Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Методологічний коментар

В умовах посилення економічної та фінансової інтеграції стрімко зростає необхідність надання громадськості повних, своєчасних і достовірних даних з економічної та фінансової статистики. У зв’язку з цим Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила в березні 1996 року Спеціальний стандарт поширення даних (ССПД) для висвітлення економічних і фінансових показників держав – членів МВФ.

Метою ССПД є забезпечення широкого доступу користувачів до економічних та фінансових показників країни. Своєчасне поширення статистичних даних має важливе значення для забезпечення прозорості макроекономічних показників, своєчасного прийняття рішень щодо поліпшення макроекономічної політики і функціонування фінансових ринків.

Держави – члени МВФ, що приєдналися до ССПД, надають ґрунтовну інформацію про свої статистичні та інформаційні методи поширення даних у таких формах:

  • дані;
  • метадані (охоплення, періодичність, своєчасність, доступ громадськості, достовірність та якість поширення);
  • графік поширення даних згідно з ССПД.

Дані готуються та публікуються відповідно до методології МВФ, викладеної в офіційному виданні Спеціальний стандарт поширення даних. Керівництво для країн, що приєдналися, та користувачів (МВФ, 2013).

Приєднання країни до ССПД є добровільним. Країна, що приєдналася до стандарту МВФ, має дотримуватися методів поширення статистичних даних, установлених МВФ.

Україна 10 січня 2003 року офіційно стала 52 державою, що приєдналася до ССПД, зробивши істотні кроки щодо приведення офіційної статистики до міжнародних стандартів. Ця подія стала важливим чинником розвитку статистики країни.

З приєднанням України до ССПД статистична інформація за секторами економіки України (реальний сектор, бюджетно-податковий сектор, фінансовий сектор, зовнішній сектор, соціально-демографічні дані) розміщується на веб-сторінках МВФ, Державної служби статистики України та офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

Координатором поширення даних за спеціальним стандартом МВФ в Україні визначено Державну службу статистики України.

Національний банк України формує показники щодо розвитку фінансового та зовнішнього секторів економіки. Зокрема готує огляди діяльності центрального банку та депозитних корпорацій, інформацію про процентні ставки та фондовий ринок, курси валют, міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, платіжний баланс, міжнародну інвестиційну позицію та зовнішній борг.

Інформацію про показники реального сектору економіки та демографічну ситуацію готує Державна служба статистики України.

Показники бюджетно-податкового сектору економіки формує Міністерство фінансів України.

Докладнішу інформацію про ССПД можна отримати з електронного Бюлетеня стандартів поширення даних, який створений і підтримується МВФ.