Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Статистика зовнішнього сектору

Національний банк складає статистику зовнішнього сектору, щоб відобразити участь України в міжнародному обміні товарами, послугами та капіталом. Статистика зовнішнього сектору висвітлює інформацію про економічні відносини України з рештою країн світу. Статистична база даних Національного банку використовується для прийняття рішень з економічної політики України.

Національний банк складає статистику зовнішнього сектору за такими напрямками: 

  • Платіжний баланс – це сукупність економічних операцій, які проводяться між резидентами та нерезидентами за певний період часу (рік, квартал, місяць). Платіжний баланс надається у формі статистичного звіту. Квартальні дані платіжного балансу публікуються на 75-80-ий день після звітного періоду. Якщо дані уточнювали, змінювалась методологія, виникли нові джерела інформації – дані за попередні періоди переглядаються. Річні дані стають остаточними через дев’ять місяців після закінчення звітного року. Місячні дані публікуються на 25-30-ий день після кінця звітного місяця. Квартальні дані більш деталізовані, ніж місячні. Після оприлюднення квартальних даних місячні дані коригуються для узгодження з ними.
  • Прямі іноземні інвестиції визначаються як транскордонні інвестиції в підприємства з метою встановлення контролю чи стійкого впливу на діяльність підприємства, що досягається шляхом участі в капіталі. Статистика прямих іноземних інвестицій включає дані щодо потоків, запасів та доходів, які виникають між сторонами відносин прямого інвестування. Квартальні дані оприлюднюються на 85-90 день після закінчення звітного періоду, деталізовані дані регіонального розрізу - на 100-105 день після закінчення звітного періоду.
  • Міжнародна інвестиційна позиція показує всі фінансові активи і зобов‘язання резидентів країни перед нерезидентами, що оцінюються за ринковими цінами станом на кінець кварталу. Відтак міжнародна інвестиційна позиція відображає не лише обсяг і структуру фінансових активів резидентів за кордоном, але й за фінансових активів нерезидентів в Україні. Міжнародна інвестиційна позиція оприлюднюється один раз на квартал (на 85-90-ий день). Її оцінка переглядається ще протягом двох років після першої публікації. При цьому додаються коментарі про внесені зміни.
  • Валовий зовнішній борг – це інформація про зовнішні зобов’язання країни на певну дату. Валовий зовнішній борг надається у формі статистичного звіту. Статистика валового зовнішнього боргу публікується один раз на квартал (на 75-80-ий день після звітного періоду). Дані переглядаються ще протягом п’яти кварталів після першої публікації. При цьому додаються коментарі про внесені зміни.
  • Міжнародні резерви – це ліквідні фінансові активи держави, які можна реально використати на регулятивні та інші потреби, що мають загальноекономічне значення. Такі активи управляються та контролюються органами грошово-кредитного регулювання та визнаються світовим співтовариством як міжнародні.
  • Курси обміну валют. Обмінний курс гривні формується під впливом ринкового попиту і пропозиції на іноземну валюту. Національний банк встановлює офіційний курс гривні до долара США за курсом, що розраховується як середньозважене значення його купівлі та продажу за всіма угодами між банками за день. Також ми встановлюємо офіційний курс гривні до інших іноземних валют, які широко використовуються для платежів за міжнародними операціями. Підтримання обмінного курсу гривні на певному рівні не є метою Національного банку.

Статистика зовнішнього сектору складається на основі шостого видання Керівництво з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції (МВФ, 2009) та "Статистики зовнішнього боргу. Керівництво для укладачів та користувачів" (МВФ, 2013). Концептуальна основа статистики зовнішнього сектору погоджена з Системою національних рахунків 2008"Керівництвом зі статистики державних фінансів" (МВФ, 2014) та Керівництво з грошово-кредитної та фінансової статистики і довідника зі складання (МВФ, 2016).

Дані

Статистика зовнішнього сектору України за методологією 6-го видання "Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції" (МВФ, 2009)

