Звичайна версія сайту
Спеціальний стандарт поширення даних

Національний банк забезпечує дотримання Спеціального стандарту поширення даних МВФ (ССПД) за категоріями даних фінансового та зовнішнього секторів економіки.

Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду (DSBB). Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page. DSBB забезпечує доступ до ССПД, національних сторінок поширення даних ССПД, розширеного Спеціального стандарту поширення даних (ССПД Плюс, керівництво для країн, що приєдналися, та користувачів).

Національна сторінка поширення даних ССПД на сайті Державної служби статистики України.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

Фінансовий сектор | Зовнішній сектор | Графік поширення даних ССПД

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

лютий 2023

2 518 161,0

2 498 702,2

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

лютий 2023

629 358,4

643 281,0

* Грошовий агрегат М1

млн грн

лютий 2023

1 514 616,5

1 530 530,1

* Грошовий агрегат М2

млн грн

лютий 2023

2 517 110,7

2 497 632,3

Інші статті (чисті)

млн грн

лютий 2023

831 293,9

892 562,0

Внутрішні вимоги

млн грн

лютий 2023

2 113 835,8

2 142 392,1

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

лютий 2023

1 131 612,7

1 144 421,6

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

лютий 2023

1 384 056,2

1 363 464,1

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

лютий 2023

252 443,6

219 042,5

* Вимоги до інших секторів

млн грн

лютий 2023

982 223,1

997 970,4

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

лютий 2023

9 835,6

10 200,0

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

лютий 2023

8 539,4

9 316,2

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

лютий 2023

61 761,5

62 047,4

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

лютий 2023

682 712,5

692 530,1

** Вимоги до домашніх господарств та НКОДГ

млн грн

лютий 2023

219 374,1

223 876,7

Чисті зовнішні активи

млн грн

лютий 2023

1 235 619,2

1 248 872,2

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

лютий 2023

1 552 109,1

1 573 651,1

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

лютий 2023

316 489,9

324 778,9

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

лютий 2023

847 001,8

829 830,8

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

лютий 2023

567 810,3

645 873,5

Внутрішні вимоги

млн грн

лютий 2023

582 938,5

614 487,4

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

лютий 2023

582 529,5

614 095,4

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

лютий 2023

768 175,9

765 479,4

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

лютий 2023

185 646,5

151 384,0

* Вимоги до інших секторів

млн грн

лютий 2023

409,0

392,0

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

лютий 2023

209,1

205,8

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

лютий 2023

0,8

0,4

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

лютий 2023

21,0

18,9

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

лютий 2023

132,8

121,0

** Вимоги до домашніх господарств та НКОДГ

млн грн

лютий 2023

45,3

46,0

Чисті зовнішні активи

млн грн

лютий 2023

831 873,5

861 216,9

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

лютий 2023

1 067 019,0

1 104 250,7

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

лютий 2023

235 145,4

243 033,8

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

17.03.2023

25,0

25,0
(з 27.01.2023)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

лютий 2023

27,0

27,0

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

лютий 2023

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

лютий 2023

 

   ** в національній валюті

% річних

лютий 2023

12,0

10,7

   ** в іноземній валюті

% річних

лютий 2023

0,6

0,9

 * домашні господарства:

% річних

лютий 2023

 

   ** в національній валюті

% річних

лютий 2023

10,8

10,6

   ** в іноземній валюті

% річних

лютий 2023

0,6

0,6

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

лютий 2023

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

лютий 2023

 

   ** в національній валюті

% річних

лютий 2023

20,4

19,5

   ** в іноземній валюті

% річних

лютий 2023

5,4

5,8

 * домашні господарства:

% річних

лютий 2023

 

   ** в національній валюті

% річних

лютий 2023

29,8

29,0

   ** в іноземній валюті

% річних

лютий 2023

14,6

11,6

Індикатори фінансової стійкості

%

січень 2023

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

       

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

4 кв. 2022

112

4 979

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2022

-9 868

-7 715

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2022

14 683

13 455

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2022

24 551

21 170

*** Баланс товарів

млн дол. США

4 кв. 2022

-6 191

-4 303

**** Експорт товарів

млн дол. США

4 кв. 2022

10 498

9 701

**** Імпорт товарів

млн дол. США

4 кв. 2022

16 689

14 004

*** Баланс послуг

млн дол. США

4 кв. 2022

-3 677

-3 412

**** Експорт послуг

млн дол. США

4 кв. 2022

4 185

3 754

**** Імпорт послуг

млн дол. США

4 кв. 2022

7 862

7 166

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

4 кв. 2022

2 295

2 697

*** Надходження

млн дол. США

4 кв. 2022

3 448

3 244

*** Виплати

млн дол. США

4 кв. 2022

1 153

547

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

4 кв. 2022

7 685

9 997

*** Надходження

млн дол. США

4 кв. 2022

7 973

11 287

*** Виплати

млн дол. США

4 кв. 2022

288

1 290

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

4 кв. 2022

65

44

** Кредит

млн дол. США

4 кв. 2022

68

45

** Дебет

млн дол. США

4 кв. 2022

3

1

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

4 кв. 2022

68

5 391

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2022

49

-146

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2022

512

186

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2022

387

102

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2022

-203

-77

** Похідні фінансові інструменти, активи

млн дол. США

4 кв. 2022

0

0

** Похідні фінансові інструменти, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2022

0

0

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2022

4 547

4 487

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2022

8 656

374

** Резервні активи

млн дол. США

4 кв. 2022

4 050

1 431

*Помилки та упущення

млн дол. США

4 кв. 2022

-109

368

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

лютий 2023

28 869,64

29 928,21

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

лютий 2023

26 697,49

27 352,67

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

лютий 2023

0,32

0,33

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

лютий 2023

602,78

906,56

* Золото

млн дол. США

лютий 2023

1 569,05

1 668,65

* Інші резервні активи

млн дол. США

лютий 2023

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

лютий 2023

28 869,64

29 928,21

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

3 кв. 2022

164 336

161 572

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

3 кв. 2022

163 649

175 005

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

3 кв. 2022

687

-13 433

Зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

4 кв. 2022

131 998

121 645

Зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

4 кв. 2022

65 305

55 015

* Центральний банк

млн дол. США

4 кв. 2022

3 835

3 925

* Інші депозитні корпорації

млн дол. США

4 кв. 2022

2 054

2 255

* Інші сектори

млн дол. США

4 кв. 2022

40 225

40 214

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

4 кв. 2022

20 579

20 236

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

Категорії даних відповідно до ССПД Плюс (проєкт)

Фінансовий сектор | Зовнішній сектор | Графік поширення даних за ССПД Плюс (проєкт)

Фінансовий сектор

Огляд інших фінансових корпорацій

млн грн

4 кв. 2021

натисніть тут

Проєкт метаданих

Індикатори фінансової стійкості (FSIs), перелік згідно з ССПД Плюс

%

4 кв. 2022

натисніть тут

Проєкт метаданих

Боргові цінні папери

млн грн

4 кв. 2021

натисніть тут

Проєкт метаданих

Зовнішній сектор

Участь у Скоординованому обстеженні портфельних інвестицій (CPIS)

млн дол. США

грудень 2021

IMF CPIS

Метадані

Участь у Скоординованому обстеженні прямих інвестицій (CDIS)

млн дол. США

2021

IMF CDIS

Метадані

Участь в обстеженні валютної структури міжнародних резервів (COFER)

млн дол. США

3 кв. 2022

IMF COFER

Про COFER