Звичайна версія сайту
Макроекономічні показники

Національний банк поширює статистичні дані за макроекономічними показниками, які збираються та складаються Державною службою статистики та Державною казначейською службою України. Ми використовуємо цю інформацію при проведенні грошово-кредитної політики та аналізі фінансової стабільності.

 

Методологічний коментар щодо розрахунку цінових показників, показників економічної активності, ринку праці наведено на веб-сайті Державної служби статистики України.

Методологічний коментар щодо складання Зведеного та Державного бюджету України наведено на веб-сайті Державної казначейської служби України.

Дані

Національний банк поширює статистичні дані за такими напрямками:

Показник / період місяць квартал рік
Ціни      
Індекси споживчих цін 04'2023 I-2023 2022
Базовий індекс споживчих цін 04'2023   2022
Індекси цін виробників промислової продукції 02'2022 IV-2021 2021
Економічна активність
Індекс виробництва базових галузей (Методологічний коментар) 01'2022    
Валовий внутрішній продукт     2022
Промисловість 12'2022   2021
Сільське господарство 01'2022   2020
Будівництво 12'2022   2021
Внутрішня торгівля 12'2022   2021
Ринок праці та соціальна статистика
Зайнятість   ІV-2021 2021
Безробіття 04'2023 ІV-2021 2021
Оплата праці:
Середньомісячна заробітна плата 01'2022   2022
Середньооблікова кількість штатних працівників 01'2022 ІV-2021 2020
Фонд оплати праці 01'2022 ІV-2021 2020
Індекси реальної заробітної плати 01'2022   2021
Заборгованість із виплати заробітної плати 01'2022   2020
Державні фінанси
Зведений бюджет 04'2023 I-2023 2022
Державний бюджет 04'2023 I-2023 2022