Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національна стратегія розвитку фінансової грамотності до 2030 року
Національна стратегія розвитку фінансової грамотності до 2030 року
 

В Україні затверджено Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року (далі – Стратегія), що сприятиме підвищенню фінансової обізнаності населення України, зростанню впевненості під час ухвалення фінансових рішень за будь-яких умов, формуванню раціональної фінансової поведінки, зокрема на основі ефективного використання фінансових послуг.

Її розробили Національний банк України, Міністерство освіти і науки України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку, Міністерство економіки України, Міністерство цифрової трансформації України та Державна установа "Офіс з розвитку підприємництва та експорту".

Важливим завданням реалізації Стратегії є розбудова екосистеми фінансової грамотності в Україні. Затвердження Стратегії сприятиме об'єднанню зусиль багатьох сторін, забезпечить масштабування заходів із підвищення фінансової обізнаності та охоплення різноманітних цільових груп. Якщо в попередні роки у фокусі уваги заходів з фінансової грамотності  перебували насамперед діти та молодь – українці з найнижчим рівнем фінансової грамотності, то тепер проводитиметься також робота з підприємцями й дорослим населенням, у тому числі з ветеранами, внутрішньопереміщеними особами та людьми старшого віку.

Робота над Стратегією велась у межах міжвідомчої робочої групи та консультативної платформи з червня 2021 року. Через повномасштабну агресію росії проти України робота була тимчасово призупинена в березні 2022 року та відновлена у вересні 2023 року. Розроблення Стратегії відбувалося згідно з найкращою міжнародною практикою, зокрема Рекомендаціями з фінансової грамотності Ради Організації економічного співробітництва та розвитку та методологічними настановами Міжнародної мережі фінансової освіти, учасницею якої є Україна.

Стратегія затверджена розпорядчими актами установ-розробників в установленому порядку. В Національному банку Стратегія затверджена рішенням Правління Національного банку України від 12 квітня 2024 року № 119-рш.

Національний банк відкритий для діалогу та продовжує приймати пропозиції для наступного оновлення Стратегії на електронну адресу: [email protected].

Національна стратегія розвитку фінансової грамотності

до 2030 року

Стратегічні напрями

Реалізація Стратегії здійснюватиметься за п’ятьма стратегічними цілями. Стратегічні цілі деталізуються у 22 стратегічних ініціативах, які ґрунтовно розкриваються в заходах.

Заходи перших чотирьох стратегічних цілей спрямовані на роботу з цільовими групами: перша ціль – діти, молодь та освітяни; друга ціль – широкі верстви дорослого населення; третя ціль – підприємці-початківці; четверта ціль – усі цільові групи. В межах п'ятої стратегічної цілі заплановані заходи, що сприятимуть розвитку екосистеми фінансової грамотності в Україні, налагодженню та посиленню співпраці зацікавлених сторін як всередині країни, так і з представниками інших країн і міжнародних організацій.

Стратегічні напрями розвитку та цілі  НБУ

 

У дорожній карті Стратегії за першими чотирма цілями передбачений моніторинг рівня фінансової грамотності різних цільових груп та проведення опитувань. Отримані результати будуть основою для якісного оновлення документа та врахування поточних тенденцій і актуальних потреб. Ще однією наскрізною лінією дорожньої карти за різними стратегічними цілями є робота з мотивацією та зміною ставлення населення до вирішення фінансових питань, що сприятиме формуванню виваженої фінансової поведінки.