Звичайна версія сайту
Макроекономічні показники

Національний банк поширює статистичні дані за макроекономічними показниками, які збираються та складаються Державною службою статистики та Державною казначейською службою України. Ми використовуємо цю інформацію при проведенні грошово-кредитної політики та аналізі фінансової стабільності.

 

Методологічний коментар щодо розрахунку цінових показників, показників економічної активності, ринку праці наведено на веб-сайті Державної служби статистики України.

Методологічний коментар щодо складання Зведеного та Державного бюджету України наведено на веб-сайті Державної казначейської служби України.

Національний банк поширює статистичні дані за такими напрямками:

Показник / період місяць квартал рік
Ціни      
Індекси споживчих цін 10'2021 IІI-2021 2020
Базовий індекс споживчих цін 10'2021   2020
Індекси цін виробників промислової продукції 10'2021 IІI-2021 2020
 
Економічна активність
Індекс виробництва базових галузей (Методологічний коментар) 10'2021    
Валовий внутрішній продукт     2020
Промисловість 10'2021   2020
Сільське господарство 09'2021   2020
Будівництво 09'2021   2020
Внутрішня торгівля 10'2021   2020
 
Ринок праці та соціальна статистика
Зайнятість   ІІ-2021 2020
Безробіття 10'2021 ІІ-2021 2020
Оплата праці:
Середньомісячна заробітна плата 10'2021   2020
Середньооблікова кількість штатних працівників 10'2021 ІII-2021 2020
Фонд оплати праці 10'2021 ІII-2021 2020
Індекси реальної заробітної плати 10'2021   2020
Заборгованість із виплати заробітної плати 10'2021   2020
 
Державні фінанси
Зведений бюджет 10'2021 III-2021 2020
Державний бюджет 10'2021 III-2021 2020