Показники / Період місяць квартал рік
 Платіжний баланс
Огляд платіжного балансу України 05’2024 pdf I-2024 pdf 2023 pdf
Платіжний баланс України 05’2024 xlsx pdf I-2024 xlsx pdf 2023 xlsx pdf
Зовнішня торгівля 05’2024 xlsx pdf I-2024 xlsx pdf 2023 xlsx pdf
Зовнішня торгівля з країнами ЄС       I-2024 xlsx pdf 2023 xlsx pdf
Валютна структура розрахунків за статтями поточного рахунку       I-2024 xlsx pdf 2023 xlsx pdf
Сезонно скориговані дані поточного рахунку       I-2024 xlsx pdf 2023 xlsx pdf
 Грошові перекази 05’2024 xlsx pdf І-2024 xlsx pdf 2023 xlsx pdf
 Міжнародна інвестиційна позиція       І-2024 xlsx pdf 2023 xlsx pdf
 Прямі інвестиції
Прямі інвестиції за інструментами та секторами       І-2024 xlsx   2023 xlsx  
     Прямі інвестиції в Україну
Операції за інструментами прямих інвестицій за регіонами, країнами світу та видами економічної діяльності       І-2024 xlsx   2023 xlsx  
Залишки за інструментами прямих інвестицій за регіонами, країнами світу та видами економічної діяльності        І-2024 xlsx   2023 xlsx  
Доходи від прямих інвестицій        І-2024 xlsx   2023 xlsx  
Регіональний розріз:
Залишки за регіонами у розрізі країн       І-2024 xlsx   2023 xlsx  
Залишки за регіонами за видами економічної діяльності        І-2024 xlsx   2023 xlsx  
     Прямі інвестиції з України
Залишки за інструментами прямих інвестицій за регіонами, країнами світу та видами економічної діяльності       І-2024 xlsx   2023 xlsx  
 Зовнішній борг
Огляд зовнішнього боргу України       І-2024   pdf  2023 pdf
Валовий зовнішній борг України       І-2024 xlsx pdf 2023 xlsx pdf
Короткостроковий зовнішній борг за залишковим терміном погашення       І-2024 xlsx pdf 2023 xlsx pdf
Календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю       01.04.2024 xlsx pdf      
Інформація щодо вартості зовнішніх запозичень       I-2024 xlsx pdf      

 

Статистика зовнішнього сектору України за методологією 6-го видання "Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції" (МВФ, 2009)  (у млн євро та млн українських гривень)

Показники / Період місяць квартал рік
 Платіжний баланс EUR UAH   EUR UAH   EUR UAH
Платіжний баланс України 05’2024 xlsx xlsx I-2024 xlsx xlsx 2023 xlsx xlsx
Зовнішня торгівля товарами       I-2024 xlsx xlsx 2023 xlsx xlsx
Зовнішня торгівля з країнами ЄС       I-2024 xlsx xlsx 2023 xlsx xlsx
                   
Міжнародна інвестиційна позиція       I-2024 xlsx xlsx 2023 xlsx xlsx
Зовнішній борг
Валовий зовнішній борг України       I-2024 xlsx xlsx 2023 xlsx xlsx
Короткостроковий зовнішній борг за залишковим терміном погашення       I-2024 xlsx xlsx 2023 xlsx xlsx

 

Платіжний баланс та інші статистичні матеріали за методологією 5-го видання "Керівництва з платіжного балансу" (МВФ, 1993)

Показники / Період місяць квартал рік
Платіжний баланс України 10’2015 xlsx pdf II-2015 xlsx pdf 2014 xlsx pdf
Товарна структура експорту та імпорту 10’2015 xlsx pdf II-2015 xlsx pdf 2014 xlsx pdf
Міжнародна інвестиційна позиція       II-2015 xlsx pdf 2014 xlsx pdf
Зовнішній борг України       II-2015 xlsx pdf 2014 xlsx pdf
Динаміка поточного рахунку платіжного балансу без урахування тимчасово окупованої території
України - АР Крим та м. Севастополя
      VI-2014 xlsx pdf 2014 xlsx pdf
Динаміка платіжного балансу України за 1994-2014 роки         xlsx     xlsx  

 

Офіційний курс гривні до іноземних валют та показники валютного ринку України

Дата Показники
  Обмінний курс, щодня 
  Офіційний курс гривні до іноземних валют
  Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12-00
  Середньозважені курси на готівковому валютному ринку України
  Щомісяця
06'2024 Показники валютного ринку України
05'2024 Звіт про касові обороти банків України в іноземній валюті (регіональний розріз)
05'2024 Обсяги ввезення/вивезення готівкової іноземної валюти (валютний розріз)
05'2024 Обсяги ввезення/вивезення готівкової іноземної валюти (повний валютний розріз)
  Середній курс гривні до іноземних валют
06'2024 Офіційний курс гривні до іноземних валют (середній за період)
05'2024 Індекси реального ефективного обмінного курсу (РЕОК) та номінального ефективного обмінного курсу (НЕОК) гривні (динаміка)
  Операції фізичних осіб
02'2022 Обсяги переказів фізичних осіб у іноземній валюті (регіональний розріз)
06'2024 Обсяги купівлі/продажу готівкової іноземної валюти фізичними особами (регіональний розріз)
  Архіви
  Архів середньозваженого курсу на міжбанківському валютному ринку України (до 31.07.2018)
  Архів оперативного стану міжбанківського валютного ринку України (до 31.07.2018)
  Архів середньозваженого курс гривні до долара США та Євро на міжбанківському валютному ринку України (до 31.07.2018)