Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Спеціальний стандарт поширення даних

Національний банк забезпечує дотримання Спеціального стандарту поширення даних МВФ (ССПД) за категоріями даних фінансового та зовнішнього секторів економіки.

Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду (DSBB). Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page. DSBB забезпечує доступ до ССПД, національних сторінок поширення даних ССПД, розширеного Спеціального стандарту поширення даних (ССПД Плюс, керівництво для країн, що приєдналися, та користувачів).

Національна сторінка поширення даних ССПД на сайті Державної служби статистики України.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

Фінансовий сектор | Зовнішній сектор | Графік поширення даних ССПД

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

лютий 2024

3 057 409,6

3 015 126,9

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

лютий 2024

713 493,9

704 169,9

* Грошовий агрегат М1

млн грн

лютий 2024

1 823 842,1

1 792 574,0

* Грошовий агрегат М2

млн грн

лютий 2024

3 056 583,2

3 014 403,4

Інші статті (чисті)

млн грн

лютий 2024

1 108 787,5

1 119 235,2

Внутрішні вимоги

млн грн

лютий 2024

2 340 390,7

2 274 142,9

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

лютий 2024

1 348 044,9

1 284 104,1

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

лютий 2024

1 524 121,1

1 502 183,8

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

лютий 2024

176 076,2

218 079,6

* Вимоги до інших секторів

млн грн

лютий 2024

992 345,8

990 038,8

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

лютий 2024

11 378,2

10 509,7

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

лютий 2024

4 550,0

4 609,3

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

лютий 2024

66 127,1

65 976,7

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

лютий 2024

663 776,4

665 674,6

** Вимоги до домашніх господарств та НКОДГ

млн грн

лютий 2024

246 514,2

243 268,4

Чисті зовнішні активи

млн грн

лютий 2024

1 825 806,4

1 860 219,2

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

лютий 2024

1 983 163,1

2 025 289,1

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

лютий 2024

157 356,7

165 069,9

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

березень 2024

1 007 051,5

982 895,7

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

березень 2024

1 021 604,5

987 097,1

Внутрішні вимоги

млн грн

березень 2024

379 001,0

628 580,7

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

березень 2024

378 564,9

628 123,4

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

березень 2024

736 518,7

734 225,8

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

березень 2024

357 953,8

106 102,4

* Вимоги до інших секторів

млн грн

березень 2024

436,1

457,3

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

березень 2024

210,8

210,8

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

березень 2024

0,4

0,4

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

березень 2024

26,8

29,1

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

березень 2024

162,7

179,7

** Вимоги до домашніх господарств та НКОДГ

млн грн

березень 2024

35,5

37,3

Чисті зовнішні активи

млн грн

березень 2024

1 649 651,0

1 341 412,1

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

березень 2024

1 722 159,9

1 421 542,3

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

березень 2024

72 504,9

80 130,2

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

15.03.2024

14,5

15,0
(з 26.01.2024)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

березень 2024

19,5

-

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

березень 2024

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

березень 2024

 

   ** в національній валюті

% річних

березень 2024

9,6

9,8

   ** в іноземній валюті

% річних

березень 2024

0,8

0,7

 * домашні господарства:

% річних

березень 2024

 

   ** в національній валюті

% річних

березень 2024

11,0

11,0

   ** в іноземній валюті

% річних

березень 2024

1,0

1,0

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

березень 2024

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

березень 2024

 

   ** в національній валюті

% річних

березень 2024

16,9

16,9

   ** в іноземній валюті

% річних

березень 2024

6,8

6,7

 * домашні господарства:

% річних

березень 2024

 

   ** в національній валюті

% річних

березень 2024

27,3

27,6

   ** в іноземній валюті

% річних

березень 2024

13,3

13,8

Індикатори фінансової стійкості

% річних

лютий 2024

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

       

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

4 кв. 2023

-3 095

-4 253

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2023

-9 870

-10 417

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2023

13 103

11 451

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2023

22 973

21 868

*** Баланс товарів

млн дол. США

4 кв. 2023

-8 271

-8 682

**** Експорт товарів

млн дол. США

4 кв. 2023

8 702

7 407

**** Імпорт товарів

млн дол. США

4 кв. 2023

16 973

16 089

*** Баланс послуг

млн дол. США

4 кв. 2023

-1 599

-1 735

**** Експорт послуг

млн дол. США

4 кв. 2023

4 401

4 044

**** Імпорт послуг

млн дол. США

4 кв. 2023

6 000

5 779

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

4 кв. 2023

1 967

798

*** Надходження

млн дол. США

4 кв. 2023

2 943

2 996

*** Виплати

млн дол. США

4 кв. 2023

976

2 198

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

4 кв. 2023

4 808

5 366

*** Надходження

млн дол. США

4 кв. 2023

5 106

5 631

*** Виплати

млн дол. США

4 кв. 2023

298

265

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

4 кв. 2023

30

26

** Кредит

млн дол. США

4 кв. 2023

33

43

** Дебет

млн дол. США

4 кв. 2023

3

17

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

4 кв. 2023

-2 731

-4 363

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2023

-3

-14

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2023

113

1 626

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2023

604

707

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2023

-151

-148

** Похідні фінансові інструменти, активи

млн дол. США

4 кв. 2023

0

0

** Похідні фінансові інструменти, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2023

0

0

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2023

3 289

853

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2023

7 020

5 104

** Резервні активи

млн дол. США

4 кв. 2023

361

673

*Помилки та упущення

млн дол. США

4 кв. 2023

334

-136

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

березень 2024

43 767,07

37 059,98

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

березень 2024

39 486,28

35 283,41

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

березень 2024

0,32

0,32

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

березень 2024

2 362,87

17,91

* Золото

млн дол. США

березень 2024

1 917,60

1 758,34

* Інші резервні активи

млн дол. США

березень 2024

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

березень 2024

43 767,07

37 059,98

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

4 кв. 2023

193 873

189 230

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

4 кв. 2023

204 513

194 971

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

4 кв. 2023

-10 640

-5 741

Зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

4 кв. 2023

161 533

150 938

Зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

4 кв. 2023

96 081

85 619

* Центральний банк

млн дол. США

4 кв. 2023

2 240

2 443

* Інші депозитні корпорації

млн дол. США

4 кв. 2023

1 738

1 681

* Інші сектори

млн дол. США

4 кв. 2023

40 302

40 378

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

4 кв. 2023

21 172

20 817

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

Категорії даних відповідно до ССПД Плюс (проєкт)

Фінансовий сектор | Зовнішній сектор | Графік поширення даних за ССПД Плюс (проєкт)

Фінансовий сектор

Огляд інших фінансових корпорацій

млн грн

3 кв. 2023

натисніть тут

Проєкт метаданих

Індикатори фінансової стійкості (FSIs), перелік згідно з ССПД Плюс

%

4 кв. 2023

натисніть тут

Проєкт метаданих

Боргові цінні папери

млн грн

3 кв. 2023

натисніть тут

Проєкт метаданих

Зовнішній сектор

Участь у Скоординованому обстеженні портфельних інвестицій (CPIS)

млн дол. США

грудень 2022

IMF CPIS

Метадані

Участь у Скоординованому обстеженні прямих інвестицій (CDIS)

млн дол. США

2022

IMF CDIS

Метадані

Участь в обстеженні валютної структури міжнародних резервів (COFER)

млн дол. США

4 кв. 2023

IMF COFER

Про COFER