Звичайна версія сайту
Регулювання ринку небанківських фінансових послуг

Національний банк регулює діяльність учасників ринку небанківських фінансових послуг: страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній та лізингодавців.

Регулювання ринку небанківських фінансових послуг здійснюється з метою захисту прав та інтересів споживачів, рівного доступу до фінансових послуг, додержання учасниками ринку фінансових послуг вимог законодавства, контролю за прозорістю та відкритістю ринку.

Національний банк розробляє та впроваджує нові регуляції виходячи з кращих міжнародних стандартів та практик.

Під час регулювання ринку небанківських фінансових послуг Національний банк керується принципами, визначеними Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" у сфері захисту прав споживачів, нагляду за діяльністю та ліцензування на ринку небанківських фінансових послуг.

Регуляторна діяльність

 

Національний банк розпочав оновлення ключової нормативної бази з регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг

З цією метою проєкти нормативно-правових актів щодо небанківських фінустанов оприлюднюються у цьому розділі для ознайомлення та обговорення з учасниками ринку. Кожен проєкт регуляторного акта проходить етап обговорення упродовж періоду не менше одного місяця.

Також у цьому розділі міститься інформація про ухвалені регуляторні акти та інші важливі акти, які не вважаються регуляторними, на ринках небанківських фінансових послуг

План підготовки проєктів регуляторних актів Національного банку України на 2020 рік

План підготовки проєктів регуляторних актів Національного банку України на 2021 рік

 


20.09.2021 Проєкт Постанови "Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"

15.09.2021 Проєкт Постанови "Про затвердження Положення про встановлення вимог до кредитних посередників небанківських фінансових установ та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування"

09.09.2021 Концепція побудови систем корпоративного управління, управління ризиками, внутрішнього контролю в небанківських фінансових установах та небанківських фінансових групах

20.08.2021 Проєкт Постанови "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів"

19.08.2021 Проєкт Постанови "Про незастосування заходів впливу за недотримання вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, у зв’язку із запровадженням карантину"

19.08.2021 Проєкт Постанови "Про затвердження Положення щодо провадження діяльності зі страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою"

18.08.2021 Проєкт Постанови "Про затвердження Положення про перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента"

28.07.2021 Проєкт Постанови "Про подання учасниками ринку небанківських фінансових послуг фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами"

09.07.2021 Прийнято постанову Правління Національного банку України № 78 "Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг" 

09.07.2021 Прийнято постанову Правління Національного банку України № 77 "Про  затвердження Положення про кваліфікаційні вимоги до працівників колекторських компаній" 

09.07.2021 Прийнято постанову Правління Національного банку України № 76 "Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки)" 

09.07.2021 Прийнято постанову Правління Національного банку України № 79 "Про затвердження Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості" 

09.07.2021 Прийнято постанову Правління Національного банку України № 75 "Про затвердження Положення про реєстрацію колекторських компаній" 

30.06.2021 Проєкт Постанови "Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг"

30.06.2021 Проєкт Постанови "Про затвердження Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами"

25.06.2021 Проєкт Постанови "Про затвердження Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами"

01.06.2021 Проєкт Постанови "Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг"

29.12.2020 Проєкт Постанови "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів"

29.12.2020 Прийнято постанову Правління Національного банку України № 171 "Про затвердження Положення про здійснення контролю за діяльністю бюро кредитних історій" 

28.12.2020 Проєкт Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов)

24.12.2020 Проєкт Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика

21.12.2020 Прийнято постанову Правління Національного банку України № 161 "Про подання до Національного банку України документів у період дії карантину" 

21.12.2020 Прийнято постанову Правління Національного банку України № 162 "Про затвердження Положення про сертифікацію осіб на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи" 

24.11.2020 Доопрацьований проєкт Положення про інспекційні перевірки учасників ринків небанківських фінансових послуг

01.10.2020 Проєкт Постанови "Про затвердження Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами  України  загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит"

29.09.2020 Проєкт Положення про здійснення безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг

28.09.2020 Проєкт Положення про встановлення критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг

25.09.2020 Проєкт Положення про вимоги до структури власності надавачів небанківських фінансових послуг

22.09.2020 Проєкт Положення про відсторонення керівництва від управління небанківською фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації

16.09.2020 Проєкт Положення про застосування заходів впливу до учасників ринку небанківських фінансових послуг

11.09.2020 Проєкт Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надати пропозиції до регулювання

У разі наявності, рекомендації, зауваження, пропозиції до діючих НПА та проєктів НПА, що розробляються, приймаються на поштову скриньку: NBFI.regulations@bank.gov.ua