Звичайна версія сайту
Стратегія Національного банку

Національний банк розробив нову інституційну Стратегію до 2025 року, сфокусовану на створення максимальної цінності для клієнтів, що відповідає викликам сьогодення та сприяє сучасному розвитку регулятора фінансового сектора України.

Ми переходимо до наступного етапу розвитку, представляючи нашу другу Стратегію. У її межах ми продовжимо втілювати в життя ініціативи, які сприятимуть активізації економічного зростання в країні та підвищенню ефективності фінансової екосистеми.

Стратегія Національного банку – дорожня карта, якою центральний банк керуватиметься найближчими роками для досягнення визначених цілей у межах власної Місії, Візії та Цінностей.

Створення та надання фінансовій екосистемі збалансованого набору продуктів, що враховує збалансовані потреби всіх груп клієнтів, і є запорукою реалізації на щоденній основі Місії та досягнення Візії Національного банку.

Стратегія Національного банку визначає низку керованих пріоритетів діяльності. Ми продовжимо втілювати в життя ініціативи, які сприятимуть розвитку фінансової екосистеми.

Національний банк прагне, щоб регулювання фінансового сектора стимулювало розвиток економіки, враховувало виклики середовища та потреби всіх учасників екосистеми. Кожен пункт Стратегії відповідає цим прагненням.

Оновлений документ відповідає принципам та напрямам розвитку фінансового сектора закладеним у "Стратегію розвитку фінансового сектора України до 2025 року", у якій консолідоване бачення розвитку всіх учасників фінансової екосистеми.

Стратегія Національного банку України

2025

Стратегічні напрямки розвитку

Реалізація Стратегії здійснюватиметься за трьома стратегічними напрямами розвитку. Перші два – спрямовані назовні, на задоволення потреб учасників фінансової екосистеми. Інституційний розвиток та операційна досконалість покликані поліпшити реалізацію Місії та Візії Національного банку через внутрішню трансформацію.

Стратегічні напрями деталізуються у 12 стратегічних цілях, на досягненні яких центральний банк зосередить свої зусилля упродовж наступних чотирьох років.

 

Стратегічні напрями розвитку та цілі  НБУ

 

1. Підтримання макростабільності

Для підтримання макростабільності планується здійснити комплекс таких стратегічних ініціатив:

1.1 підвищення довіри до монетарної політики;
1.2 підвищення ефективності монетарних інструментів;
1.3 поліпшення якості управління ЗВР та врахування вимог МВФ щодо інвестиційного еталону;
1.4 гармонізація регуляторних вимог із законодавством ЄС та розвиток міжнародного співробітництва;
1.5 удосконалення управління системними ризиками

2. Відновлення кредитування економіки

Для відновлення кредитування планується здійснити комплекс таких стратегічних ініціатив:

2.1 сприяння розвитку іпотечного кредитування;
2.2 стимулювання розвитку ринку небанківського кредитування;
2.3 розвиток Sustainable Finance ("сталого фінансування");
2.4 підтримка та розвиток експортерів та пріоритетних галузей економіки.

3. Розвиток ринку фінансових послуг

У частині стимулювання розвитку ринку фінансових послуг планується здійснення комплексу таких стратегічних ініціатив:

3.1 удосконалення системи регулювання діяльності надавачів фінансових послуг;
3.2 підвищення ефективності системи нагляду, зокрема враховуючи запобігання конфліктам інтересів під час виконання повноважень Національного банку;
3.3 упровадження повноцінної функції щодо регулювання ринкової поведінки учасників фінансового ринку;
3.4 підвищення рівня корпоративного управління та внутрішнього контролю в НФУ;
3.5 підвищення рівня корпоративного управління та внутрішнього контролю в банках України;
3.6 удосконалення системи гарантування вкладів споживачів фінансових послуг;
3.7 розбудова ефективної системи оверсайта, враховуючи, у тому числі, запобігання конфліктам інтересів під час виконання повноважень Національного Банку та інших регуляторів.

4. Розвиток інфраструктури ринків капіталу

Щодо розвитку інфраструктури ринків капіталу планується здійснити комплекс таких стратегічних ініціатив:

4.1 підвищення ефективності роботи центральних елементів інфраструктури;
4.2 створення умов для залучення широкого кола національних та іноземних інвесторів до використання інструментів ринків капіталу

5. Розвиток безготівкової економіки

Для розвитку безготівкової економіки планується здійснення комплексу таких стратегічних ініціатив:

5.1 підвищення якості та узгодженості регулювання та ухвалення рішень у частині грошового обігу та платежів;
5.2 розвиток грошової та платіжної інфраструктури.

6. Підвищення рівня фінансової інклюзії

Для розвитку фінансової інклюзії планується здійснення комплексу таких стратегічних ініціатив:

6.1 удосконалення та розвиток дистанційної ідентифікації та верифікації для отримання фінансових послуг;
6.2 підвищення рівня фінансової обізнаності населення;
6.3 удосконалення механізмів захисту прав споживачів фінансових послуг.

7. Розвиток інновацій фінансового сектора

Для розвитку інновацій фінансового сектора планується здійснити комплекс таких стратегічних ініціатив:

7.1 створення платформи інноваційних фінансових рішень (Регуляторна пісочниця);
7.2 запровадження цифрових грошей Національного банку (e-гривні);
7.3 рaperless фінансового сектора 2.

8. Кіберзахист фінансового сектора

Для виведення кіберзахисту фінансового сектора на новий рівень планується здійснення комплексу таких стратегічних ініціатив:

8.1 гармонізація та впровадження законодавчих і регуляторних вимог  щодо кіберзахисту фінансового сектора;
8.2 розвиток Центру кіберзахисту Національного банку та міжнародного співробітництва  щодо кіберзахисту;
8.3 розвиток контролю за кіберзахистом фінансового сектору;
8.4 розвиток інфраструктури відкритих ключів та електронних довірчих послуг;
8.5 забезпечення кіберстійкості Національного банку. 

9. Підвищення операційної ефективності роботи Національного банку

Щодо підвищення операційної ефективності роботи Національного банку планується здійснити комплекс таких стратегічних ініціатив:

9.1 інтеграція та удосконалення підходів до планування, управління та контролю;
9.2 підвищення результативності співробітників;
9.3 "зелена" організація;
9.4 оптимізація робочого простору, утримання майна Національного банку та посилення спроможності реагувати на кризи;
9.5 ефективне управління закупівлями;
9.6 підвищення якості та доступності сервісів Національного банку.​

10. Партнерство та комунікація зі стейкхолдерами Національного банку

Для нового рівня партнерства та комунікацій зі стейкхолдерами планується здійснити комплекс таких стратегічних ініціатив:

10.1 підтримання ефективної системи відносин зі стейкхолдерами Національного банку;
10.2 створення та реалізація спільних стратегій та програм;
10.3 розвиток інформаційного хабу для професійних учасників ринку;
10.4 розширення відносин із міжнародними партнерами;
10.5 розвиток якісної комунікації.

 11. Цифрова трансформація Національного банку

Для успішної цифрової трансформації Національний банк планує здійснити комплекс таких стратегічних ініціатив:

11.1 розвиток ІТ-інфраструктури;
11.2 автоматизація функціоналу;
11.3 інфраструктурна та сервісна готовність до віддаленої роботи;
11.4 розвиток системи управління даними.

 12. Національний банк – найкращий роботодавець

Для виконання цієї цілі планується здійснити такі стратегічні ініціативи:

12.1 “Щасливий співробітникˮ (Employee Value Proposition, Good Work Life balance);
12.2 посилення привабливості та впізнаваності бренду роботодавця;
12.3 заохочення до реалізації інноваційних ідей.

Зворотний зв'язок
Відправте ваше повідомлення до Національного банку
Стратегія Національного банку 2018-2020 років

Упродовж останніх трьох років ми працювали над реалізацією середньострокової Стратегії Національного банку України, ухваленої у березні 2018 року.