Звичайна версія сайту
Рада з фінансової стабільності

Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року Указом Президента України.

Рада виявляє системні ризики й загрози для фінансової стабільності та розробляє рекомендації, щоб нівелювати вплив загроз на фінансову систему. Це – міжвідомчий орган, майданчик для фахових дискусій про фінансову стабільність.

Основні функції Ради:

  • виявляти, аналізувати, оцінювати системні ризики та загрози для фінансової стабільності;
  • готувати рекомендації для мінімізації системних ризиків;
  • узгоджувати заходи для запобігання кризам та швидкого реагування на їх прояви;
  • координувати співпрацю між державними установами, що впливають на фінансову стабільність.

 

Рішення Ради є рекомендаційними. Вона не втручається в діяльність органів, які входять до її складу, але колективно напрацьовує пропозиції щодо заходів державної політики на досягнення фінансової стабільності.

Засідання Ради з фінансової стабільності відбуваються щонайменше один раз на квартал.

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює Національний банк України.

Склад Ради з фінансової стабільності:

  • Голова Національного банку України;
  • Міністр фінансів України;
  • Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
  • Директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
  • Перший заступник Голови Національного банку України;
  • Заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції.

Комітети Ради з фінансової стабільності

Задля ефективності роботи Рада створила декілька робочих груп (комітетів). Така структура спрямована на розроблення механізмів співробітництва й координацію дій із забезпечення фінансової стабільності в державі, а також якісну підготовку рекомендацій щодо мінімізації системних ризиків, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи України.

Саме на рівні комітетів відбувається узгодження законодавчо-нормативного регулювання у фінансовій сфері між різними регулюючими органами.

Звіт про фінансову стабільність

Грудень 2020