Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Спеціальний стандарт поширення даних

Національний банк забезпечує дотримання Спеціального стандарту поширення даних МВФ (ССПД) за категоріями даних фінансового та зовнішнього секторів економіки.

Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду (DSBB). Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page. DSBB забезпечує доступ до ССПД, національних сторінок поширення даних ССПД, розширеного Спеціального стандарту поширення даних (ССПД Плюс, керівництво для країн, що приєдналися, та користувачів).

Національна сторінка поширення даних ССПД на сайті Державної служби статистики України.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

Фінансовий сектор | Зовнішній сектор | Графік поширення даних ССПД

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

травень 2024

3 219 336,2

3 177 499,2

xlsx

SDMX

* Грошовий агрегат М0

млн грн

травень 2024

747 795,6

741 417,8

* Грошовий агрегат М1

млн грн

травень 2024

1 922 009,5

1 890 499,0

* Грошовий агрегат М2

млн грн

травень 2024

3 218 831,8

3 176 736,0

Інші статті (чисті)

млн грн

травень 2024

1 249 032,3

1 191 027,6

Внутрішні вимоги

млн грн

травень 2024

2 402 664,8

2 224 615,3

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

травень 2024

1 362 059,3

1 203 530,7

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

травень 2024

1 540 408,6

1 546 007,9

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

травень 2024

178 349,3

342 477,1

* Вимоги до інших секторів

млн грн

травень 2024

1 040 605,6

1 021 084,5

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

травень 2024

18 440,8

16 014,6

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

травень 2024

4 350,6

4 302,2

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

травень 2024

67 776,6

65 988,5

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

травень 2024

686 306,4

676 538,9

** Вимоги до домашніх господарств та НКОДГ

млн грн

травень 2024

263 731,2

258 240,3

Чисті зовнішні активи

млн грн

травень 2024

2 065 703,6

2 143 911,5

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

травень 2024

2 216 154,9

2 294 574,0

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

травень 2024

150 451,3

150 662,5

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

червень 2024

1 079 531,0

1 026 100,7

 

xlsx

SDMX

Інші статті (чисті)

млн грн

червень 2024

1 044 722,5

1 086 485,3

Внутрішні вимоги

млн грн

червень 2024

653 522,5

597 189,4

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

червень 2024

653 129,5

596 745,5

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

червень 2024

712 370,0

726 256,2

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

червень 2024

59 240,5

129 510,7

* Вимоги до інших секторів

млн грн

червень 2024

393,0

444,0

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

червень 2024

207,4

210,8

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

червень 2024

0,7

0,6

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

червень 2024

21,1

28,7

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

червень 2024

128,5

168,8

** Вимоги до домашніх господарств та НКОДГ

млн грн

червень 2024

35,4

35,1

Чисті зовнішні активи

млн грн

червень 2024

1 470 731,0

1 515 396,5

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

червень 2024

1 541 605,8

1 586 281,4

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

червень 2024

70 874,8

70 884,9

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

14.06.2024

13,0

13,5
(з 26.04.2024)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

червень 2024

13,0

-

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

червень 2024

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

червень 2024

 

   ** в національній валюті

% річних

червень 2024

8,6

8,9

   ** в іноземній валюті

% річних

червень 2024

0,9

0,9

 * домашні господарства:

% річних

червень 2024

 

   ** в національній валюті

% річних

червень 2024

10,5

10,6

   ** в іноземній валюті

% річних

червень 2024

1,0

1,0

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

червень 2024

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

червень 2024

 

   ** в національній валюті

% річних

червень 2024

15,6

15,8

   ** в іноземній валюті

% річних

червень 2024

6,7

6,9

 * домашні господарства:

% річних

червень 2024

 

   ** в національній валюті

% річних

червень 2024

27,5

27,7

   ** в іноземній валюті

% річних

червень 2024

17,0

20,6

Індикатори фінансової стійкості

% річних

травень 2024

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

       

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

1 кв. 2024

-3 234

-3 620

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2024

-6 963

-9 916

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2024

14 231

13 103

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2024

21 194

23 019

*** Баланс товарів

млн дол. США

1 кв. 2024

-5 604

-8 271

**** Експорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2024

10 004

8 702

**** Імпорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2024

15 608

16 973

*** Баланс послуг

млн дол. США

1 кв. 2024

-1 359

-1 645

**** Експорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2024

4 227

4 401

**** Імпорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2024

5 586

6 046

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2024

371

1 362

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2024

2 749

2 809

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2024

2 378

1 447

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2024

3 358

4 934

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2024

3 630

5 205

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2024

272

271

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

1 кв. 2024

58

30

** Кредит

млн дол. США

1 кв. 2024

80

33

** Дебет

млн дол. США

1 кв. 2024

22

3

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

1 кв. 2024

-3 116

-3 343

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2024

127

-3

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2024

2 052

584

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2024

-188

604

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2024

-142

-151

** Похідні фінансові інструменти, активи

млн дол. США

1 кв. 2024

0

0

** Похідні фінансові інструменти, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2024

0

0

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2024

4 361

3 126

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2024

8 708

6 998

** Резервні активи

млн дол. США

1 кв. 2024

3 202

361

*Помилки та упущення

млн дол. США

1 кв. 2024

60

247

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

червень 2024

37 894,20

39 037,22

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

червень 2024

35 844,36

36 264,65

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

червень 2024

0,32

0,32

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

червень 2024

42,13

748,50

* Золото

млн дол. США

червень 2024

2 007,39

2 023,75

* Інші резервні активи

млн дол. США

червень 2024

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

травень 2024

39 037,22

42 403,61

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

1 кв. 2024

200 877

193 710

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

1 кв. 2024

212 521

205 363

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

1 кв. 2024

-11 644

-11 653

Зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

1 кв. 2024

167 831

161 533

Зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

1 кв. 2024

103 071

96 081

* Центральний банк

млн дол. США

1 кв. 2024

1 822

2 240

* Інші депозитні корпорації

млн дол. США

1 кв. 2024

1 638

1 738

* Інші сектори

млн дол. США

1 кв. 2024

40 023

40 302

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

1 кв. 2024

21 277

21 172

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

Категорії даних відповідно до ССПД Плюс (проєкт)

Фінансовий сектор | Зовнішній сектор | Графік поширення даних за ССПД Плюс (проєкт)

Фінансовий сектор

Огляд інших фінансових корпорацій

млн грн

4 кв. 2023

xlsx

SDMX

Проєкт метаданих

Індикатори фінансової стійкості (FSIs), перелік згідно з ССПД Плюс

%

1 кв. 2024

xlsx

SDMX

Проєкт метаданих

Боргові цінні папери

млн грн

4 кв. 2023

xlsx

SDMX

Проєкт метаданих

Зовнішній сектор

Участь у Скоординованому обстеженні портфельних інвестицій (CPIS)

млн дол. США

грудень 2022

IMF CPIS

Метадані

Участь у Скоординованому обстеженні прямих інвестицій (CDIS)

млн дол. США

2022

IMF CDIS

Метадані

Участь в обстеженні валютної структури міжнародних резервів (COFER)

млн дол. США

1 кв. 2024

IMF COFER

Про COFER