Звичайна версія сайту
Регулювання ринку небанківських фінансових послуг

Національний банк регулює діяльність учасників ринку небанківських фінансових послуг: страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній та лізингодавців. Регулювання ринку небанківських фінансових послуг здійснюється з метою дотримання учасниками ринку фінансових послуг вимог законодавства, забезпечення рівного доступу до фінансових послуг, захисту прав та інтересів клієнтів, контролю за прозорістю та відкритістю ринку. Національний банк розробляє та впроваджує нові регуляції, зважаючи на кращі міжнародні стандарти та практики.

Здійснюючи регулювання ринку небанківських фінансових послуг, Національний банк керується принципами, визначеними Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та іншими законами України.
Електронна поштова скринька для надання пропозицій і зауважень до діючих та проєктів нормативно-правових актів: NBFI.regulations@bank.gov.ua.