Звичайна версія сайту
Регулювання ринку небанківських фінансових послуг

Національний банк регулює діяльність учасників ринку небанківських фінансових послуг: страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній та лізингодавців.

Регулювання ринку небанківських фінансових послуг здійснюється з метою захисту прав та інтересів споживачів, рівного доступу до фінансових послуг, додержання учасниками ринку фінансових послуг вимог законодавства, контролю за прозорістю та відкритістю ринку.

Національний банк розробляє та впроваджує нові регуляції виходячи з кращих міжнародних стандартів та практик.

Під час регулювання ринку небанківських фінансових послуг Національний банк керується принципами, визначеними Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" у сфері захисту прав споживачів, нагляду за діяльністю та ліцензування на ринку небанківських фінансових послуг.

Регуляторна діяльність

Національний банк розпочав оновлення ключової нормативної бази з регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг

З цією метою проєкти нормативно-правових актів щодо небанківських фінустанов оприлюднюються у цьому розділі для ознайомлення та обговорення з учасниками ринку. Кожен проєкт регуляторного акта проходить етап обговорення протягом періоду не менше одного місяця.

План підготовки проєктів регуляторних актів Національного банку України на 2020 рік

01.10.2020 Проєкт Постанови "Про затвердження Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами  України  загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит"

29.09.2020 Проєкт Положення про здійснення безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг

28.09.2020 Проєкт Положення про встановлення критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг

25.09.2020 Проєкт Положення про вимоги до структури власності надавачів небанківських фінансових послуг

22.09.2020 Проєкт Положення про відсторонення керівництва від управління небанківською фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації

16.09.2020 Проєкт Положення про застосування заходів впливу до учасників ринку небанківських фінансових послуг

11.09.2020 Проєкт Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями

29.07.2020 Постанова "Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу"

15.07.2020 Проєкт Положення про інспекційні перевірки учасників ринків небанківських фінансових послуг

15.07.2020 Проєкт закону "Про кредитні спілки"

30.06.2020 Перехідні постанови

Надати пропозиції до регулювання

У разі наявності, рекомендації, зауваження, пропозиції до діючих НПА та проєктів НПА, що розробляються, приймаються на поштову скриньку: NBFI.regulations@bank.gov.ua