Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Наглядова статистика

Національний банк поширює основні фінансові показники, що характеризують стан розвитку банківського сектору України в цілому, фінансовий стан банків, які мають банківську ліцензію та подають звітність до Національного банку, а також показники діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг. Державне регулювання та нагляд за діяльністю учасників ринку небанківських фінансових послу Національний банк України здійснює з 01.07.2020 відповідно до Закону України від 12.09.2019 № 79-IX (закону про "спліт").

Дані

Дата

Показник

Методологічні матеріали

Архів

 

Основні показники діяльності банків

 

 

05'2024

   Основні показники діяльності банків України

 

Архів з 01'2001 по 01'2015

05'2024

   Доходи та витрати банків України

 

 

 

Пруденційні нормативи

Методика розрахунку

 

06'2024

   Значення пруденційних нормативів в цілому по системі

 

 

06'2024

   Нормативи капіталу та їх складові (у розрізі банків)

 

Архів з 02'2018 по 12'2021

06'2024

   Пруденційні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції (у розрізі банків)

 

 

 

Активні та пасивні операції банків

 

 

05'2024

   Обсяги активних операцій та частка непрацюючих активів в цілому по системі

 

 

05'2024

   Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах, та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення № 351 (у розрізі банків)

Методика розрахунку

zip

05'2024

   Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання в національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні, наведеному в Положенні № 351 (у розрізі банків)

Методика розрахунку

zip

05'2024

   Розподіл кредитів, наданих суб'єктам господарювання в національній та іноземній валютах за розміром суб'єкта господарювання та видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні, наведеному в Положенні № 351

Методика розрахунку
наведена у файлі

zip

05'2024

   Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання в національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 "Фінансові інструменти" (у розрізі банків)

Методика розрахунку

zip

05'2024

   Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання в національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за видами економічної діяльності та стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 "Фінансові інструменти" (у розрізі банків)

Методика розрахунку

zip

05'2024

   Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (у розрізі банків)

 

 

 

Балансові звіти банків

 

 

05'2024

   Оборотно-сальдовий баланс банків (у розрізі банків)

Методика розрахунку

zip

Архів 2022-2023

Архів 2017-2021

05'2024

   Згруповані балансові залишки (у розрізі банків)

Методика розрахунку

zip

 

Кількість структурних підрозділів банків

 

 

ІІ-2024

   Кількість структурних підрозділів банків (у розрізі банків)

 

 

 

Показники діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг

 

 

ІV-2023

   Показники діяльності страхових компаній

 

zip

Архів Нацкомфінпослуг (xls)

Архів Нацкомфінпослуг (pdf)

І-2022

   Показники діяльності страхових/перестрахових брокерів

 

zip

Архів Нацкомфінпослуг

ІV-2023

   Показники діяльності кредитних спілок

 

zip

Архів Нацкомфінпослуг (xls)

Архів Нацкомфінпослуг (pdf)

ІV-2023

   Показники діяльності фінансових компаній та лізингодавців

 

zip

Архів Нацкомфінпослуг

ІV-2023

   Показники діяльності ломбардів

 

zip

Архів Нацкомфінпослуг (xls)

Архів Нацкомфінпослуг (pdf)

ІV-2023

   Основні показники діяльності страхових компаній (у розрізі установ), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 835

 

zip

ІV-2023

   Основні показники діяльності кредитних спілок (у розрізі установ), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 835

 

zip

ІV-2023

   Основні показники діяльності фінансових компаній (у розрізі установ), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 835

 

zip

ІV-2023

   Основні показники діяльності ломбардів (у розрізі установ), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 835

 

zip

Методологічні матеріали

Метадані щодо наглядової статистики 

Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

Методика формування таблиці "Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах, та розміру кредитного ризику за класами боржника". Діє з 25.06.2022

Методика формування таблиці "Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання в національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні, наведеному в Положенні № 351". Діє з 01.06.2021

Методика розрахунку показників таблиці "Оборотно-сальдовий баланс банку" від 28.05.2020

Методика для розрахунку групування рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України з 01.02.2022

Методика розрахунку показників таблиць “Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання в національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»”

Методика розрахунку показників таблиці "Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR)" від 26.04.2023

Форми подання інформації, обов’язкової для опублікування банками відповідно до Постанови від 15.02.2018 № 11. Діють з 22.12.2023