Звичайна версія сайту
Спеціальний стандарт поширення даних

Національний банк забезпечує дотримання Спеціального стандарту поширення даних МВФ (ССПД) за категоріями даних фінансового та зовнішнього секторів економіки.

Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду (DSBB). Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page. DSBB забезпечує доступ до ССПД, національних сторінок поширення даних ССПД, розширеного Спеціального стандарту поширення даних (ССПД Плюс, керівництво для країн, що приєдналися, та користувачів).

Національна сторінка поширення даних ССПД на сайті Державної служби статистики України.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

Фінансовий сектор | Зовнішній сектор | Графік поширення даних ССПД

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду
Уточнені дані

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

травень 2022

2 121 040,2

2 125 423,9

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

травень 2022

634 444,5

640 162,5

* Грошовий агрегат М1

млн грн

травень 2022

1 391 157,3

1 403 404,4

* Грошовий агрегат М2

млн грн

травень 2022

2 119 562,9

2 123 886,0

Інші статті (чисті)

млн грн

травень 2022

657 438,0

639 225,3

Внутрішній кредит

млн грн

травень 2022

2 089 202,2

2 014 563,8

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

травень 2022

1 033 228,6

966 613,7

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

травень 2022

1 071 023,6

1 030 646,3

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

травень 2022

37 795,1

64 032,6

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

травень 2022

1 055 973,7

1 047 950,1

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

травень 2022

13 952,5

14 411,5

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

травень 2022

15 138,9

15 208,0

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

травень 2022

60 088,2

60 627,8

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

травень 2022

708 138,9

696 061,5

** Вимоги до домашніх господарств та НКОДГ

млн грн

травень 2022

258 655,2

261 641,3

Чисті зовнішні активи

млн грн

травень 2022

689 276,1

750 085,4

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

травень 2022

998 136,6

1 054 633,4

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

травень 2022

308 860,5

304 548,1

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

травень 2022

739 020,8

736 288,2

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

травень 2022

216 967,8

211 326,5

Внутрішній кредит

млн грн

травень 2022

432 522,4

365 127,5

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

травень 2022

432 118,9

364 684,8

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

травень 2022

449 046,8

407 448,6

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

травень 2022

16 927,9

42 763,7

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

травень 2022

403,5

442,7

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

травень 2022

207,8

244,6

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

травень 2022

2,0

0,9

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

травень 2022

65,3

61,4

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

травень 2022

71,0

65,0

** Вимоги до домашніх господарств та НКОДГ

млн грн

травень 2022

57,4

70,8

Чисті зовнішні активи

млн грн

травень 2022

523 466,2

582 487,2

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

травень 2022

751 391,5

807 265,2

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

травень 2022

227 925,3

224 778,0

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

03.06.2022

25,0

10,0
(з 04.03.2022)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

травень 2022

11,0

11,0

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

травень 2022

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

травень 2022

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2022

4,3

4,9

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2022

1,2

1,7

 * домашні господарства:

% річних

травень 2022

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2022

5,7

5,9

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2022

0,6

0,5

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

травень 2022

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

травень 2022

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2022

13,9

13,7

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2022

4,2

4,3

 * домашні господарства:

% річних

травень 2022

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2022

21,0

24,5

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2022

12,3

32,3

Індикатори фінансової стійкості

%

квітень 2022

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

       

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

1 кв. 2022

2 305

-1 716

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2022

-550

-1 841

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2022

17 301

23 897

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2022

17 851

25 738

*** Баланс товарів

млн дол. США

1 кв. 2022

-988

-3 151

**** Експорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2022

12 851

18 533

**** Імпорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2022

13 839

21 684

*** Баланс послуг

млн дол. США

1 кв. 2022

438

1 310

**** Експорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2022

4 450

5 364

**** Імпорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2022

4 012

4 054

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2022

913

-1 068

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2022

3 148

3 631

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2022

2 235

4 699

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2022

1 942

1 193

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2022

2 388

1 836

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2022

446

643

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

1 кв. 2022

3

4

** Кредит

млн дол. США

1 кв. 2022

8

5

** Дебет

млн дол. США

1 кв. 2022

5

1

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

1 кв. 2022

2 049

-1 412

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2022

217

-277

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2022

-203

1 374

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2022

66

82

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2022

-938

482

** Похідні фінансові інструменти, активи

млн дол. США

1 кв. 2022

0

0

** Похідні фінансові інструменти, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2022

-47

-170

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2022

5 600

1 013

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2022

2 281

2 969

** Резервні активи

млн дол. США

1 кв. 2022

-2 741

2 425

*Помилки та упущення

млн дол. США

1 кв. 2022

-259

300

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

травень 2022

25 102,24

26 945,07

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

травень 2022

22 278,68

24 030,71

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

травень 2022

0,33

0,33

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

травень 2022

1 218,63

1 281,81

* Золото

млн дол. США

травень 2022

1 604,60

1 632,22

* Інші резервні активи

млн дол. США

травень 2022

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

травень 2022

25 102,24

26 945,07

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

1 кв. 2022

160 931

159 099

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

1 кв. 2022

170 719

183 710

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

1 кв. 2022

-9 788

-24 611

Зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

1 кв. 2022

127 462

129 713

Зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

1 кв. 2022

52 882

51 250

* Центральний банк

млн дол. США

1 кв. 2022

5 156

5 825

* Інші депозитні корпорації

млн дол. США

1 кв. 2022

2 605

3 406

* Інші сектори

млн дол. США

1 кв. 2022

46 472

47 102

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

1 кв. 2022

20 347

22 130

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

Категорії даних відповідно до ССПД Плюс (проєкт)

Фінансовий сектор | Зовнішній сектор | Графік поширення даних за ССПД Плюс (проєкт)

Фінансовий сектор

Огляд інших фінансових корпорацій

млн грн

4 кв. 2021

натисніть тут

Проєкт метаданих

Індикатори фінансової стійкості (FSIs), перелік згідно з ССПД Плюс

%

1 кв. 2022

натисніть тут

Проєкт метаданих

Боргові цінні папери

млн грн

4 кв. 2021

натисніть тут

Проєкт метаданих

Зовнішній сектор

Участь у Скоординованому обстеженні портфельних інвестицій (CPIS)

млн дол. США

червень 2021

IMF CPIS

Метадані

Участь у Скоординованому обстеженні прямих інвестицій (CDIS)

млн дол. США

2020

IMF CDIS

Метадані

Участь в обстеженні валютної структури міжнародних резервів (COFER)

млн дол. США

1 кв. 2022

IMF COFER

Про COFER