Звичайна версія сайту
Спеціальний стандарт поширення даних

Національний банк забезпечує дотримання Спеціального стандарту поширення даних МВФ (ССПД) за категоріями даних фінансового та зовнішнього секторів економіки.

Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду (DSBB). Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page. DSBB забезпечує доступ до ССПД, національних сторінок поширення даних ССПД, розширеного Спеціального стандарту поширення даних (ССПД Плюс, керівництво для країн, що приєдналися, та користувачів).

Національна сторінка поширення даних ССПД на сайті Державної служби статистики України.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

Фінансовий сектор | Зовнішній сектор | Графік поширення даних ССПД

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду
Уточнені дані

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

серпень 2022

2 263 343,9

2 252 658,8

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

серпень 2022

640 179,2

643 097,1

* Грошовий агрегат М1

млн грн

серпень 2022

1 394 022,1

1 377 726,5

* Грошовий агрегат М2

млн грн

серпень 2022

2 261 911,5

2 250 936,6

Інші статті (чисті)

млн грн

серпень 2022

880 507,0

850 726,5

Внутрішній кредит

млн грн

серпень 2022

2 190 566,7

2 242 341,7

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

серпень 2022

1 109 513,4

1 154 151,6

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

серпень 2022

1 273 083,0

1 250 060,0

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

серпень 2022

163 569,6

95 908,4

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

серпень 2022

1 081 053,2

1 088 190,0

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

серпень 2022

13 163,0

13 884,6

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

серпень 2022

13 929,1

14 246,7

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

серпень 2022

64 726,4

67 143,6

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

серпень 2022

740 914,6

741 413,3

** Вимоги до домашніх господарств та НКОДГ

млн грн

серпень 2022

248 320,2

251 501,8

Чисті зовнішні активи

млн грн

серпень 2022

953 284,3

861 043,6

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

серпень 2022

1 304 177,3

1 221 017,7

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

серпень 2022

350 893,0

359 974,2

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

серпень 2022

754 216,1

726 893,1

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

серпень 2022

432 561,3

401 459,7

Внутрішній кредит

млн грн

серпень 2022

493 188,2

554 313,9

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

серпень 2022

492 821,8

553 908,8

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

серпень 2022

629 472,8

590 464,7

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

серпень 2022

136 651,0

36 555,8

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

серпень 2022

366,4

405,1

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

серпень 2022

205,8

205,8

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

серпень 2022

1,4

2,0

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

серпень 2022

34,7

74,6

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

серпень 2022

73,0

71,5

** Вимоги до домашніх господарств та НКОДГ

млн грн

серпень 2022

51,6

51,2

Чисті зовнішні активи

млн грн

серпень 2022

693 589,2

574 038,8

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

серпень 2022

950 869,9

841 627,3

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

серпень 2022

257 280,7

267 588,4

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

09.09.2022

25,0

25,0
(з 22.07.2022)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

серпень 2022

27,0

27,0

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

серпень 2022

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

серпень 2022

 

   ** в національній валюті

% річних

серпень 2022

7,9

7,6

   ** в іноземній валюті

% річних

серпень 2022

1,8

1,5

 * домашні господарства:

% річних

серпень 2022

 

   ** в національній валюті

% річних

серпень 2022

8,1

8,1

   ** в іноземній валюті

% річних

серпень 2022

0,9

0,9

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

серпень 2022

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

серпень 2022

 

   ** в національній валюті

% річних

серпень 2022

19,9

17,7

   ** в іноземній валюті

% річних

серпень 2022

4,9

4,5

 * домашні господарства:

% річних

серпень 2022

 

   ** в національній валюті

% річних

серпень 2022

22,2

21,0

   ** в іноземній валюті

% річних

серпень 2022

6,9

8,3

Індикатори фінансової стійкості

%

серпень 2022

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

       

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

2 кв. 2022

959

2 411

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2022

-6 245

-724

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2022

11 671

17 310

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2022

17 916

18 034

*** Баланс товарів

млн дол. США

2 кв. 2022

-3 310

-1 062

**** Експорт товарів

млн дол. США

2 кв. 2022

7 982

12 799

**** Імпорт товарів

млн дол. США

2 кв. 2022

11 292

13 861

*** Баланс послуг

млн дол. США

2 кв. 2022

-2 935

338

**** Експорт послуг

млн дол. США

2 кв. 2022

3 689

4 511

**** Імпорт послуг

млн дол. США

2 кв. 2022

6 624

4 173

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

2 кв. 2022

2 708

1 187

*** Надходження

млн дол. США

2 кв. 2022

3 531

3 383

*** Виплати

млн дол. США

2 кв. 2022

823

2 196

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

2 кв. 2022

4 496

1 948

*** Надходження

млн дол. США

2 кв. 2022

5 565

2 417

*** Виплати

млн дол. США

2 кв. 2022

1 069

469

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

2 кв. 2022

5

3

** Кредит

млн дол. США

2 кв. 2022

5

8

** Дебет

млн дол. США

2 кв. 2022

0

5

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

2 кв. 2022

1 515

2 316

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2022

-76

207

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2022

210

-370

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2022

86

66

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2022

-167

-938

** Похідні фінансові інструменти, активи

млн дол. США

2 кв. 2022

0

0

** Похідні фінансові інструменти, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2022

0

-47

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2022

8 959

5 896

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2022

2 403

2 467

** Резервні активи

млн дол. США

2 кв. 2022

-5 008

-2 741

*Помилки та упущення

млн дол. США

2 кв. 2022

551

-98

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

серпень 2022

25 438,75

22 386,60

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

серпень 2022

22 032,44

19 073,37

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

серпень 2022

0,31

0,32

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

серпень 2022

1 905,77

1 805,30

* Золото

млн дол. США

серпень 2022

1 500,23

1 507,61

* Інші резервні активи

млн дол. США

серпень 2022

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

серпень 2022

25 438,75

22 386,60

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

1 кв. 2022

160 931

159 099

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

1 кв. 2022

170 719

183 710

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

1 кв. 2022

-9 788

-24 611

Зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

2 кв. 2022

128 045

127 864

Зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

2 кв. 2022

55 396

52 884

* Центральний банк

млн дол. США

2 кв. 2022

4 735

5 156

* Інші депозитні корпорації

млн дол. США

2 кв. 2022

2 415

2 605

* Інші сектори

млн дол. США

2 кв. 2022

45 011

46 639

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

2 кв. 2022

20 488

20 580

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

Категорії даних відповідно до ССПД Плюс (проєкт)

Фінансовий сектор | Зовнішній сектор | Графік поширення даних за ССПД Плюс (проєкт)

Фінансовий сектор

Огляд інших фінансових корпорацій

млн грн

4 кв. 2021

натисніть тут

Проєкт метаданих

Індикатори фінансової стійкості (FSIs), перелік згідно з ССПД Плюс

%

2 кв. 2022

натисніть тут

Проєкт метаданих

Боргові цінні папери

млн грн

4 кв. 2021

натисніть тут

Проєкт метаданих

Зовнішній сектор

Участь у Скоординованому обстеженні портфельних інвестицій (CPIS)

млн дол. США

червень 2021

IMF CPIS

Метадані

Участь у Скоординованому обстеженні прямих інвестицій (CDIS)

млн дол. США

2020

IMF CDIS

Метадані

Участь в обстеженні валютної структури міжнародних резервів (COFER)

млн дол. США

2 кв. 2022

IMF COFER

Про COFER