Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Рада з фінансової стабільності

Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року Указом Президента України.

Рада виявляє системні ризики й загрози для фінансової стабільності та розробляє рекомендації, щоб нівелювати вплив загроз на фінансову систему. Це – міжвідомчий орган, майданчик для фахових дискусій про фінансову стабільність.

Рішення Ради є рекомендаційними. Вона не втручається в діяльність органів, які входять до її складу, але колективно напрацьовує пропозиції щодо заходів державної політики на досягнення фінансової стабільності.

Засідання Ради з фінансової стабільності відбуваються щонайменше один раз на квартал.

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює Національний банк України.

Задля ефективності роботи Рада створила декілька робочих груп (комітетів). Така структура спрямована на розроблення механізмів співробітництва й координацію дій із забезпечення фінансової стабільності в державі, а також якісну підготовку рекомендацій щодо мінімізації системних ризиків, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи України.

Саме на рівні комітетів відбувається узгодження законодавчо-нормативного регулювання у фінансовій сфері між різними регулюючими органами.

Комітети Ради з фінансової стабільності
Комітет з урегулювання непрацюючих кредитів державних банків

Основне завдання – розроблення та надання рекомендацій органам управління державних банків щодо:

  • стратегій, політик, методик і процедур у роботі з непрацюючими кредитами;
  •  можливих умов реструктуризації (продажу прав вимоги, позасудового задоволення вимог кредитора, примусового стягнення, прощення частини боргу, конвертації боргу в капітал тощо);
  • застосування банком способів (методів) зниження кредитного ризику;
  • застосування процедур урегулювання непрацюючих кредитів;
  • застосування процедур фінансової реструктуризації.

Склад Комітету: Голова, заступник Голови, члени – представники Міністерства фінансів України, Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства економіки України, Офісу Президента України та правоохоронних органів

Комітет з фінансового розвитку

Основні завдання:

  • визначення напрямів та пріоритетів, спрямованих на впровадження Стратегії розвитку фінансового сектору України;
  • сприяння скоординованій реалізації заходів, передбачених Стратегією розвитку фінансового сектору, забезпечення моніторингу ефективності їх реалізації;
  • розгляд пропозицій щодо планування заходів із розвитку фінансового сектору.

Склад Комітету: Голова, заступник Голови, секретар, члени – представники Міністерства фінансів України, Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства економіки України.

Комітет з підготовки пропозицій для встановлення значення цільового показника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та строку його досягнення

Основні завдання: надання Раді пропозицій щодо розміру цільового показника Фонду та строку досягнення цільового показника Фонду.

Склад Комітету: Голова та члени – представники Міністерства фінансів України, Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Комітет з питань розвитку внутрішнього боргового ринку

Основні завдання: обмін інформацією, підготовка рекомендацій, спрямованих на мобілізацію ресурсів із внутрішнього боргового ринку, з метою забезпечення фінансування дефіциту державного бюджету.

Склад Комітету: співголови та члени – представники Міністерства фінансів України та Національного банку України.

Комітет з питань побудови повнофункціональної системи страхування воєнних ризиків

Основні завдання: підготовка рекомендацій та пропозицій, спрямованих на побудову повнофункціональної системи страхування воєнних ризиків в Україні та підготовку законодавчого акта (актів) щодо побудови та впровадження такої системи страхування воєнних ризиків.

Склад Комітету: Голова та члени – представники Національного банку України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України.

Комітет з оцінки впливу Закону України “Про адміністративну процедуру” на діяльність регуляторів ринку фінансових послуг та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Основні завдання: оцінка та підготовка за її результатами рекомендацій, спрямованих на визначення наслідків впливу Закону України “Про адміністративну процедуру” від 17.02.2022 №2073-ІХ на діяльність Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в тому числі на процедуру прийняття ними розпорядчих актів індивідуальної дії.

Склад Комітету: Голова та члени – представники Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.