливості за підсумками діяльності 2021 року

Найменування платіжної системи

Найменування платіжної організації

Найменування країни платіжної організації

Системно важливі платіжні системи

1

Система електронних платежів

Національний банк України

Україна

Соціально важливі платіжні системи

2

"MasterCard"

MasterCard International Incorporated

Сполучені Штати Америки

3

"Visa"

Visa International Service Association

Сполучені Штати Америки

4

"NovaPay"

ТОВ "НоваПей"

Україна

5

"Поштовий переказ"

АТ "Укрпошта"

Україна

6

"Фінансовий світ"

ТОВ "Українська платіжна система"

Україна

7

"Western Union"

Western Union Financial Services, Inc./

WesternUnionNetwork (France), SAS

Сполучені Штати Америки/Франція

Важливі платіжні системи

8

"Leo"

ТОВ "ФК ЛЕО"

Україна

9

"City 24"

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС"

Україна

10

"MoneyGram"

Money Gram Payment Systems, Inc

Сполучені Штати Америки

11

"PrivatMoney"

АТ КБ «ПриватБанк»

Україна

12

"RIA"

CONTINENTAL EXCHANGE SOLUTIONS, INC

Сполучені Штати Америки

Оцінювання

Оцінювання платіжних систем

Національний банк здійснює оцінювання платіжних систем з метою попередження, виявлення та усунення порушень у діяльності платіжних систем відповідно до законодавства України та з метою удосконалення діяльності платіжних систем відповідно до міжнародних стандартів оверсайта.

Національний банк здійснює такі типи оцінювання платіжних систем:

 • оцінювання платіжної системи, яка планує здійснювати діяльність в Україні;
 • комплексне оцінювання значущої платіжної системи;
 • тематичне оцінювання (оцінювання окремих аспектів діяльності платіжної системи).

За результатами оцінювання Національний банк розробляє висновки та рекомендації, які надає платіжній організації з метою приведення діяльності платіжної системи у відповідність до законодавства та міжнародних стандартів оверсайта.

Оцінювання інфраструктур фінансового ринку

Національний банк на виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду щодо поширення функції оверсайта на інші інфраструктури фінансового ринку у 2019 році здійснив попереднє комплексне оцінювання публічного  акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (далі – НДУ) на відповідність "Принципам для інфраструктур фінансового ринку", розробленим Комітетом із платежів та ринкових інфраструктур Банку міжнародних розрахунків і Технічним комітетом Міжнародної організації комісій з цінних паперів.

НДУ відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" є єдиним в Україні Центральним депозитарієм, і поєднує виконання функцій центрального депозитарію цінних паперів та системи розрахунків цінними паперами, які згідно з міжнародними стандартами є системно значущими інфраструктурами фінансового ринку.

Відповідно, обсяг оцінювання був визначений Національним банком з урахуванням виконання НДУ функцій двох системно значущих інфраструктур. Так, Національний банк оцінював НДУ на відповідність 21 принципу, з яких 15 принципів застосовуються до НДУ як до центрального депозитарію цінних паперів, 20 принципів застосовуються до НДУ як до системи розрахунків цінними паперами.

Оцінювання здійснювалось за технічної підтримки Міжнародного валютного фонду, місія якого працювала у Києві у вересні 2019 року. Представники місії технічної допомоги надали Національному банку консультації та роз’яснення щодо застосування принципів до центрального депозитарію цінних паперів та системи розрахунків цінними паперами, а також спільно з членами робочої групи Національного банку взяли участь у проведенні інтерв’ювання керівників та фахівців НДУ.

Під час оцінювання Національним банком було проаналізовано та опрацьовано:

 • законодавчі та нормативно-правові документи, які визначають діяльність НДУ які інфраструктури фінансового ринку;
 • внутрішні нормативні документи НДУ;
 • результати опитування та інтерв’ювання фахівців НДУ;
 • звіти незалежних оцінювачів, аудиторські висновки, періодична звітність.

Звіт про попереднє комплексне оцінювання НДУ було розглянуто Комітетом з фінансової стабільності та Правлінням Національного банку.

За результатами оцінювання Національним банком були надані рекомендації з метою наближення НДУ до міжнародних стандартів.

Значущі оператори послуг платіжної інфраструктури

Національний банк у 2019 році встановив порядок та критерії визначення значущих операторів послуг платіжної інфраструктури.

Оператор послуг платіжної інфраструктури - клірингова установа, процесингова установа та інші особи, уповноважені надавати окремі види послуг в платіжній системі або здійснювати операційні, інформаційні та інші технологічні функції щодо переказу коштів. 

Національний банк визнає оператора послуг платіжної інфраструктури значущим, якщо він обробляє більше 10% операцій (за кількістю та/або сумою), оброблених операторами послуг платіжної інфраструктури-резидентами у платіжних системах, внесених Національним банком до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

До значущих операторів послуг платіжної інфраструктури Національним банком  встановлено посилені вимоги щодо забезпечення безперервності діяльності, які ґрунтуються на міжнародних стандартах оверсайта.  

Значущі оператори послуг платіжної інфраструктури за підсумками діяльності 2021 року

Найменування оператора послуг платіжної інфраструктури

Найменування країни оператора послуг платіжної інфраструктури

1

ПрАТ “Український процесінговий центр”

Україна

2

ТОВ "ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ"

Україна

3

ТОВ “ТАС ЛІНК”

Україна

 
Законодавство

Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"

Концепція запровадження нагляду (оверсайта) за платіжними системами в Україні, постанова Правління НБУ від 15.09.2010 №426

Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні, постанова Правління НБУ 28.11.2014 №755

Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, постанова Правління НБУ від 09.12.2013 №503

Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, постанова Правління НБУ від 19.12.2013 №524

Методика комплексного оцінювання системно важливих платіжних систем (зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 04 вересня 2020 року № 564-рш), постанова Правління НБУ від 24.09.2015 №635

Методичні рекомендації з управління ризиками в платіжних системах

Методичні рекомендації щодо управління операційним ризиком (у тому числі кіберризиком та безперервністю діяльності) та забезпечення зберігання інформації про клієнтів об’єктами платіжної інфраструктури

Звіт з оверсайта інфраструктур фінансового ринку

2020 року