Звичайна версія сайту
Спеціальний стандарт поширення даних

Національний банк забезпечує дотримання Спеціального стандарту поширення даних за категоріями даних фінансового та зовнішнього секторів економіки.