Звичайна версія сайту
Регулювання ринку небанківських фінансових послуг

Національний банк регулює діяльність учасників ринку небанківських фінансових послуг: страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній та лізингодавців.

Регулювання ринку небанківських фінансових послуг здійснюється з метою захисту прав та інтересів споживачів, рівного доступу до фінансових послуг, додержання учасниками ринку фінансових послуг вимог законодавства, контролю за прозорістю та відкритістю ринку.

Національний банк розробляє та впроваджує нові регуляції виходячи з кращих міжнародних стандартів та практик.

Під час регулювання ринку небанківських фінансових послуг Національний банк керується принципами, визначеними Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" у сфері захисту прав споживачів, нагляду за діяльністю та ліцензування на ринку небанківських фінансових послуг.

Регуляторна діяльність

Національний банк розпочав оновлення ключової нормативної бази з регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг

З цією метою проєкти нормативно-правових актів щодо небанківських фінустанов оприлюднюються у цьому розділі для ознайомлення та обговорення з учасниками ринку. Кожен проєкт регуляторного акта проходить етап обговорення протягом періоду не менше одного місяця.

Також у цьому розділі міститься інформація про прийняті регуляторні акти та інші важливі акти, які не вважаються регуляторними, на ринках небанківських фінансових послуг

План підготовки проєктів регуляторних актів Національного банку України на 2020 рік

План підготовки проєктів регуляторних актів Національного банку України на 2021 рік


29.12.2020 Проєкт Постанови "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів"

29.12.2020 Прийнято постанову Правління Національного банку України № 171 "Про затвердження Положення про здійснення контролю за діяльністю бюро кредитних історій" (не вважається регуляторним актом)

28.12.2020 Проєкт Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов)

24.12.2020 Проєкт Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика

21.12.2020 Прийнято постанову Правління Національного банку України № 161 "Про подання до Національного банку України документів у період дії карантину" (не вважається регуляторним актом)

21.12.2020 Прийнято постанову Правління Національного банку України № 162 "Про затвердження Положення про сертифікацію осіб на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи" (не вважається регуляторним актом)

24.11.2020 Доопрацьований проєкт Положення про інспекційні перевірки учасників ринків небанківських фінансових послуг

01.10.2020 Проєкт Постанови "Про затвердження Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами  України  загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит"

29.09.2020 Проєкт Положення про здійснення безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг

28.09.2020 Проєкт Положення про встановлення критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг

25.09.2020 Проєкт Положення про вимоги до структури власності надавачів небанківських фінансових послуг

22.09.2020 Проєкт Положення про відсторонення керівництва від управління небанківською фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації

16.09.2020 Проєкт Положення про застосування заходів впливу до учасників ринку небанківських фінансових послуг

11.09.2020 Проєкт Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями

Надати пропозиції до регулювання

У разі наявності, рекомендації, зауваження, пропозиції до діючих НПА та проєктів НПА, що розробляються, приймаються на поштову скриньку: NBFI.regulations@bank.gov.ua