Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Валютні операції
Загальне регулювання
 1. Конституція України від 28 червня 1996 року
 2. Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16 січня 2003 року
 3. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02 грудня 2010 року
 4. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” № 2664-III від 12 липня 2001 року
 5. Закон України “Про Національний банк України” № 679-XIV від 20 травня 1999 року
 6. Закон України “Про валюту та валютні операції” № 2473-VIII 21.06.2018 року
 7. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” № 755-IV від 15 травня 2003 року
 8. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
 9. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” № 361-IX від 06 грудня 2019 року
 10. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
 11. Закон України “Про рекламу” № 270/96 від 03 липня 1996 року
 12. Закон України “Про захист прав споживачів” № 1023-ХІІ від 12 травня 1991 року
 13. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” № 959-XII від 16.04.1991
 14. Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-X від 07.12.1984
 15. Постанова Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 “Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг”
 16. Постанова Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297 “Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв’язку ліцензій на здійснення валютних операцій”
 17. Постанова Правління Національного банку України від 05 листопада 2021 року № 114 “Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами”
 18. Постанова Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 1 “Про затвердження Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України”
 19. Постанова Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року №2 “Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями”
 20. Постанова Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 4 “Про затвердження Положення про перелік заходів захисту, порядок та критерії їх запровадження, подовження та довгострокового припинення”
 21. Постанова Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 “Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення операцій в іноземній валюті”
 22. Постанова Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8 “Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції”
 23. Постанова Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39 “Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації”
 24. Постанова Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165 “Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39”
 25. Постанова Правління Національного банку України 28 липня 2008 року № 216 “Про затвердження Положення про порядок виконання надавачами платіжних послуг платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах”
 26. Постанова Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60 “Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану”
 27. Постанова Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 “Про затвердження правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку”
 28. Постанова Правління Національного банку України від 21 грудня 2020 року № 161 "Про подання до Національного банку України документів у період дії карантину"
 29. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг”
 30. Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107
Ліцензування
 1. Постанова Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 “Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг”
 2. Постанова Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297 “Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв’язку ліцензій на здійснення валютних операцій”
 3. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг”
 4. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 83 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань ліцензування та реєстрації”
Звітність
 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
 2. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
 3. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (зі змінами)
 4. Постанова Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 “Про затвердження правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку”
 5. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 84 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань порядку розкриття інформації та складання звітності учасниками ринків фінансових послуг”
Надати пропозиції до регулювання

У разі наявності, рекомендації, зауваження, пропозиції до діючих НПА та проєктів НПА, що розробляються, приймаються на поштову скриньку: [email protected]