Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Банківський нагляд

Національний банк здійснює нагляд і регулювання банків для сприяння безпеці та фінансовій стабільності банківської системи України. Банківський нагляд надає клієнтам, вкладникам, кредиторам і позичальникам упевненість у тому, що банки стабільно працюють, своєчасно та повністю виконують зобов’язання.
Ми здійснюємо нагляд і регулювання усіх банків України та їхніх підрозділів за кордоном, іноземних банків в Україні та інших організацій і громадян у частині дотримання Закону України "Про банки і банківську діяльність".

    a

 

Нагляд

Національний банк вивчає діяльність і аналізує ризики і перспективи кожного банку та банківської системи.

Ми застосовуємо такі підходи:

  • Професійне судження при оцінці ризиків, яких припускається банк у своїй діяльності на ринку. Ми визначаємо стійкість і безпечність роботи банку, використовуючи передові методи та інструменти нагляду на основі оцінки ризиків.

 

  • Оцінка перспектив з урахуванням не лише поточних ризиків банку, але й тих, що з високою ймовірністю можуть виникнути в майбутньому. Ми впроваджуємо систему раннього реагування на проблеми конкретного банку, щоб упередити та мінімізувати негативні наслідки для його клієнтів, партнерів та банківської системи.
  • Фокус уваги на тих питаннях і банках, що становлять найбільшу небезпеку для сталості банківської системи України.

Сталість і стійкість банківської системи є запорукою успішної економіки країни.

Ці підходи дозволяють передбачити можливі проблеми у діяльності конкретного банку та вчасно застосувати заходи впливу.

 

Нагляд за банківськими групами

Національний банк виявляє та реєструє банківські групи, щоб попередити можливе виведення коштів з банку в компанії, підконтрольні одному власнику.

Банківська група – це група фінансових організацій, які мають спільного власника або контролюючу особу.

У такій групи банківські активи мають становити понад п’ятдесят відсотків.

 

Прозора структура власності

Прозора структура власності банку дозволяє уникнути надмірного кредитування пов'язаних з банком осіб та виведенню коштів з банку.

Структура власності вважається прозорою, якщо вона дозволяє визначити зв'язки між банком та його власниками.

Ці підходи дозволяють передбачити можливі проблеми у діяльності конкретного банку та вчасно застосувати заходи впливу.

Зараз Національному банку відомі кінцеві власники істотної участі всіх банків.

 

Нагляд за власниками та керівниками банків

Національний банк перевіряє ділову репутацію всіх власників та керівників банків, щоб захистити їхніх клієнтів від можливих зловживань.

Керівники і власники повинні мати бездоганну ділову репутацію. Зокрема, Національний банк не визнає бездоганною ділову репутацію власників та керівників банків, які стали неплатоспроможними.

Ми перевіряємо професійну придатність керівників та майновий стан власників.

Вартість майна власника повинна дорівнювати або бути більшою, ніж його частка в капіталі банку. Власник банку має підтвердити законність походження свого майна.

 

Регулювання

Національний банк створює правове поле банківської діяльності. Ми видаємо нормативні документи, які регламентують створення та діяльність банків, їхні взаємовідносини з вкладниками та кредиторами та відповідальність перед державою та клієнтами. Так ми забезпечуємо конкурентне середовище в банківському секторі.

 

Орієнтиром для нас є міжнародні стандарти та рекомендації Європейського органу з банківського нагляду та Базельського комітету з банківського нагляду. Зараз Національний банк переглядає нормативні документи, щоб наблизити їх до директив Європейського Союзу на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.