Звичайна версія сайту
Спеціальний стандарт поширення даних

Національний банк забезпечує дотримання Спеціального стандарту поширення даних МВФ (ССПД) за категоріями даних фінансового та зовнішнього секторів економіки.

Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду (DSBB). Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page. DSBB забезпечує доступ до ССПД, національних сторінок поширення даних ССПД, розширеного Спеціального стандарту поширення даних (ССПД Плюс, керівництво для країн, що приєдналися, та користувачів).

Національна сторінка поширення даних ССПД на сайті Державної служби статистики України.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

Фінансовий сектор | Зовнішній сектор | Графік поширення даних ССПД

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

жовтень 2022

2 324 889,0

2 277 068,0

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

жовтень 2022

623 911,5

623 268,9

* Грошовий агрегат М1

млн грн

жовтень 2022

1 434 325,3

1 402 610,5

* Грошовий агрегат М2

млн грн

жовтень 2022

2 323 630,8

2 275 701,0

Інші статті (чисті)

млн грн

жовтень 2022

884 728,7

861 898,7

Внутрішній кредит

млн грн

жовтень 2022

2 177 548,7

2 194 923,5

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

жовтень 2022

1 126 903,1

1 130 119,5

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

жовтень 2022

1 307 954,3

1 278 847,0

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

жовтень 2022

181 051,2

148 727,4

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

жовтень 2022

1 050 645,6

1 064 804,0

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

жовтень 2022

10 892,6

11 060,4

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

жовтень 2022

12 123,2

12 651,1

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

жовтень 2022

64 150,0

64 452,9

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

жовтень 2022

722 827,4

731 857,0

** Вимоги до домашніх господарств та НКОДГ

млн грн

жовтень 2022

240 652,3

244 782,6

Чисті зовнішні активи

млн грн

жовтень 2022

1 032 069,0

944 043,2

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

жовтень 2022

1 357 247,0

1 270 639,1

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

жовтень 2022

325 177,9

326 596,0

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

жовтень 2022

734 049,8

740 492,3

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

жовтень 2022

569 279,7

490 253,5

Внутрішній кредит

млн грн

жовтень 2022

593 599,3

572 384,0

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

жовтень 2022

593 230,1

572 024,1

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

жовтень 2022

709 123,1

674 603,7

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

жовтень 2022

115 893,0

102 579,5

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

жовтень 2022

369,2

359,9

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

жовтень 2022

205,8

205,8

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

жовтень 2022

1,2

1,2

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

жовтень 2022

23,6

28,1

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

жовтень 2022

90,8

77,6

** Вимоги до домашніх господарств та НКОДГ

млн грн

жовтень 2022

47,8

47,2

Чисті зовнішні активи

млн грн

жовтень 2022

709 730,2

658 361,8

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

жовтень 2022

946 601,5

896 905,5

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

жовтень 2022

236 871,3

238 543,7

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

21.10.2022

25,0

25,0
(з 09.09.2022)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

жовтень 2022

27,0

27,0

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

жовтень 2022

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

жовтень 2022

 

   ** в національній валюті

% річних

жовтень 2022

9,0

9,1

   ** в іноземній валюті

% річних

жовтень 2022

1,3

1,2

 * домашні господарства:

% річних

жовтень 2022

 

   ** в національній валюті

% річних

жовтень 2022

9,2

9,1

   ** в іноземній валюті

% річних

жовтень 2022

0,7

0,8

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

жовтень 2022

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

жовтень 2022

 

   ** в національній валюті

% річних

жовтень 2022

19,6

19,6

   ** в іноземній валюті

% річних

жовтень 2022

6,0

5,5

 * домашні господарства:

% річних

жовтень 2022

 

   ** в національній валюті

% річних

жовтень 2022

32,3

30,9

   ** в іноземній валюті

% річних

жовтень 2022

25,4

32,4

Індикатори фінансової стійкості

%

вересень 2022

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

       

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

2 кв. 2022

959

2 411

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2022

-6 245

-724

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2022

11 671

17 310

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2022

17 916

18 034

*** Баланс товарів

млн дол. США

2 кв. 2022

-3 310

-1 062

**** Експорт товарів

млн дол. США

2 кв. 2022

7 982

12 799

**** Імпорт товарів

млн дол. США

2 кв. 2022

11 292

13 861

*** Баланс послуг

млн дол. США

2 кв. 2022

-2 935

338

**** Експорт послуг

млн дол. США

2 кв. 2022

3 689

4 511

**** Імпорт послуг

млн дол. США

2 кв. 2022

6 624

4 173

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

2 кв. 2022

2 708

1 187

*** Надходження

млн дол. США

2 кв. 2022

3 531

3 383

*** Виплати

млн дол. США

2 кв. 2022

823

2 196

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

2 кв. 2022

4 496

1 948

*** Надходження

млн дол. США

2 кв. 2022

5 565

2 417

*** Виплати

млн дол. США

2 кв. 2022

1 069

469

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

2 кв. 2022

5

3

** Кредит

млн дол. США

2 кв. 2022

5

8

** Дебет

млн дол. США

2 кв. 2022

0

5

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

2 кв. 2022

1 515

2 316

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2022

-76

207

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2022

210

-370

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2022

86

66

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2022

-167

-938

** Похідні фінансові інструменти, активи

млн дол. США

2 кв. 2022

0

0

** Похідні фінансові інструменти, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2022

0

-47

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2022

8 959

5 896

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2022

2 403

2 467

** Резервні активи

млн дол. США

2 кв. 2022

-5 008

-2 741

*Помилки та упущення

млн дол. США

2 кв. 2022

551

-98

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

жовтень 2022

25 246,38

23 932,19

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

жовтень 2022

21 976,16

21 241,66

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

жовтень 2022

0,31

0,31

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

жовтень 2022

1 840,22

1 259,77

* Золото

млн дол. США

жовтень 2022

1 429,69

1 430,45

* Інші резервні активи

млн дол. США

жовтень 2022

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

жовтень 2022

25 246,38

23 932,19

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

2 кв. 2022

162 154

159 988

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

2 кв. 2022

172 549

173 204

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

2 кв. 2022

-10 395

-13 216

Зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

2 кв. 2022

128 045

127 864

Зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

2 кв. 2022

55 396

52 884

* Центральний банк

млн дол. США

2 кв. 2022

4 735

5 156

* Інші депозитні корпорації

млн дол. США

2 кв. 2022

2 415

2 605

* Інші сектори

млн дол. США

2 кв. 2022

45 011

46 639

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

2 кв. 2022

20 488

20 580

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

Категорії даних відповідно до ССПД Плюс (проєкт)

Фінансовий сектор | Зовнішній сектор | Графік поширення даних за ССПД Плюс (проєкт)

Фінансовий сектор

Огляд інших фінансових корпорацій

млн грн

4 кв. 2021

натисніть тут

Проєкт метаданих

Індикатори фінансової стійкості (FSIs), перелік згідно з ССПД Плюс

%

3 кв. 2022

натисніть тут

Проєкт метаданих

Боргові цінні папери

млн грн

4 кв. 2021

натисніть тут

Проєкт метаданих

Зовнішній сектор

Участь у Скоординованому обстеженні портфельних інвестицій (CPIS)

млн дол. США

червень 2021

IMF CPIS

Метадані

Участь у Скоординованому обстеженні прямих інвестицій (CDIS)

млн дол. США

2020

IMF CDIS

Метадані

Участь в обстеженні валютної структури міжнародних резервів (COFER)

млн дол. США

3 кв. 2022

IMF COFER

Про COFER