Звичайна версія сайту
Макроекономічні показники

Національний банк поширює статистичні дані за макроекономічними показниками, які збираються та складаються Державною службою статистики та Державною казначейською службою України. Ми використовуємо цю інформацію при проведенні грошово-кредитної політики та аналізі фінансової стабільності.

 

Методологічний коментар щодо розрахунку цінових показників, показників економічної активності, ринку праці наведено на веб-сайті Державної служби статистики України.

Методологічний коментар щодо складання Зведеного та Державного бюджету України наведено на веб-сайті Державної казначейської служби України.

Національний банк поширює статистичні дані за такими напрямками:

Показник / період місяць квартал рік
Ціни      
Індекси споживчих цін 04'2020 I-2020 2019
Базовий індекс споживчих цін 04'2020     2019
Індекси цін виробників промислової продукції 04'2020 I-2020 2019
Інфляційні очікування 14.05.2020        
 
Економічна активність
Індекс виробництва базових галузей (Методологічний коментар) 03'2020        
Валовий внутрішній продукт         2019
Промисловість 04'2020     2019
Сільське господарство 04'2020     2018
Будівництво 03'2020     2019
Внутрішня торгівля 04'2020     2019
 
Ринок праці та соціальна статистика
Зайнятість     IV-2019 2019
Безробіття 03'2020 IV-2019 2019
Оплата праці:            
Середньомісячна заробітна плата 03'2020     2019

Середньооблікова кількість штатних працівників 03'2020 IV-2019 2019
Фонд оплати праці 03'2020 IV-2019 2019
Індекси реальної заробітної плати 03'2020     2019
Заборгованість із виплати заробітної плати 03'2020     2019
 
Державні фінанси
Зведений бюджет 03'2020 I-2020 2019
Державний бюджет 03'2020 I-2020 2019