Звичайна версія сайту
Запобігання корупції

Шановні відвідувачі!

Якщо Ви маєте інформацію про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками Національного банку України за наявності у Вас обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити цю інформацію до Національного банку України.

Інформація у повідомленні має стосуватися конкретних працівників Національного банку України та містити фактичні дані про порушення антикорупційного законодавства, які можуть бути перевірені, зокрема, дані про:

  • порушення обмежень, передбачених статтями 22–27 Закону України "Про запобігання корупції";
  • порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, встановлених статтями 28–36 Закону України "Про запобігання корупції";
  • порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45–46 Закону України "Про запобігання корупції".

Повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками Національного банку України можна подати (у тому числі анонімно):

  • засобами електронної пошти на електронну адресу: anticor_reports@bank.gov.ua;
  • на спеціальну телефонну лінію: +380 44 521 87 98 (понеділок - четвер: з 9-ї год до 17 год., п’ятниця: з 9-ї год. до 16 год., з перервою з 13 год. до 13 год. 45 хв.);
  • особисто представникам Департаменту безпеки Національного банку України (перший та третій четвер кожного місяця з 10.30 до 12.30; громадська приймальня: вул. Інститутська, 12, кімната 24);
  • через форму "Зворотний зв'язок" офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, вибравши тему повідомлення "Про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками Національного банку України".

Отримана такими способами інформація використовуватиметься як додаткове джерело для прийняття рішень щодо необхідності проведення перевірок, а також при плануванні та здійсненні інших заходів, спрямованих на запобігання корупції.

Отримана такими способами інформація не може розглядатись як офіційне звернення, а тому її отримання не обумовлює підготовки відповіді заявнику.

Якщо повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками Національного банку України має розглядатися як офіційне звернення, що потребує зворотного зв’язку, його оформлення та подання має відповідати таким вимогам:

  • повідомлення, які подаються громадянами, мають відповідати вимогам до звернень громадян, які визначено Законом України "Про звернення громадян", та подаватися способами, наведеними на сторінці "Звернення громадян";
  • повідомлення, які подаються установами, організаціями, підприємствами, об’єднаннями громадян, мають відповідати вимогам державних стандартів оформлення документів, правил організації діловодства та подаватися на офіційну поштову чи електронну адресу Національного банку України.

Розгляд повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства здійснюється Департаментом безпеки Національного банку України. Для перевірки викладеної в повідомленнях інформації можуть призначатися службові перевірки. Порядок та терміни проведення таких перевірок, а також порядок прийняття рішень за їх результатами визначається положенням про порядок проведення службових розслідувань і перевірок у Національному банку України.

У разі підтвердження викладеної в повідомленні інформації про порушення вимог антикорупційного законодавства вживаються заходи щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності. У разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також здійснюється інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

З повідомленням про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками Національного банку України відповідний заявник може також звернутися до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (Національне агентство з питань запобігання корупції, органи прокуратури, органи Національної поліції України, Національне антикорупційне бюро України).

Антикорупційна програма Національного банку України на 2018 – 2019 роки