Звичайна версія сайту
Спеціальний стандарт поширення даних

Національний банк забезпечує дотримання Спеціального стандарту поширення даних МВФ (ССПД) за категоріями даних фінансового та зовнішнього секторів економіки.

Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду (DSBB). Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page. DSBB забезпечує доступ до ССПД, національних сторінок поширення даних ССПД, розширеного Спеціального стандарту поширення даних (ССПД Плюс, керівництво для країн, що приєдналися, та користувачів).

Національна сторінка поширення даних ССПД на сайті Державної служби статистики України.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

лютий 2022

2 031 110,8

2 047 249,0

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

лютий 2022

634 712,1

583 531,9

* Грошовий агрегат М1

млн грн

лютий 2022

1 269 418,7

1 230 824,2

* Грошовий агрегат М2

млн грн

лютий 2022

2 029 535,7

2 045 429,9

Інші статті (чисті)

млн грн

лютий 2022

657 802,1

673 866,1

Внутрішній кредит

млн грн

лютий 2022

1 948 782,9

1 953 188,0

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

лютий 2022

899 668,2

882 449,3

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

лютий 2022

953 968,5

967 759,3

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

лютий 2022

54 300,4

85 310,1

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

лютий 2022

1 049 114,8

1 070 738,7

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

лютий 2022

14 475,9

14 516,8

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

лютий 2022

15 245,9

15 628,0

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

лютий 2022

52 721,2

55 314,9

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

лютий 2022

695 980,9

720 453,8

** Вимоги до інших секторів

млн грн

лютий 2022

270 690,9

264 825,2

Чисті зовнішні активи

млн грн

лютий 2022

740 130,0

767 927,1

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

лютий 2022

1 089 703,1

1 122 350,3

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

лютий 2022

349 573,1

354 423,2

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

квітень 2022

736 288,2

732 841,5

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

квітень 2022

211 326,5

171 898,5

Внутрішній кредит

млн грн

квітень 2022

365 127,5

295 726,7

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

квітень 2022

364 684,8

295 316,6

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

квітень 2022

407 448,6

356 195,3

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

квітень 2022

42 763,7

60 878,6

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

квітень 2022

442,7

410,1

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

квітень 2022

244,6

244,7

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

квітень 2022

0,9

1,0

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

квітень 2022

61,4

28,3

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

квітень 2022

65,0

63,7

** Вимоги до інших секторів

млн грн

квітень 2022

70,8

72,3

Чисті зовнішні активи

млн грн

квітень 2022

582 487,2

609 013,2

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

квітень 2022

807 265,2

841 869,0

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

квітень 2022

224 778,0

232 855,8

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

04.03.2022

10,0

10,0
(з 21.01.2022)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

квітень 2022

11,0

11,0

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

квітень 2022

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

квітень 2022

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2022

4,9

6,1

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2022

1,7

1,4

 * домашні господарства:

% річних

квітень 2022

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2022

5,9

6,7

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2022

0,5

0,4

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

квітень 2022

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

квітень 2022

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2022

13,7

13,2

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2022

4,3

3,6

 * домашні господарства:

% річних

квітень 2022

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2022

24,5

20,4

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2022

32,3

4,0

Індикатори фінансової стійкості

%

березень 2022

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

       

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

4 кв. 2021

-1 172

-1 272

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2021

-1 511

-544

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2021

24 192

21 996

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2021

25 703

22 540

*** Баланс товарів

млн дол. США

4 кв. 2021

-3 090

-1 373

**** Експорт товарів

млн дол. США

4 кв. 2021

18 550

17 138

**** Імпорт товарів

млн дол. США

4 кв. 2021

21 640

18 511

*** Баланс послуг

млн дол. США

4 кв. 2021

1 579

829

**** Експорт послуг

млн дол. США

4 кв. 2021

5 642

4 858

**** Імпорт послуг

млн дол. США

4 кв. 2021

4 063

4 029

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

4 кв. 2021

-889

-1 971

*** Надходження

млн дол. США

4 кв. 2021

3 680

3 382

*** Виплати

млн дол. США

4 кв. 2021

4 569

5 353

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

4 кв. 2021

1 228

1 243

*** Надходження

млн дол. США

4 кв. 2021

1 879

1 788

*** Виплати

млн дол. США

4 кв. 2021

651

545

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

4 кв. 2021

4

-2

** Кредит

млн дол. США

4 кв. 2021

5

12

** Дебет

млн дол. США

4 кв. 2021

1

14

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

4 кв. 2021

-1 076

-495

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2021

-277

146

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2021

1 236

2 670

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2021

82

31

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2021

482

-1823

** Похідні фінансові інструменти, активи

млн дол. США

4 кв. 2021

0

0

** Похідні фінансові інструменти, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2021

-170

0

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2021

912

1 772

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2021

2 670

2 046

** Резервні активи

млн дол. США

4 кв. 2021

2 425

449

*Помилки та упущення

млн дол. США

4 кв. 2021

92

779

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

березень 2022

28 107,53

27 552,86

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

березень 2022

25 039,26

25 893,45

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

березень 2022

0,34

0,34

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

березень 2022

1 402,7

18,37

* Золото

млн дол. США

березень 2022

1 665,23

1 640,70

* Інші резервні активи

млн дол. США

березень 2022

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

лютий 2022

27 552,86

29 086,98

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

4 кв. 2021

159 134

159 240

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

4 кв. 2021

181 676

179 010

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

4 кв. 2021

-22 542

-22 770

Зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

4 кв. 2021

129 711

125 387

Зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

4 кв. 2021

51 248

48 389

* Центральний банк

млн дол. США

4 кв. 2021

5 825

7 257

* Інші депозитні корпорації

млн дол. США

4 кв. 2021

3 406

3 441

* Інші сектори

млн дол. США

4 кв. 2021

47 102

46 058

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

4 кв. 2021

22 130

20 242

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

Категорії даних відповідно до ССПД Плюс (проєкт)

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Фінансовий сектор

Огляд інших фінансових корпорацій

млн грн

3 кв. 2021

натисніть тут

Проєкт метаданих

Індикатори фінансової стійкості (FSIs), перелік згідно з ССПД Плюс

%

1 кв. 2022

натисніть тут

Проєкт метаданих

Боргові цінні папери

млн грн

3 кв. 2021

натисніть тут

Проєкт метаданих

Зовнішній сектор

Участь у Скоординованому обстеженні портфельних інвестицій (CPIS)

млн дол. США

червень 2021

IMF CPIS

Метадані

Участь у Скоординованому обстеженні прямих інвестицій (CDIS)

млн дол. США

2020

IMF CDIS

Метадані

Участь в обстеженні валютної структури міжнародних резервів (COFER)

млн дол. США

1 кв. 2022

IMF COFER

Про COFER