Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Інструменти монетарної політики

    Test policy

Монетарна політика Національного банку впроваджується із застосуванням дієвої системи інструментів.

Перелік інструментів монетарної політики:

   Валютні інтервенції – основний інструмент монетарної політики під час війни

В умовах високої невизначеності, спричиненої повномасштабними бойовими діями, підтримання стабільності обмінного курсу є основним якорем для стабілізації очікувань та ключовим засобом виконання пріоритетних цілей Національного банку щодо забезпечення цінової та фінансової стабільності. Зі свого боку основним інструментом підтримання курсової стабільності гривні є проведення Національним банком інтервенцій на валютному ринку. Також  необхідним засобом захисту стабільності обмінного курсу та міжнародних резервів під час війни є застосування валютних обмежень Національним банком.

   Процентна політика

Змінюючи ключову ставку та інші ставки за своїми операціями з банками, Національний банк впливає на умови, за якими банки укладають угоди між собою на грошовому ринку, і в такий спосіб – на вартість короткострокових кредитних коштів. Через механізм перетоку капіталу між різними секторами фінансового ринку вартість короткострокових коштів впливає на процентні ставки банків за кредитними та депозитними операціями з підприємствами та населенням, обмінний курс гривні та ціни інших фінансових інструментів. У підсумку за допомогою зміни процентної ставки Національний банк опосередковано впливає на такі макроекономічні показники, як інфляція та ВВП.

Операційна ціль монетарної політики Національного банку полягає в утриманні гривневих міжбанківських ставок на рівні, близькому до рівня ключової ставки, в межах коридору процентних ставок за інструментами постійного доступу.   Індикатором рівня гривневих міжбанківських процентних ставок для цілей процентної політики визначено Український індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA).

Облікова ставка – ключова ставка процентної політики Національного банку. Від неї залежать ставки, які формують коридор процентних ставок за інструментами постійного доступу та надають змогу утримувати ринкові ставки на близькому до облікової ставки рівні, тобто виконувати операційну ціль Національного банку.

У перші місяці війни в умовах значного психологічного шоку ринкові монетарні інструменти, зокрема облікова ставка, не відігравали відчутної ролі у функціонуванні грошово-кредитного та валютного ринків  Тож Національний банк упродовж лютого – травня 2022 року відкладав рішення щодо змін облікової ставки – вона залишалася незмінною на рівні 10%.Проте, поступова адаптація економіки та заміщення психологічного шоку економічною логікою ухвалення рішень бізнесом та населенням спонукали Національний банк у червні 2022 року повернутися до активної процентної політики.

Роль облікової ставки посилюється в міру відновлення економіки та завдяки заходам з поліпшення монетарної трансмісії, що дасть змогу Національному банку повернутися до традиційного формату інфляційного таргетування.

Коридор процентних ставок за інструментами постійного доступу. Процентні ставки за інструментами постійного доступу формують коридор процентних ставок Національного банку: облікова ставка плюс 2 в.п. – для кредитів рефінансування, облікова ставка мінус 4 в.п. – для депозитних сертифікатів. Цей коридор обмежує коливання процентних ставок навколо облікової ставки: за нормального функціонування банківської системи банки не мають економічного сенсу проводити операції на міжбанківському ринку поза межами коридору.

   Операції з регулювання ліквідності банків

Запорукою досягнення операційної цілі монетарної політики (а відповідно – забезпечення її дієвості)  є проведення операцій Національного банку з надання та вилучення ліквідності банків за обліковою ставкою або близькими до неї процентними ставками. Надання ліквідності відбувається у формі кредитів овернайт та/або тендерів з підтримання ліквідності. Зі свого боку вилучення ліквідності здійснюється шляхом емісії депозитних сертифікатів овернайт або на більш довгі строки шляхом проведення операцій аукціонного типу.

Інструменти  постійного доступу. Банки України мають можливість щоденно в робочі дні безперешкодно отримати кредити овернайт або придбати депозитні сертифікати овернайт.

Тендери з підтримання ліквідності. Національний банк може надавати банкам короткострокові та довгострокові кредити рефінансування шляхом проведення кількісного або процентного тендера з підтримання ліквідності банків. Національний банк України завчасно оголошує про графік проведення тендерів з підтримання ліквідності банків. Також за потреби Національний банк може проводити позачергові тендери.

Депозитні сертифікати – це борговий інструмент Національного банку. Їх емісія здійснюється для вилучення надлишкової ліквідності з банківської системи. Операції з розміщення депозитних сертифікатів із терміном, довшим за овернайт, проводяться на основі кількісних або процентних тендерів відповідно до завчасно оголошеного графіка. Депозитні сертифікати мають право обігу на відкритому ринку лише серед банків, а також можуть використовуватися як застава за кредитами Національного банку.

Інші інструменти

Для досягнення своїх цілей Національний банк може застосовувати інші інструменти: