Звичайна версія сайту
Макроекономічні показники

Національний банк поширює статистичні дані за макроекономічними показниками, які збираються та складаються Державною службою статистики та Державною казначейською службою України. Ми використовуємо цю інформацію при проведенні грошово-кредитної політики та аналізі фінансової стабільності.

 

Методологічний коментар щодо розрахунку цінових показників, показників економічної активності, ринку праці наведено на веб-сайті Державної служби статистики України.

Методологічний коментар щодо складання Зведеного та Державного бюджету України наведено на веб-сайті Державної казначейської служби України.

Національний банк поширює статистичні дані за такими напрямками:

Показник / період місяць квартал рік
Ціни      
Індекси споживчих цін 12'2020 IV-2020 2020
Базовий індекс споживчих цін 12'2020     2020
Індекси цін виробників промислової продукції 12'2020 IV-2020 2020
Інфляційні очікування 14.12.2020        
 
Економічна активність
Індекс виробництва базових галузей (Методологічний коментар) 11'2020        
Валовий внутрішній продукт         2019
Промисловість 11'2020     2019
Сільське господарство 11'2020     2019
Будівництво 11'2020     2019
Внутрішня торгівля 11'2020     2019
 
Ринок праці та соціальна статистика
Зайнятість     III-2020 2019
Безробіття 11'2020 III-2020 2019
Оплата праці:            
Середньомісячна заробітна плата 11'2020     2019

Середньооблікова кількість штатних працівників 11'2020 III-2020 2019
Фонд оплати праці 11'2020 III-2020 2019
Індекси реальної заробітної плати 11'2020     2019
Заборгованість із виплати заробітної плати 11'2020     2019
 
Державні фінанси
Зведений бюджет 11'2020 III-2020 2019
Державний бюджет 11'2020 III-2020 2019